Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Joost, els creadors de Skype es fiquen en televisió

Joost és una plataforma de televisió gratuïtaque emetrà en streaming des d'Internet
Per Benyi Arregocés Carrere 2 de març de 2007

Joost,la nova empresa dels creadors de Skype, es troba en fase deproves. Es tracta d’una plataforma de televisió en Internetl’accés de la qual serà gratuït per als usuaris, que noméshauran d’instal·lar un programa en el seu ordinador. Els seusimpulsors, experts a la tecnologia P2P, volen finançarel projecte amb una publicitat que aprofiti tots els avantatges de laXarxa, de manera que sigui possible aplicar a Occident una idea que jahan desenvolupat amb èxit programes com PPlivea Xina.

Img joost1

Els seuscreadors parlen de barrejar “el millor d’Internet i el millor dela televisió”. Amb aquest objectiu, Joost ha apostat perla televisióP2P i aprofita que diversos dels seus impulsors tenen experiència enprojectes d’Internet reeixits. Així, Janus Friis i NiklasZennström van idear Skype, l’aplicació de veu sobre IPmés popular, i Kazaa, el programa d’intercanvi d’arxiusmitjançant P2P, mentre que Dirk Willem van Gulik és un delsmembres de l’equip directiu de la Fundació Apatxe,el programari servidor HTTP més estès en Internet.

Com funciona Joost?

Aquests emprenedors europeus s’han proposat l’assalta la televisió en Internet, un segment que suposa un granrepte per a les empreses, per la quantitat de dades que han de ‘volar’sobre la Xarxa perquè l’emissió arribi a grans audiències id’una forma similar a la televisió convencional.

Paraaixò, complementen el canal P2P amb servidors centrals onemmagatzemen els continguts que desitgen difondre per la Xarxa, igual quehan realitzat els programadors de Xina, país en laavantguarda en l’aplicació d’aquesta tecnologiaa la televisió.

Joost aconsegueix convertir un ‘senyal de televisió’ emmagatzemada en un servidor en un flux de dades que es reparteix entre tots els seus usuaris mitjançant canals P2P

D’aquesta manera, Joost aconsegueix convertir un ‘senyalde televisió’ emmagatzemada en un servidor en un flux de dadesque es reparteix entre tots els seus usuaris mitjançant canals P2P; aquests,alhora que reben el ‘senyal’ en ‘streaming’, la reparteixen aels altres i aporten ample de banda perquè es distribueixi ambmés eficiència entre la comunitat d’espectadors. És aixícom un únic ‘senyal’ de televisió en origenpot sustentar-se i estendre’s de llarg a llarg d’Internet.

Però a diferència del que ocorre amb els projectes detelevisió P2P xinesos, on els usuaris escullen elsprogrames que volen veure, en Joost la xarxa és tancada i nomésl’empresa pot introduir continguts, mentre els usuaris eshan de resignar al paper de receptors-distribuïdors.

A per els grans anunciants

Unade les claus de Joost es troba que la perspectiva empresarialpresideix el projecte des del començament, alguna cosa que li allunya d’unes altresiniciatives audiovisuals com YouTube,que no deixen d’acumular pèrdues malgrat el seu èxitentre el públic. Joost pretén ser una nova plataforma detelevisió gratuïta d’abast mundial, que atregui comservei als usuaris de la Xarxa, perquè, al seu torn, facin arribarel mannà de la publicitat televisiva, que dona molt mésdiners als mitjans que la que actualment impera en Internet.

El P2P, que tan bé els ha funcionat a Friis iZennström en Skype i Kazaa, rebaixarà els costos i Internet els permetrà afinar amb precisió en laselecció de continguts per país (amb granspossibilitats de televisió a la carta i interactivitat) i enel disseny d’una publicitat que comptarà amb dades deaudiència precisos i amb múltiples possibilitats depersonalització.

Bona qualitat i controls intuïtius

Joostavança de forma veloç en la seva fase de proves, en part, perquè comhanconfessat,més del 90% del codi sobre el qual es construeix Joostés lliure. Així, per exemple, l’aplicació es basa enXulRunner,el mateix codi que empren productes tan emblemàticsde la fundació Mozilla com Firefox o Thunderbird.

En el maneig del programa ressalta la senzillesa d’ús ique tot es produeix ràpidament (no porta més de 5segons canviar de canal) i sense interrupcions. Els menúsper manejar el programa estan ocults i se sobreimpresionanen la imatge quan es porta el ratolí cap a la part baixa dela pantalla, però són transparents per no interrompre el visionat.Després, amb les fletxes del teclat s’accedeix a guieselectròniques de programació, que mostren elsdiferents canals i els seus continguts.

En el maneig del programa ressalta la senzillesa d’ús i que tot es produeix ràpidament (no porta més de 5 segons canviar de canal) i sense interrupcions

De moment, Joost no emet senyal en viu, sinóque ofereix canals amb vídeos elaborats per productoresprofessionals i de qualitat suficient per veure’s amb nitidesa en unmonitor d’ordinador. Precisament, els continguts seran elsque acabin per situar a Joost en el panorama i, per aquesta raó,l’empresa manté negociacions amb diverses empreses del sectoraudiovisual per aconseguir programes que els garanteixin audiència.

Enaquesta fase de proves, els continguts que es poden veure són bastantdispars i es troben tots en anglès: des de vídeosde National Geographic, fins a entrevistes a Beyoncé, passantpel concurs de l’home més fort del món, carreres decotxes esportius, campionats de pòquer, aventures de ParisHilton o diferents vídeos musicals de grups.

Extensions transparents sobre la pantalla

Img

Joostés conscient que part de la seva publico veurà la televisiómentre maneja l’ordinador, per la qual cosa ha ideat un sistema d’extensionsque afegeixen diverses funcions al programa i que sesobreimpresionan en la pantalla. Així, amb les aplicacions queja s’han desenvolupat, es pot accedir a notícies en format RSS, aun rellotge, o aplicacions interactives com els missatgers Jabber iGoogle Talk; puntuarels programes o xatejar amb altres persones que veuen el mateix canal.Joost vol incentivar la creació d’aquestes extensions, de manera queels usuaris aportin complements que millorin el programa.