Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Java RunTime Enviroment

Sun allibera el codi del seu llegendari llenguatge, que permet accedir a un mateix programa des de Windows, Linux i Mac
Per Benyi Arregocés Carrere 21 de maig de 2007

‘JavaRunTime Enviroment’ (JRE, l’entorn d’execució de Java) ésel nom complet del programa que s’han de descarregar els usuarisque vulguin executar programari dissenyat en el llenguatge de programacióJava. Aquest entorn compta amb el gran avantatge de sermultiplataforma, és a dir, que aconsegueix que les mateixes aplicacionses puguin usar tant en Windows com en Linux o en Macintosh.

Img

SobriJava funcionen programes tan populars com Open Office o Azureus irecentment Sun Microsystems, l’empresa que ho va crear, hadecidit convertir-ho en programari lliure, una postura que beneficiaràal conjunt de la societat. Sunhavia permès fins ara que qualsevol persona pogués veureel codi font amb el qual estava escrit Java, però sota unallicència que no permetia aplicar modificacions, tret quel’empresa ho aprovés.

Picada d’ullet al programari lliure

Ara,la companyia estatunidenca ha decidit adoptarprogressivament la llicènciaGPLi convertir Java en codi lliure. Aquest moviment suposa ungran canvi en un llenguatge que no sols s’utilitza enordinadors, sinó en milions de dispositius electrònics, iuna picada d’ullet a la comunitat de programari lliure, perquè permet a elsusuaris de Linux adaptar-ho sense problemes als seus ordinadors.

L’alliberament de Java, que s’utilitza en milions de dispositius electrònics, és una picada d’ullet a la comunitat de programari lliure

Deaquesta manera, tal com es realitza en els programes lliures, Sun haestablert diverses comunitats per a avançar en el desenvolupament delcodi de Java, com l’OpenJDK ,Mobile&Embedded,pensada per a dispositius portàtils, i GlassFish,per a les aplicacions empresarials. En aquests moments, la versióestable és JDK 6, que encara no és de codi lliure, ies treballa en la versió JDK 7, que sí que seràoberta.

Detotes maneres, els usuaris ja podien accedir gratuïtament aels programes dissenyats amb Java. Simplement, es deudescarregar el JRE,que inclou la Maquina Virtual de Java (Java Virtual Machine) idiferents biblioteques necessàries per al seu funcionament. Tots doselements són imprescindibles si es vol treballar amb programesdissenyats per a Java.

Adéu a una lentitud llegendària

Java també és un llenguatge llegendari en laconfecció de pàgines web per diversos motius. En primerlloc perquè la seva capacitat de funcionar sobre qualsevol sistemaoperatiu li va fer molt popular en els primers temps d’Internetcom a llenguatge accessible des de qualsevol plataforma.

D’altra banda, també la seva lentitud d’execucióés llegendària. Per aquest motiu es fes un acudit fàcilamb el seu logotip, una tassa de cafè. L’acudit feiareferència al fet que mentre la pàgina es descarregava hi haviaque prendre’s la tassa de cafè.

No obstant això, amb els potents processadors moderns elproblema de la lentitud s’ha solucionat i l’usuari no percep nisi més no que l’entorn Java es trobi en funcionament. Peruna altra part, Java té un sistema automàtic d’actualitzacióactivat per defecte, que comprova les possibles novetats el dia20 de cada mes a les 10.00 hores.

Open Office, en clau de Java

Lesaplicacions que usen Java i es beneficien que sigui un entornmultiplataforma són variades, encara que dues d’elles sobresurten delresta. D’una banda, el conjunt de programes ofimàtics(‘suites’) OpenOffice,impulsat també per Sun i de codi lliure.

Java permet crear aplicacions de programari lliure pensant a no discriminar als usuaris de cap sistema operatiu

Unaspecte al qual s’ha de parar esment quan s’actualitziJava és que el programa ofimàtic no canvia automàticamenta l’última versió instal·lada. Això es pot comprovari canviar en la següent ruta: Eines/Opcions/ i allídesplegar el menú Openoffice.org i fer clic en el botóde l’última versió de JRE instal·lada.

Perun altre costat, també és popular el client de la Xarxa BitTorrent,Azureus,que es considera un dels més complets i innovadorsprogrames per a compartir arxius dins d’aquesta xarxa.

Aplicacions que usen Java

Img

Azureusi Open Office són la punta de llança de tota una sèrie d’aplicacionsútils de programari lliure que empren Java i que es podenemprar en els sistemes operatius més usuals.

A més,els programes que s’assenyalen a continuació conformenun exemple de l’alternativa pràctica que suposa treballar ambJava, ja que permet crear aplicacions de programari lliure pensanta no discriminar als usuaris de cap sistema operatiu.

Això és especialment important en un moment en què lesdistribucions de Linux comencen a estendre’s i els usuaris delsistema MAC US també aspiren a gaudir de programes iaplicacions fora de l’entorn Macintosh, que els permetincomunicar-se de manera creuada amb altres ordinadors amb els quals nocomparteixen sistema operatiu, un problema que usualment es elspresenta amb els navegadors i amb els clients de missatgeria.

Aquestessón algunes aplicacions de programari lliure que funcionen en elentorn de Java:

  • Jcommander:Un gestor d’arxius

  • Cooltran:Programa per a traduir textos a diversos idiomes, creat a partir deun treball obert i en grup.

  • Jfire:Un programari útil per a la gestió empresarial.

  • Jlibrary:Un gestor de documents (textuals, musicals, visuals, etc.), ambaplicacions tant personals com professionals.

  • RSSOwl:Un lector d’RSS .

  • Jedit:Un editor de textos.