Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Internet per l’endoll, una idea abandonada?

La promesa de connectar-se a Internet pel cable de l'electricitat no ha arribat i les pròpies companyies elèctriques estan en retirada, encara que poden tornar a la càrrega
Per Darío Pescador Albiach 10 de abril de 2007

Fa unsanys semblava la solució a tots els mals. Latecnologia PLC(Power Line Communications, comunicacions per la líniaelèctrica) era la solució per portar una connexiód’Internet de banda ampla a qualsevol lloc on hi hagués unendoll. Però els projectes pilot d’Endesa i Iberdrola no hanprosperat, i recentment Iberdrola ha abandonat el projecte.

A diferència de l’ADSL, els dos ‘megues’ que poden circular pel cable elèctric són simètrics, és a dir, s’obté la mateixa velocitat de pujada que de baixada

La idea éssimple. Existeix una estesa de cables de coure que porten el correntelèctrica a les llars. L’electricitat domèstica ésun corrent altern de baixa freqüència (50 Herzios) i un voltatgealt (220 Volts). Per aquests mateixos cables es poden enviar dades ambun altre corrent d’una freqüència molt alta (fins a 30 Megaherzios),però un voltatge molt menor, que no afecta als electrodomèstics.Els dos corrents viatgen barrejades, i mitjançant un filtre es potseparar la que porta les dades.

Lavelocitat de transmissió és similar a la d’ADSL, entre 256Kbps i 2 Mbps. Però a diferència d’ADSL, els dos ‘megues’ sónsimètrics, és a dir, s’obté la mateixa velocitat de pujadaque de baixada (això és, per rebre i per enviar dades).

En 2003les companyies elèctriques Endesa i Iberdrolavan sol·licitara la CMT les llicències per convertir-se en operadoresde telecomunicacions. Aquest mateix any van començar els projectespilot, el d’Endesa a Saragossa, i una mica méstarda els de UNIÓN FENOSA i Iberdrola. Aquesta últimaoferia fins ara el servei a Madrid, Murcia i València.

Segonsinformació de la web Banda Ampla, Iberdrolas’ha decidit a abandonar el servei. Als clientsja abonats se’ls oferirà una connexió ADSL encondicions avantatjoses, mentre que l’empresa està provantuna nova generació de PLC, que compta amb el suport de laUnió Europea: Opera2.

Dificultats tècniques

Lesconnexions PLC presenten dificultats tècniques, i la mésimportant són les interferències. Els electrodomèstics iaparells electrònics, com el reproductor de DVD o larentadora, solen tenir una protecció contra pujades detensió o interferències que provinguin de la xarxa elèctrica.No obstant això, no tenen filtres ‘de sortida’ per a les interferènciesque ells mateixos causen, i que poden alterar la transmissióde les dades per PLC.

Les dades que viatgen per la xarxa elèctrica converteixen els cables en antenes emissores de radi, que interfereixen amb les freqüències que empra la policia

Per un altrecostat, si un corrent variable travessa un cable conductor, aquestcable emet ones electromagnètiques. És a dir, les dades queviatgen per la xarxa elèctrica, que són senyals d’altafreqüència, converteixen els cables en antenes emissores de radi, queinterfereixen amb les freqüències que empra la policia, elsradioaficionats o serveis d’emergència. Això fa que latecnologia PLC estigui prohibida a Japó. S’hanrealitzat algunes provesque constaten aquestes interferències. Es poden emprar filtres parasolucionar aquests problemes, però resulta car i complicat.

Tampoc ésun bon moment per a les companyies elèctriquesespanyoles, amb un any de moltmoviment. Almenys Iberdrola, la més avançadaen PLC, ha decidit prendre-li-ho amb calma.