Infografia

Lectors de llibres electrònics

Icache

És un dispositiu que permet llegir i emmagatzemar llibres en versions digitalitzada. Usa una tecnologia de tinta electrònica que permet una lectura molt similar al format de paper.