Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La liberalització dels noms de domini

Empreses i particulars podran registrar una extensió de primer nivell amb la seva pròpia marca o nom
Per Antonio Delgado 6 de gener de 2009
Img liberdom portada

L’ICANN, l’organisme encarregat de l’administració delsnoms de domini d’Internet, va aprovar el passat mes dejuny la liberalització de les extensions per a la creacióde dominis de primer nivell. És a dir, les terminacions de dominiscom “.com”, “.net”, “.org”, etc. espodran ampliar amb unes altres que facin referència a una marcacomercial o personal. Per exemple, “.eroski” o “.perez”. Però per a això caldrà presentar en l’ICANN una sol·licitudque acrediti que s’és amo del negoci sobre el qual versa lamarca, que aquest negoci té viabilitat econòmica i que esposseeix la patent de la marca.

Un hipotètic assetjo web podria cridar-se “windows.microsoft” o “gmail.google”, la qual cosa obre nombroses possibilitats en els entorns corporatius

Empresescom Google o Microsoft poden registrar, a partir d’ara, comextensió les seves pròpies marques i crear serveis i pàginesal voltant d’elles. Per exemple, un hipotètic assetjo webpodria cridar-se “windows.microsoft” o“gmail.google”, la qual cosa obre nombroses possibilitats en elsentorns corporatius i supera les dificultats locals que endeterminat país una marca global estigués registrada perciberokupas.Un exemple notable és el del servei webmail Gmail de Google, que la sevaversió en castellà no es pot cridar “www.gmail.es”perquè aquest domini està registrat per un particular. Apartir d’ara bastarà amb un domini “gmail.google”per a tothom.

Per assegurar que els usos d’aquestes noves extensions de dominicompleixin les normes de dret, només es podran registrarnoves extensions de domini que respectin els drets de marques ino siguin semblats a marques i noms coneguts. D’altra banda,tampoc estarà permès registrar noms amb identitats,comunitats o personatges històrics reconeguts. Amb això espretén evitar la ciberocupación, la pirateria depatents i l’aprofitament d’una marca per part de terceresempreses.

A més, per a la concessió d’aquestes extensions, les sevespromotors hauran de presentar un pla de negoci i demostrarcapacitat tècnica suficient per poder gestionar de formaautònoma aquests dominis. Mancant concretar els documentstècnics i els detalls per a la gestió d’aquestesextensions, el preu serà una de les primeres barreres paraaquelles empreses i particulars que vulguin fer-se amb unaextensió. Malgrat no haver-hi xifres oficials, experts enla gestió de dominis consideren que el cost no seràinferior a 100.000 dòlars per cada extensió de primernivell registrada.

La fase de registre no serà efectiva fins al primersemestre de 2009, i la seva explotació comercial està prevista en2010. Segons l’ICANN, elorganisme actualment és capaç de crear fins a 5.000 novesextensions de domini amb la tecnologia que disposa, xifra que anirà augmentant amb el pasdels anys. Com a novetat, els nous noms de dominipodran escriure’s en caràcters asiàtics, àrabs,ciríl·lics i en altres alfabets i llenguatges que actualment noestan suportats a la Xarxa.

Avantatges i inconvenients

Amb aquesta mesura, l’ICANN s’avança a una tendència creixent enInternet, com és la de demanar la creació de novesextensions per part d’organismes públics, governsregionals i empreses privades. A Espanya, la concessióde l’extensió de domini “.cat” a la “FundacióPuntcat” de Catalunya ha suposat un impuls per a unes altrescomunitats autònomes com Galícia, que vol posseir elsdrets de gestió de l’extensió “.gal”.

Part de la neutralitat en els noms de domini es trenca en permetre a les empreses i organismes amb major capacitat econòmica disposar d’una extensió pròpia

A més, sectors concrets com l’aviació o elsmòbils també han aconseguit dominis per al seu sectorcom .aero i .mobi. D’aquesta forma, se simplifica la concessiói burocràcia necessària per concedir una extensió de domini.

No obstant això, part de la neutralitat en els noms de domini estrenca, en permetre a les empreses i organismes amb major capacitateconòmica disposar d’una extensió pròpia, sensenecessitat d’haver de recórrer a l’extensió .com, ungenèric en els noms de domini d’Internet. D’aquesta maneraes poden alterar profitosament els resultats en els cercadors.

Fins ara, que empreses com Microsoft, Yahoo! o Google tinguessinuna terminació d’igual forma que qualsevol usuari deInternet ha permès una competència en igualtat de condicions enquant a la forma de denominar-se a la Xarxa. Això ja no seràmés així.

Ha sorgit una tècnica coneguda com “tasting”que consisteix a registrar milers de dominis al dia i inserirpublicitat contextual en ells per comprovar la seva tornada monetària

D’altra banda, l’ICANN vol controlar l’especulaciódels noms de domini més rendibles, ja que, a causa delnombre finit de combinacions possibles en els dominis deprimer nivell, s’ha creat un mercat d’especuladors de dominisque es dediquen a la compravenda de noms genèrics.

A més, a causa de les diferents fases previstes per laconcessió, renovació i cancel·lació d’un nomde domini, ha sorgit una tècnica coneguda com “tasting”que consisteix a registrar milers de dominis al dia, inserirpublicitat contextual en ells i mesurar en cadascun d’ells eltornada monetària que són capaces de generar els primers dies.Molts d’ells, amb aquesta simple acció automatitzada, sóncapaços de pagar el preu de registre; la resta, són retornats sensecost per a aquestes empreses en demanar la devolució del mateixdins del període de devolució previst en les normes deICANN.

Extensions de dominis de ciutats

L’Ajuntament de Barcelona vol gestionar el domini “.bcn” a partir de l’any 2010

Un dels primers interessats en la creació d’aquestesnoves extensions han estat els ajuntaments de les principalsciutats del món. Ajuntaments com els de Nova York, París o Berlínja han anunciat que optaran a demanar la concessió d’unaextensió per a les seves ciutats. Aquests dominis estarandestinats a la promoció d’activitats comercials iturístiques d’aquests nuclis de població, així com a serveis públics.

A Espanya, l’Ajuntament de Barcelona vol gestionar el domini “.bcn” a partir de l’any 2010, segons han afirmat els portaveus del consistori. D’aquesta manera, les empreses, ciutadans icorporacions locals disposaran d’una identitat local queels identifiqui en Internet.