Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La utilitat real de les xarxes socials professionals

Els experts asseguren que aquest tipus de xarxes no aconsegueix suplir la calor de la comunicació personal
Per Benyi Arregocés Carrere 20 de febrer de 2008
Img redesprofesionales listado
Imagen: c2k2e

Resulta habitual acostar-se a les xarxes socials professionals amb la intenció de canviar de treball. I elmateix succeeix al revés: que els departaments i empreses de recursoshumans considerin els perfils d’aquestes xarxes en la sevacerca del candidat ideal. Però, realment, quèes pot esperar d’aquestes xarxes socials professionals?

Serveixen per a trobar treball?

Xarxes com Xing,amb forta presència a Europa i a Espanya després de l’adquisicióde Neurona i eConozco; LinkedIn,estesa a Amèrica i la resta del món; o Viadeoconstitueixen grans exemples de xarxes socials professionals.

A grans trets, els usuaris col·loquen els seus currículums en aquests llocs, però també defineixen el que poden aportar laboralment, els seus punts forts

En què consisteixen? A grans trets , els usuaris col·loquen els seus currículums en aquestsllocs, però també defineixen el que poden aportarlaboralment, els seus punts forts, a més del que desitgentrobar en la xarxa social en qüestió: noves col·laboracions,nous treballs, ampliar coneixements, etc.

Fonamentalment tenen dos usospràctics: les persones que volen canviar d’ocupació i elsempresaris que desitgen fitxar algun treballador o buscarclients i aliats.

Respecte al primer ús, explica JoséAntonio del Moral, director d’Alianzo i expert en xarxes socials, que els treballadors poden enviar unmissatge per si algú de la seva xarxa de contactes necessita en aquest momenta una persona amb el seu perfil.

Aquesta possibilitat es veu afavoridaperquè “lesempreses promocionen que els seus empleats recomanin gent, ja queaquestes incorporacions solen donar menys problemes”, assenyala.

‘Marketplace’ de persones

El segon ús prové de les empreses o delsprofessionals que busquen personal en aquestes xarxes, i constitueixen el que del Moral denomina ‘marketplace’ de persones.

“L’altre dia em va dir unconegut per a preguntar sobre dues persones de la meva llista de contactesde LinkedIn, per a un lloc que encaixava amb els seus perfils. Això s’emprabastant i s’usarà més en el futur; de fet,els cazatalentos ho utilitzen des de fa temps”, revela.

Fonamentalment tenen dos usos pràctics: les persones que volen canviar d’ocupació i els empresaris que desitgen fitxar algun treballador o buscar clients i aliats.

D’aquestsdos usos referits, els que més partit poden treure d’aquestesxarxes són els professionals autònoms i les Pimes, comapunta Emilio Márquez, creador de Marqueze i director de Networking Actiu.

“Per exemple, resulta útil per a orientar a un director comercial d’unproducte nou a Espanya, que pot buscar comercials enla xarxa social; o si es vol exportar un producte a Alemanya i no se sapalemany, a qui s’ha de dirigir un”,explica.

“Llavorses peguen un parell de tocs a contactes que puguin ajudar. Les xarxessocials professionals serveixen perfectament per a tot aquest tipus d’històries”,afegeix Márquez.

Com afrontar una xarxa social professional?

Un dels punts claus de les xarxes socialsprofessionals consisteix en el fet que possibiliten generar novesoportunitats laborals, en cas que les necessitats de les duesparts coincideixin. Com diu Márquez, constitueixen “uncurrículum viu, que interactua amb els companysde la persona i amb els coneguts, que li poden recomanar”.

EnriqueDans, professor de l’Institut d’Empresa i bloguer expert enInternet i noves tecnologies, planteja que les xarxes socialsprofessionals presenten una utilitat evident, però com a suport a lesxarxes socials que tota persona ja té en el món físic.

Un dels punts claus de les xarxes socials professionals consisteix en el fet que possibiliten generar noves oportunitats laborals, en cas que les necessitats de les dues parts coincideixin

“Serveixenper a formalitzar les relacions en un només lloc, la qual cosapermet accedir a les dades de contacte actualitzats o explorar lesxarxes socials dels amics”, subratlla.

Precisament,aquest tipus de xarxes publiciten amb profusió aquest últimpunt, la possibilitat d’accedir als amics dels amicssuccessivament, en un intent de convertir en realitat el refranyque afirma que el món és un mocador.

Primer, s’ha d’aportar

A pesar que molts usuaris emprin les xarxessocials professionals amb el propòsit de canviar d’ocupació,Dans considera que es tracta d’unplantejament “erroni” i una “limitaciód’horitzó total”.

En opiniód’aquest expert, aquest ús resulta “completament utilitarista”,perquè en les xarxes socials “ha d’haver-hi un equilibri”entre les vegades que la persona aporta a la xarxa i les vegades que repd’ella.

“Sinomés es fica en la xarxa social per a aconseguir coses, la gentno tindrà molt alta estima d’aquesta persona, se’l consideraràun pesat, perquè el que esperen d’ella és que els doni lallauna”, recalca Dans.

Emilio Márquez creu que la participació en la xarxa social s’ha de caracteritzar per “ajudar al que vingui de fora” i a més guardar unes normes d’etiqueta bàsiques

Emilio Márquez coincideix que laparticipació en la xarxa social s’ha de caracteritzar per “ajudaral que vingui de fora” i a més guardar unesnormes d’etiqueta bàsiques (com no enviar missatges a moltespersones alhora o “no començar a col·leccionar contactes com sifossin cromos”).

D’altra banda,Dans i Zarzuelo coincideixen en la necessitat de mantenir un perfilactualitzat i de cuidar als contactes, “perquè no queda bédesatendre a les persones que es coneixen fora d’Internet”,apunta Dans.

Relacions de confiança

Les xarxes socials professionals poden ajudar sies desitja contactar amb gent que no es coneix personalment, peròels perfils de la qual resulten interessants. No obstant això, aquesta intenciópot xocar amb la realitat que molts contactes segueixin lapolítica de no acceptar a qui no coneixen en persona.

La major fredor en el tracte respecte a la comunicació cara a cara provoca que sigui més difícil que fructifiqui un contacte si no hi ha una tercera persona coneguda de tots dos extrems

D’altra banda, la major fredor en el tracterespecte a la comunicació cara a cara, provoca que sigui mésdifícil que fructifiqui un contacte si no hi ha una tercerapersona coneguda de tots dos extrems que els una.

“Tampocles xarxes socials professionals online són la panacea. La majorpart de les relacions en Internet no són de confiança”,destaca Emilio Márquez. “Es pot tenir al directoreuropeu de Yahoo! com a contacte, però si no es coneix en persona,encara que se li enviïn missatges, no val per a res”, indica.

Posar cara a les relacions en Internet

No obstant això, es donen casos en què, encara que no hi hagila suficient confiança, els contactes sí que es poden ajudarmútuament perquè els interessa aprofitar la velocitat de respostaque poden obtenir d’Internet respecte a altres alternatives com eltelèfon.

Per exemple, si es trasllada una qüestió a trespersones que, al seu torn, s’encarreguen de passar la peticióals seus respectius contactes, es pot aconseguir la informaciórequerida de forma més ràpida.

En les jornades de negocis la gent que pertany a la xarxa social professional privada de la seva empresa es coneix i xerrada entre si, i d’això manera estreta llaços

Davant aquestasituació en què les persones necessiten crear contactes ambpersones que no coneixen personalment, Márquez promou unavia intermèdia i complementària d’aquestes xarxes.

Es tracta de restituirals contactes exclusivament d’Internet la relacióde confiança de les relacions en persona i, al mateix temps,mantenir la immediatesa i agilitat de la Xarxa: l’organitzacióde jornades de negocis.

En elles lagent que pertany a la xarxa social professional privada de la seva empresaes coneix i xerrada entre si. “Si no, els contactes fetsnomés per Internet, no anaven a valer per a res”, conclou.

Compte ‘premium’ o gratuïta?

Les xarxes socials professionals com Xing,LinkedIn o Viadeo solen presentar característiques similars.Com a ganxo, resulta habitual que durant el primer mes l’usuaripugui provar gratuïtament tot el potencial dels comptes’premium’, que no tenen cap limitació però que són de pagament,per una quantitat que oscil·la entre els 5,95 i els 14 euros.

Resulta habitual que durant el primer mes l’usuari pugui provar gratuïtament tot el potencial dels comptes ‘premium’, que no tenen cap limitació però que són de pagament

No obstant això, passat el mes de prova, l’usuarique no vulgui pagar la quota mensual només pot accedir a unaversió bàsica, amb bastantes limitacions. Per exemple, no es poden enviar missatges privats dins del sistema.

Això, en la pràctica, els impedeix iniciarcap relació tret que es dediquin a sol·licitar permísper a contactar amb les persones que els interessin.

Aquesta situació es produeix perquè la granmajoria dels usuaris només ofereixen les dades de contactea aquelles persones als qui hagin admès en la seva xarxa,però, en canvi, amb el compte ‘premium’ és possible saltar aquest fetperquè es permet enviar missatges interns.

Cercador útil

D’altra banda, una de les aplicacions mésinteressants que ofereixen aquest tipus de xarxes es troba en elcercador, mitjançant el qual es pot concretar la cerca ambbastant detall.

Així, és possible determinar aspectes com ellloc, el sector, la qual cosa busca la persona, la qual cosa ofereix, elsinteressos, el lloc d’estudis, les dades de contacte, etc. No obstant això, en la modalitat bàsica aquesta capacitat es trobalimitada i no es pot concretar amb molta precisió.

Emilio Márquez: “Requereix temps aprofitar totes les qualitats que tenen les xarxes socials”

Quès’ha de fer si es vol esprémer les capacitats d’aquestes xarxes?Márquez subratlla, que més que els diners de la quotamensual, “el temps suposa el major cost”, perquè per a aconseguiruns bons resultats s’han de dedicar hores de treball.

En cas de notenir-ho, aquest expert recomana no pagar la subscripció.”Requereix temps aprofitar totesles qualitats que tenen les xarxes socials: poder acudir a qualsevolmena de proveïdor al llarg del món o aconseguirtreballadors de qualsevol mena de professió o capacitació,sense necessitat d’acudir a una borsa d’ocupació o a una empresacazatalentos”, sosté.