Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La CMT calcula que tres de cada quatre llars espanyols disposen de telèfon mòbil

La implantació de la telefonia fixa aconsegueix ja el 90,2%
Per mediatrader 7 de octubre de 2003

Tal com es desprèn d’un informe elaborat per la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) durant el segon trimestre de l’any, la telefonia mòbil està present en el 74,1 per cent de les llars espanyoles, mentre que la penetració de la telefonia fixa s’eleva al 90,2 per cent.

Segons l’estudi, només el 49 per cent de la població utilitza el telèfon mòbil en la llar, un percentatge que es manté estable respecte a trimestres anteriors. Dels enquestats que no compten amb un terminal mòbil, el 3,2 per cent té previst contractar aquest servei en els pròxims sis mesos.

La despesa mig mensual per client residencial ascendeix a 19 euros, encara que hi ha diferències segons es tracti de modalitat de prepagament o de postpago. En el primer cas, la mitjana de despesa es manté prop dels 16 euros al mes, mentre que en els usuaris residencials amb contractes se situa entorn dels 25 euros mensuals.

Quant a la possibilitat de substituir els serveis de telefonia fixa pels del servei mòbil, el 81,4 per cent dels usuaris de telefonia cel·lular considera que no són substituïbles, a causa de l’elevat cost que suposen les trucades des d’un terminal i els problemes derivats de la cobertura.

Per al 83 per cent de les llars enquestades, el servei de telefonia mòbil és “bo”, mentre que el 10,9 per cent considera que és “normal”. Per a la resta dels usuaris, la qualitat del servei és “dolenta”.

L’ús de la telefonia fixa genera una factura mitjana mensual de 47,1 euros, enfront dels 44,2 euros estimats en el primer trimestre de l’any. Aquesta despesa inclou tant les quotes mensuals d’abonament a la línia com les trucades d’accés a Internet, per la qual cosa aquest increment pot haver-se de l’augment del trànsit amb destinació a Internet.

D’altra banda, el 24,6 per cent dels contractes té un pla de descompte. En referència al grau de coneixement de les ofertes d’operadores alternatives per part dels usuaris residencials, la CMT es limita a assenyalar que “s’aprecia un augment respecte a les enquestes anteriors”.

El nombre mitjà d’operadores de telefonia fixa en les llars espanyoles és de 1,11. A més, el 9,3 per cent de les llars està preasignado a una companyia diferent a la que li proporciona l’accés telefònic.

La valoració dels serveis de telefonia fixa és inferior a la del mòbil. Així, el 65,6 per cent de les llars enquestades considera “bo” aquest servei i el 24 per cent creu que la seva qualitat és “normal”, segons l’enquesta realitzada pel regulador.