Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Last.fm, la xarxa social de la música

Més que una ràdio online, Last.fm és una comunitat formada per afeccionats a la música, artistes i segells discogràfics
Per José Antonio Gelado 29 de agost de 2007

Milers de persones pugen cada diaa Last.fm les dades de les cançons que escolten, etiqueten alsartistes per estils i escriuen les seves biografies en el wiki delservei, proporcionant tots els continguts al sistema i donantforma a una de les majors enciclopèdies musicals de la Xarxa.Last.fm, que va començar sent una ràdio online pionera en elcamp de les estacions semàntiques, ha sabut convertir-se enel lloc ideal perquè els melòmans comparteixin els seus gustos,busquin nous artistes i es facin amics.

Una ràdio intel·ligent

Unade les bases de Last.fm , enfront d’altres xarxes socials similars, ésque continua sent la ràdio semàntica (o intel·ligent) queva ser en els seus inicis. És a dir, es tracta d’un servei capaç d’entendrei predir els gustos de l’usuari: li recomana músicai li descobreix a nous artistes que fins ara li eren desconegutsperò que li agradaran.

/imgs/2007/08/last1.jpg

Lacapacitat de prescripció d’artistes desconeguts, peròinteressants per a l’usuari (el servei sol encertar en les sevesrecomanacions), ve de calcular amb gran precisió lapossibilitat que les noves obres siguin del seu grat, basant-seen els perfils que els internautes ofereixen de si mateixos en triar quina música escolten.

El seufuncionament es basa en la idea que si a dues persones els agradendiversos artistes, és probable que, si intercanviessin les seves llistes,descobririen nova música que encaixa amb les sevespreferències; aquesta és la principal labor de Last.fm: mostrar irelacionar les llistes de reproducció.

Un sistema educable

La capacitat de prescripció d’artistes desconeguts però interessants per a l’usuari ve de calcular amb gran precisió la possibilitat que les noves obres siguin del seu grat

Tambéés possible fer recomanacions directes a un altre usuari mentresona una cançó, mitjançant l’envio d’un missatge ambel títol de la cançó i l’artista. El serveidetecta si el destinatari obre o no la recomanació i li permetpuntuar-la. D’aquesta manera el sistema va coneixent noves dadessobre els gustos de cada usuari. Així, Last.fm es vaautoeducando per a oferir les millors llistes de programació.

Una ràdio intel·ligent

Per a afinarel perfil amb major encert, es pot valorar cada cançóque suggereix el sistema i marcar-la com a ‘Favorita’o ‘Prohibida’. L’opció ‘Favorita’ indica al sistema no solsque aquesta cançó és del gust de l’usuari, sinó que lessimilars i les d’aquest artista probablement també ho són.La marca com ‘Prohibida’ impedeix que aquest tema torni a sonar per a aquestusuari i redueix també la possibilitat que soni l’artista.Així es va creant el perfil de l’usuari.

‘Scrobblerizando’ música

Totel sistema de catalogació i gestió de perfils es denomina’Audioscrobbler‘,i consisteix en l’emmagatzematge i gestió de bases de dadesamb els gustos musicals dels usuaris i les estadístiquesque d’ells s’obtenen.

Elsistema està documentat i llicenciat com a codiobert, i per tant disponible per a la integració per partde programadors en altres llocs i serveis. Encara que va néixercom un projecte independent, ‘Audioscrobber’ va acabarunint-se a l’empresa que va crear Last.fm.

/imgs/2007/08/last6.jpg

‘Scrobbling’ve a significar en aquest servei l’estudi dels costumsmelòdics de l’usuari, tant online com en el seu disc dur.Tant és així que Last.fm permet descarregar a l’escriptori unprograma ‘espia’ (es descarrega amb el consentiment de l’usuari),que s’executa en els reproductors Windows Mitjana Player iiTunes i pren nota de les cançons que escolta l’usuari i comfa les seves llistes de reproducció. Posteriorment enviales dades al servidor de Last.fm perquè els analitzi i servei mésconclusions sobre quines recomanacions haurà de fer.

‘Scrobbling’ ve a significar en aquest servei l’estudi dels costums melòdics de l’usuari, tant online com en el seu disc dur

Elsusuaris realitzen el ‘scrobbling’de les cançons que escolten als servidors de Last.fm mésde deu milions de vegades al dia. Ho fan des de Windows, Maco Linux, i es poden enviar les cançons al sistema mitjançantdiferents programes i plugins, al marge dels quals ofereixLast.fm. En realitat, només s’envien les dadesID3 dels arxius reproduïts, un estàndard enetiquetatge de fitxers multimèdia.

Per a escoltar en grup o tot sol

Last.fm és com el tocadiscs de la veïna, que sona alt però agradable al pati interior de la comunitat de veïns i transmet el gust per determinades cançons

Last.fmés com el tocadiscs de la veïna, que sona alt però agradableal pati interior de la comunitat de veïns i transmet el gustper determinades cançons. També la hi podriaentendre com el local social de l’els joves musiqueros delpoble: on escolten els seus discos i discuteixen sobre quin grupés el seu favorit.

L’únicadiferència és que aquesta sensació de comunitatunida per l’amor a la música es produeix dins d’Internet.Així, la relació entre els usuaris en la xarxa social de Last.fms’organitza mitjançant tres criteris:

  • Amistat:com en altres xarxes socials, els ‘amics’ s’afegeixen de maneraindividual i independentment dels seus gustos musicals.

  • Afinitatmusical: S’estableix una relació de ‘veïnatge’ que posaen contacte a usuaris amb gustos musicals similars. En la pàginad’usuari es mostra un bloc amb l’afinitat musical amb aquestapersona, així com alguns dels artistes en comú ambels seus contactes.

  • Pertinençaa un Grup:Last.fm permet crear el perfil musical d’un col·lectiu i ofereix lapossibilitat al mateix de publicar missatges per al grup, esdeveniments,notes, etc. Last.fmpermet saber en qualsevol moment què estanescoltant altres persones, bé sigui el grup d’amics o qualsevolusuari, i conèixer quina música és la més popularentre els integrantsd’un col·lectiu.

    Qualsevolusuari pot crear un grup, convidar a membres o unir-se a altresgrups que ho permetin. Els grups no sols s’organitzen per temesmusicals; n’hi ha per origen, país, zona geogràfica,ideologia, pertinença a un lloc web o a qualsevol mena de col·lectiu..

Last.fm en qualsevol costat

Perquè una xarxa social tingui èxit, el contingut generat pelsusuaris ha de resultar fàcil d’integrar en altres llocs web ialtres xarxes. Precisament això és el que permet Last.fm: la pàginapersonal de l’usuari de la ràdio és fàcil de fer aparèixer enels perfils d’altres situats personals com a blogs, o pàginesde favorits.

/imgs/2007/08/last3.jpg

L’objectiués que els altres internautes puguin indagar en elsgustos de l’usuari, veure la seva llista de reproduccions mésfreqüent i tal vegada animar-se a apuntar-se al servei. Per a aixòprèviament s’hauran de compilar les dades sobre el perfilmusical de l’usuari. Hi ha diverses maneres d’enviar les dades a Last.fm:

  • Reproductorsde so. Last.fmpermet la integració amb nombrosos reproductors, comWinamp, Windows Mitjana Player, Amarok, Banshee i XMMS entre altres.També es pot integrar amb reproductors portàtilsde Mp3 mitjançant plugins(extensions del programa) que s’ofereixen el servei.

  • Altresxarxes de música:Fins i tot les que competeixen directament en el mateix sector, per exemple Pandora,permeten interactuar amb Last.fm mitjançant aplicacions desenvolupadespels usuaris.

Unavegada emmagatzemats i ordenats les dades en forma de llistes de reproducció,és fàcil mostrar-los en qualsevol lloc iintegrar-los amb altres xarxes. Hi ha diferents maneres de mostrar en unblog o en una pàgina web la llista dels temes mésescoltats per un usuari, els últims i els grups favorits.

ElsGinyspermeten, que de manerasenzilla, qualsevol usuari, fins i tot sense coneixements tècnics,pugui integrar fàcilment les seves llistes en MySpace, o en un lloc web, un blog, etc. O com a signatura d’un fòrum, o dels missatges de correuelectrònic.

Els Ginys permeten que qualsevol usuari pugui integrar fàcilment les seves llistes en MySpace o en els missatges de correu electrònic

A més,cada usuari té diverses fontsRSS, i la seva versió alternativa en text pla, de les sevesllistes de reproducció, i també pot accedir a lesdels els amics i veïns per diferents criteris.

L’avantatgede la integració d’un servei d’aquest tipus és queaquestes dades s’actualitzen de manera automàtica, a mesura que l’usuarienvia noves cançons al sistema. Tots els serveisper a usuaris particulars es poden també gestionar engrup, obtenint estadístiques dels artistes i cançons méspopulars, sempre que el grup sigui superior a 15 persones.

Més que so: enciclopèdia, vídeos i concerts

Last.fmestà creant una gran enciclopèdia multimèdia de la música,permanentment actualitzada pels propis usuaris, que són els queproporcionen gairebé tots els continguts. Aquesta enciclopèdia musicalconté les dades bàsiques de les cançons: títolartista, disc, any, etc. i en molts casos indica si lacançó està disponible per a la seva compra.

/imgs/2007/08/last4.jpg

Tambépermet estuchar almenys fragments de 30 segons o la pistacompleta, en funció de les llicències de distribucióque hagin triat els seus creadors. En relacionar els artistes amb lescançons reproduïdes, s’obtenen les llistes de popularitat, amb l’al·licientde poder conèixer en qualsevol moment quin és eltema, artistao els 100temes més escoltats d’un determinat grup musical.

Totesaquestes dades dels artistes i la seva música es relacionen entre si,amb els usuaris i també amb diferents serveis Web 2.0externs. En prémer sobre el nom d’un artista es pot veure als que es denominen ‘Oïdors méshabituals’ i que han escoltat alguna cançó d’aquestartista, almenys una vegada en els últims sis mesos. En cadacançó també es mostren les dades d’oïdores.

Destaquen les fotos pujades a Flickr després d’un concert, que Last.fm identifica gràcies a un etiqueta única

Quant a integració amb altres xarxes socials i serveis, destaquen lesfotos pujades a Flickr després d’un concert, que Last.fmidentificagràcies a un etiqueta única que proporciona per a cadaesdeveniment, amb la qual l’usuari defineix la imatge.

Lafitxa de l’artista i l’esdeveniment mostraran després aquestes fotos. Elsartistes i les cançons també s’etiqueten de manera lliureper part dels propis usuaris, creant el núvolcaracterístic d’aquest sistema de catalogació.

En format wiki i metamoderada

L’edicióde les dades que apareixen en les fitxes delsartistes es realitza mitjançant sistema wiki, permetent a qualsevol usuari afegir o completar lainformació que apareix de manera ràpida i senzilla. Lesimatges que apareixen en obtenir informació d’unartista són enviades pels artistes i pels usuaris, que podendecidir amb els seus vots quina és la més adequada.

/imgs/2007/08/last5.jpg

Aquestapossibilitat de gestió col·lectiva dels continguts fapossible que s’intentin dur a terme campanyesa favor o en contra d’un artista mitjançant la creació de grupsi l’edició de les imatges i descripcions delsartistes; també permeten que aquestes campanyes noarribin a estendre’s si així ho decideixen els usuaris votantnegativament.

Botiga de música i vídeos

Lafitxa de cada tema que sona en Last.fm tema ofereix també unaccés directe a la compra del disc, si és que estàdisponible, en les diferents botigues online, com Amazon.

Els segells discogràfics i els artistes poden pujar vídeos al sistema i s’integren en la informació de l’artista

Per descomptat, a preus proporcionalment cars si es comparen ambbotigues com a E-music, on a més es poden comprar lescançons per separat.

D’altra banda , Last.fm ha incorporat Vídeoscom a complement a la seva oferta de serveis. Els segells discogràficsi els artistes poden pujar vídeos al sistema i s’integren enla informació de l’artista. Ara com ara, els vídeosvisionats online pels usuaris no s’afegeixen a la llista de temesescoltats en el seu perfil