Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Lectors web d’RSS

Aquestes aplicacions aporten mobilitat i flexibilitat a la sindicació de continguts
Per Benyi Arregocés Carrere 4 de març de 2009
Img rss

L’RSS ,el format que serveix per a estar al dia de les notícies de diversosblogs i mitjans, entre ells CONSUMEREROSKI, es pot consultar des de la pròpia Web, sense necessitat d’instal·larcap programa en l’ordinador. Igual que succeeix ambel correu electrònic, diversos llocs ofereixen aplicacionsque permeten gestionar aquest servei des d’Internet i importar lessubscripcions registrades en l’aplicació d’escriptori ques’utilitzi.

Google Reader

L’RSS l’aprofiten principalment aquelles persones que solen visitar els mateixos llocs amb relativa freqüència. D’aquesta manera, poden estalviartemps i en comptes d’entrar des del navegador als llocs d’un en un, l’RSS els envia a l’aplicació les novetats quees produeixen en cada blog o mitjà al qual l’usuari se subscrigui.

Els lectorsweb d’RSS aporten l’avantatge de la mobilitat. No importa des de quinordinador es connecti una persona, perquè sempre llegirà lesfonts de notícies que hagi determinat i tindrà constànciade les quals hagi consultat amb anterioritat. Això elimina lanecessitat de configurar de nou les aplicacions en cada ordinadorque s’usi i evita haver d’afegir fonts endiferents programes.

No importa des de quin ordinador es connecti una persona, perquè sempre llegirà les fonts de notícies que hagi determinat en el seu servei web

Google Readerés el lector més utilitzat. A pesar que va aparèixer més tard que els seus rivals (al setembre de 2007), les seves prestacions, el seuràpid accés des de Gmail i la seva similitud estètica ambaquest últim servei l’han convertit en un dels mésatractius.

Quan l’usuarirealitza una subscripció, el servei suggereix algunesfonts similars, individualment o en blocs temàtics, itambé permet buscar per a trobar diferents fonts de notícies.A més, ofereix la traducció automàticadels continguts que es trobin en altres idiomes i presenta unaclassificació per carpetes, que ajuda a una lectura jeràrquicamés ordenada.

Compartir els RSS

D’altra banda,Google Reader ha incorporat característiques socials i brindal’opció de compartir els articles amb els contactesde Google Talk, juntament amb la interessant possibilitat d’adjuntar-losuna nota. El sistema permet triar amb quines persones s’intercanvienels continguts, que queden emmagatzemats també enuna pàgina per a futures consultes. Integra, al mateix temps,els suggeriments d’aquest tipus que realitzin els amics.

Google Reader compte des de 2006 amb una versió per a telèfons mòbils amb sistema operatiu

En aquesta línia,disposa d’una drecera per a la barra d’eines que obre unapetita finestra i permet compartir pàgines webacompanyades d’un comentari. Altres enllaços facilitensubscriure’s a un contingut o llegir els articles pendents.

A més,inclou estadístiques de la lectura d’articles, quepermeten trobar quines són les fonts mésconsultades (el que pot ser útil per a descartar les fontsque no es llegeixin en la pràctica), i també dades sobre la freqüència d’actualització dels propis llocs web.

Altrescaracterístiques del lector de Google són similars a les de lacompetència, com la importació i exportació delsmitjans, una possibilitat que facilita el canvi entre aplicacions ique permet als consumidors provar quin s’acomoda millor alsseus gustos. Aquesta acció es realitza a partir de l’arxiuestàndard OPML.

Finalment, Google Reader compte des de 2006 amb una versió per a telèfons mòbils amb sistema operatiu que permet accedir als RSS de manera gràfica i senzilla.

Bloglines, My Yahoo! i uns altres

Bloglines,un dels lectors web d’RSS pioners, es mostra com una altra de lesgrans opcions disponibles en aquest camp. Com Google Reader,també ofereix recomanacions d’altres fonts de notícies,enllaços per a inserir en el navegador de manera que resulti méssenzill afegir els mitjans al RSS, i així mateix facilita l’intercanviamb altres persones i la seva classificació endiferents carpetes.

Bloglines ofereix diferents programes notificadors perquè l’usuari sàpiga quan arriben noves actualitzacions dels seus llocs seleccionats

De GoogleReader es diferencia en aspectes com la possibilitat d’inserirautomàticament en un blog, en forma de blogroll ,els enllaços als mitjans subscrits en Bloglines, o el seu suport per a OpenID,la proposta d’identificació comuna que tracta d’evitarel registre en múltiples llocs.

A més,ofereix diferents programes notificadors perquè l’usuari sàpigaquan arriben noves actualitzacions dels seus llocs seleccionats, o una llistaper a orientar sobre els llocs més populars, amb els 1.000que més subscriptors han aconseguit a través d’aquestlector web. D’altra banda, permet crear adreces de correuelectrònic localitzades en el seu domini amb el propòsitque l’usuari pugui utilitzar l’RSS per a realitzar anuncis.Així mateix facilita la creació d’un blog i la corresponentsubscripció de tots els contactes de l’usuari.

En la seva versióen proves, que és completament funcional i que empra ambfruïció Ajax,ha creat una pàgina d’inici personalitzable on es podenarrossegar les fonts de notícies que l’usuari prefereixi icol·locar-les en formes de rectangles amb els últimscinc articles. A més, brinda la possibilitat de veureels continguts amb la vista clàssica del correu electrònic.També ofereix paquets temàtics de diferents llocs web per a facilitar a l’usuari el descobriment de nous mitjans.

My Yahoo!

Aquest servei permet compartir per correu electrònic (amb el compte associat de Yahoo!) els articles

Yahoo! disposad’un altre dels lectors web d’RSS més populars. S’integraen la seva pàgina d’inici personalitzada, de nom MyYahoo!, i es caracteritza per ser molt visual. Les fonts de notícieses poden ordenar en diferents caixes, que es mouen gràcies a Ajax i que contenen els titulars i els seus respectius enllaços a lesúltimes notícies, en un número que es pot variar. Sies posa el ratolí sobre un d’ells, sorgeix un globus amb lesprimeres frases del contingut, a manera de previsualització. Eldisseny d’aquesta pàgina es pot modificar amb facilitatsi se selecciona entre els diferents colors, fons, estructures ograndàries de tipus de lletra proposats.

El serveipermet compartir per correu electrònic (amb el compteassociat de Yahoo!) els articles i també ofereix com a suggerimentpaquets temàtics de llocs web. Una dels seus avantatges radica en el fet que serveix de punt de partidaper a entrar en multitud de serveis de Yahoo!, des del correuelectrònic, els últims missatges del qual es podenconsultar, fins a Flickr o les notícies.

Altres lectors web

Netvibesés una pàgina d’inici que es pot personalitzar amb diversosRSS. Aquest lloc va ser pioner a implantar la idea d’una pàginapersonal centralitzadora, composta per elements afegits allliure albir de cada usuari. Es tracta d’una altra bona opcióper a accedir a aquesta mena de continguts, perquè Netvibes ofereixencara més ajustos de disseny i més”ginys” que My Yahoo!. Així, es poden afegircontinguts de Twitter, Facebook, Flickr, Google News o Yahoo! News.IGoogle, un altreservei del popular cercador, realitza unes funcions similars a My Yahoo! i Netvibes.

En Netvibes es poden afegir continguts de Twitter, Facebook, Flickr, Google News o Yahoo! News

Newsgator, quedissenya programes lectors d’RSS gratuïts per a instal·lar ensistemes operatius, com l’aplicació per a Windows FeedDemono NetNewsWireper a Mac US X, també disposa d’una versió per a Internet,denominada NewsgatorOnline. El seu aspecte gràfic resulta més senzill queels de la competència, però disposa de l’opció addicional de subscriure’sa RSS que requereixin d’una identificació ambnom d’usuari i contrasenya. A més, ha incorporatla possibilitat d’afegir etiquetes als articles iemmagatzemar els més interessants en una carpeta oberta alpúblic. Igual que els altres, facilita eldescobriment de nous llocs a través d’una seleccióde paquets temàtics. Un dels seus elements mésgenuïns és la proposta diària d’una sèrie d’articlessobre diferents temes.

D’altra banda,BlogRovrrealitza una aproximació diferent i original dins d’aquestamena de serveis. Es tracta d’un complement per a Firefox quepermet afegir fonts de notícies RSS que es mostren durantla navegació i només en el cas que es visiti unapàgina que guardi relació amb un article quepertanyi als RSS seleccionats. D’aquesta forma s’obtenennotícies relacionades a partir dels llocs triats prèviament per l’usuari.La informació es desplega sobre la pantalla enforma de petita finestra emergent.