Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Internet Explorer 8

La segona versió en proves del navegador de Microsoft, sense grans canvis estètics, demostra l'esforç tècnic desenvolupat
Per Antonio Delgado 2 de desembre de 2008
Img explorer
Imagen: CONSUMER EROSKI

Microsoft treballa ja enla nova versió del seu futur navegador Internet Explorer 8(IE8). Aquest nou prototip, labeta 2, inclou millores en la seguretat i la navegació delsusuaris. Aspectes com la privadesa o la compatibilitat ambels estàndards web, que Explorer fins ara no haviarespectat, també són algunes de les característiquesmés destacades. A més, incorpora unnou motor de renderizado (gestió d’imatges) més ràpid que la versió anterior.

Barra d’adreces amb memòria

La nova barra d’adreces, denominada “Smart AddressBar”, inclou de forma automàtica les coincidències determes, conforme es van escrivint, aparegutstant en el títol de la pàgina com en la ruta de laURL entre les pàgines emmagatzemades en l’historial, elsfavorits i les subscripcions RSS de l’usuari. Aquestes recomanacionses mostren de forma separada, indicant des de quina font esestan oferint.

La caixa de cerques permet buscar en WindowsLive Search o en un altre cercador que s’hi hagi predeterminat, a partir d’una llista que inclou els principals cercadorsd’Internet, així com altres específics de cada paíson es trobi l’usuari.

D’altra banda, a causa que molts d’aquests canvis aproximen IE8al compliment dels estàndards d’accessibilitat de l’organismeW3C, moltes pàgines, que estaven dissenyades per veure’sbé en les versions IE6 i 7 del navegador (que no complien nides de lluny amb els estàndards), es veuran arade manera defectuosa. Per ajudar als usuaris a veure aquestes pàginesd’una forma més correcta, IE8 inclou al costat de la barra deadreces un botó denominat “Vista decompatibilitat” que permet visualitzar d’una forma méseficient la pàgina, així com corregir errors comunscom a imatges, menús o textos fora de lloc.

Seguretat

A l’apartat de seguretat,IE8 afegeix noves característiques per a la prevenció iprotecció d’atacs de suplantació d’identitat, elconegut “phishing“.També inclou un nou filtre denominat “SmartScreen”per prevenir els atacs des de pàgines on s’allotgincodis maliciosos. Aquesta aposta per la seguretat es notades del primer moment, ja que, al’hora d’iniciar la instal·lació d’Internet Explorer 8, elsistema realitza una comprovació de l’equip a la recerca deprogramari maliciós.

Navegació privada

Incorpora una opció de navegació privada, denominada “InPrivate”, que permet moure’s per la Xarxa de manera anònima

Internet Explorer 8, igual que altres navegadors actuals comSafari 3 i Google Chrome, incorpora una opció de navegacióprivada, denominada “InPrivate”, que permet navegar per laXarxa de manera anònima. Usant aquesta opció no es guardainformació sobre les pàgines visitades en l’historialdel navegador, ni qualsevol altra dada o cookieque sigui utilitzat per accedir a les pàgines web.

Aquesta manera té un efecte contraproduent per Google, ja que elcercador es basa en el recorregut que tenen els usuaris per la Webper oferir la seva publicitat contextual. Algunsanalistes creuen que aquest és el motiu pel qual Google esha decidit a treure el seu propi navegador, GoogleChrome, amb el qual sí pot recopilar la informaciódels internautes.

Pestanyes

Per a aquells usuaris que solen obrir moltes pestanyes enel navegador, Internet Explorer 8 incorpora una millora en eltractament d’aquestes, en ser gestionades de formaindependent. Així, si una pestanya deixa de respondre, éspossible tancar-la sense haver de reiniciar el navegador. Per una altrapart, s’ha inclòs per defecte color a les pestanyes paramostrar de forma visual les pàgines que estan obertesa partir d’una altra. Així es manté una correspondència decolor amb la pestanya original.

Acceleradors

Si una pestanya deixa de respondre, és possible tancar-la sense haver de reiniciar el navegador

La novetat més important de IE8 és, amb tota probabilitat, la sevaintegració amb la resta de serveis on line de Microsoft,sota el nom d’acceleradors “”. L’eina dona accésdirecte per enviar text o imatges de forma ràpida isenzilla a qualsevol dels altres serveis de Microsoft, com elcorreu electrònic, els blogs de Spaces o el traductor online. Per a això, els usuaris tan sols han de seleccionar ambel ratolí el text o la imatge que es desitja enviar i prémer sobre una iconade color blau que apareix de forma automàtica en la pantalla.Aquests acceleradors poden ser personalitzats amb uns altresserveis de tercers predeterminats pels usuaris.

Barra de favorits

IE8 mostra suggeriments personalitzats d’altres pàgines en funció de l’historial d’exploració de l’usuari

Per la seva banda, la gestió de llocs favorits tambées renova i inclou la possibilitat de subscriure’s directament des dela barra del navegador. Aquest sistema, denominat “Web Slices”,permet rebre avisos de les actualitzacions que es vaginproduint a les pàgines favorites de l’usuari,desplegant-se en una vista prèvia sobre la pàgina ques’estigui visitant al moment. Aquesta integraciótambé es realitza amb els arxius RSSoferts per les diferents pàgines web, per permetre la seva lecturasense abandonar la pàgina actual.

En aquesta mateixa barra s’incloul’opció de “Llocs suggerits”, que mostra suggeriments personalitzats d’altres pàginesen funció de l’historial de navegació de l’usuari. Aquesta opció apareix davant els usuaris per ser activada o desactivada la primera vegadaque s’executa IE8.

Desinstal·lació

IE8 apareix com una actualització del sistema (“Windows Internet Explorer Beta 2”), i pot ser remoguda fàcilment de l’equip

Malgrat ser una beta pública, els usuaris que decideixininstal·lar-la han de tenir en compte que pot ser inestable i no estàrecomanada per ser utilitzada en ordinadors on es realitzi unaactivitat diària, ja que és una versió encara propensa a fallades. A més, moltes pàginesno es mostren de forma correcta a causa del seu nou motor derenderizado. Els usuaris que han instal·lat IE8 en el sistema operatiu Windows XP poden desinstal·lar-hode l’equip a través de l’opció “Agregar o llevarprogrames” del Panell de Control, ja que figura comuna actualització del sistema (“Windows Internet Explorer Beta 2”), que pot ser remoguda fàcilmentde l’equip.

Aquells usuaris que tinguin el sistema operatiu Vista han d’anar també a Panell de Control, després a Programes i allí a “Veure actualitzacions instal·lades”, on han de buscar “Windows Internet Explorer Beta 2” i desinstal·lar-la. Automàticament, igual que en Windows XP, el IE es revertirà a la versió anterior que es tingués abans d’instal·lar la Beta 2, ja fos aquesta la 7 o la 6.