Infografia

Internet WiFiber

Antewifi

Una nova tecnologia de connectivitat sense fil permet crear xarxes internes i compartir la connexió a Internet entre empreses que es troben distants.