Infografia

Internet per satèl·lit

Satelite

És una excel·lent alternativa que brinda Internet a aquelles zones on no arriba cap altre tipus d’ample de banda