Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La TDT arriba al mòbil

La televisió digital es prepara per saltar a la resta de dispositius portàtils a Espanya
Per Antonio Delgado 26 de juliol de 2007

Veureun partit de futbol o qualsevol esdeveniment televisiu endirecte estant fos de casa o viatjant amb tren va si pot ser enmolt poc temps. Segons fonts ministerials s’espera que lanormativa que reguli la ràdio i la Televisió mòbil sigui aprovadadurant aquesta legislatura. Operadores de telefonia, fabricadoresi proveïdors de continguts audiovisuals es preparen per crear unmercat que, segons algunes estimacions, superarà els20.000 milions d’euros a Europa dins de 10 anys.

Img

Mentre les llars espanyoles es preparen per a l’apagada analògica en els seus televisors previst para dins de tres anys, la televisió digital es llança a la conquesta dels dispositius mòbils, sent el sector de la telefonia mòbil on major interès desperta el llançament de forma comercial d’aquesta tecnologia en ser un valor estratègic de futur per a la creació de nous models de negoci per part de les operadores.

El llançament d’aquesta tecnologia de TV mòbil és diferent als actuals serveis de televisió en el mòbil oferts per alguns operadors, ja que actualment aquest senyal de televisió arriba als telèfons mòbils dels usuaris mitjançant un streaming de vídeo des dels servidors dels operadors de telefonia.

Japó i Corea, pioners en la Televisió mòbil

Des deoctubre de 2005 funcionaa Japó de formacomercial el servei de Televisió mòbil, sota la tecnologia‘one-seg’ (‘un segment’), i actualment s’estima que hi ha en elmercat japonès més de cinc milions de telèfonsmòbils amb Televisió digital que poden veure mitja dotzena de canals.

Elauge és tal que s’espera que dins de dos anys existeixin en elàmbit nipó més d’una trentena de canals ambprogramació específica per a dispositius portàtils.Per la seva banda, el Corea del Sud triomfa la tecnologia DMB, nonomés disponible en telèfons mòbils, sinó enreproductors multimèdia portàtils (PMP) de baix cost.

Respecteal model de negoci experimentat en aquest temps, està lainserció publicitària tradicional, la subscripció acontinguts de pagament i el comerç electrònic a travésde la venda directa des del terminal, en disposar d’un programari quepermet fer una experiència interactiva.

Tecnologia utilitzada

Elsprincipals problemes de la sintonización de la televisióen dispositius portàtils són la bateries deldispositiu, la pèrdua en la recepció del senyali la compatibilitat amb l’estàndardeuropeu DVB-H, sota el qual opera el senyal conegut comTDT.

L’estàndard europeu DVB-H fa possible la recepció del senyal de Televisió terrestre en dispositius alimentats amb bateries gràcies un mecanisme d’estalvi d’energia

Ambl’adaptació de l’estàndard denominat DVB-H essolucionen els problemes de compatibilitat mitjançant diferentsmecanismes. Aquest estàndard, aprovat a Europa és diferent aels utilitzats a Japó i Coreja i actualment altres païsosestan estudiant l’incorporar-ho a les seves normatives en aquestamatèria.

Elestàndardeuropeu DVB-H fa compatible la recepció del senyalde Televisió terrestre en dispositius alimentats amb bateries, alintroduir l’estafi-slicing ‘’, un mecanisme de silenci en larecepció del senyal per estalviar energia.Segons càlculs de la indústria, amb aquest sistema espot estalviar fins a un 90% d’energia respecte a un sistemaDVB-T.

DVB-Hfunciona en el mateix rang de freqüència que la TDT convencional, nosent necessari un canvi d’infraestructura elevat per lesactuals televisions. D’altra banda, serà necessària lainstal·lació d’un major nombre d’emissors de DVB-Hper dotar de major cobertura a diferents zones.

Laqualitat del senyal dependrà de la cobertura de lazona on s’estigui i de la resolució que elsdispositius portàtils siguin capaços d’obtenir, encara que elsprimers dispositius que existeixen al mercat aconsegueixen unaresolució òptima en condicions normals. El principalescull és l’escassetat de freqüències disponibles actualment, quefarà que inicialment tingui un cobertura limitada.

Legislació

ElMinisteri d’Indústria ha permès els últims mesos larealització de més d’una vintena de proves pilotsen diferents localitats espanyoles per part delsdiferents operadors de transport del senyal de televisió,operadors de telefonia mòbil i operadors detelevisió, amb excel·lents resultats.

ActualmentIndústria es troba realitzant el procediment per a la concessióde llicències i segons fonts ministerials, la prestacióde serveis de radi i Televisió en dispositius mòbils esrealitzarà en règim de lliure competència, no estantsubjectes a cap limitació en nombre, per la qual cosa nomésserà necessari un permís administratiu que es concediràper un termini indefinit.

Respecte a laregulació per al transport del senyal, aquestadependrà de la Llei General de Telecomunicacions, on s’estableixla concessió de les freqüències mitjançant concurs.