Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Les noves versions dels navegadors

Internet Explorer planeja llançar la seva versió 8 i Firefox acaba d'estrenar la 3 mentre que Opera i Safari van presentar a l'inici de l'any els seus nous desenvolupaments
Per Benyi Arregocés Carrere, Jordi Sabaté 20 de agost de 2008
Img navegatas portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Elsnavegadorsd’Internet són la finestra per la qual treu el cap l’usuari a la Xarxa.Però no es tracta d’una finestra convencional, sinó que influeixenactivament en la percepció del “paisatge” que técada internauta. La història dels navegadors està repletade projectes fracassats i versions fallides, però també d’èxitsi millores que faciliten molt la navegació.Des dels seus inicis, tant els majoritaris Firefox i Internet Explorercom les alternatives que constitueixen Opera i Safari, han canviatmolt i introduït novetats. Aquest reportatge pretén ser un repàsa les millores actuals aconseguides per cadascun.

Internet Explorer

La versió actual d’Internet Explorer és la 7, que va deixar enrere en 2006 un període de cinc anys sense actualitzacions significatives

Internet Explorer és el navegador més utilitzat, una posició que ostenta gràcies a l’extensió de Windows entre els ordinadors personals i al fet que Microsoft ofereixi conjuntament aquests dos programes. Així, per a moltes persones Internet Explorer significa “navegador”.

Laversióactual d’InternetExplorer és la 7 (IE7), que va deixar enrere en 2006 unperíode de cinc anys sense actualitzacions significatives ique es pot descarregar gratuïtament des de Windows Update. Des de llavorsels seus usuaris compten amb característiquesútils com la navegació per pestanyes, unsistema de bloqueig de finestres emergents o el cercador integrat enla barra d’eines. Totes elles ja eren prèviament conegudespels usuaris de Firefox, navegador que des del seu llançament vemarcant la pauta de les innovacions.

/imgs/2008/07/navegatas5.jpg

De lamateixa forma, i en vista de l’èxit que ha tingut aquestacaracterística en Firefox, IE7 també pot afegircomplements coneguts com a “extensions” o “plugins”,la qual cosa augmenta les seves possibilitats. Aquests complements sónpetits programes que es descarreguen de la Xarxa i s’uneixen alnavegador per a dotar-li d’alguna característica que abans notenia. Són implementats pels propis usuaris, de manera que són ells els qui van a poc a poc millorant el seu explorador en descarregar el complement.

IE7 també pot afegir complements, coneguts com a “extensions” o “plugins”, la qual cosa augmenta les possibilitats del navegador

A més,IE7 incorpora un lector de notícies RSSintegrat, així com la possibilitat de veure totes les pestanyesen la mateixa pantalla (QuickTabs), un efecte més visual queútil, que guanya en espectacularitat en Windows Vista respecte a WindowsXP. També incorpora un sistema antiphishing i unbotó zoom a la cantonada inferior dreta que ajuda a accediramb rapidesa a aquesta característica.

D’altra banda, s’ha d’assenyalar que IE7 sofreix un problema aliè al seupropi disseny, igual que Windows com a sistema operatiu.Per ser tots dos majoritaris en els seus segments, són les víctimeshabituals d’intents per descobrir les seves vulnerabilitats per a distribuirprogrames maliciosos.

InternetExplorer 8 presenta “WebSlices”

Lapèrdua de quota de mercat que li ha suposat al IE l’eclosióde Firefox ha provocat que en Microsoft tractin de millorarel seu navegador constantment. Així, la nova InternetExplorer 8 (IE8) es trobaen fase de proves i ja es pot descarregar. Es caracteritzaper la seva millor integració amb continguts de la web.

IE8 compleix millor amb els estàndards del Consorci World Wide Web, cosa que històricament no havia fet

Així,s’adapta a llocs com Facebook,del qual Microsoft té un petit percentatge d’accions, oeBaygràcies al que han denominat “WebSlices”. Es tracta d’unatecnologia que busca mostrar a l’usuari l’actualitzaciódels continguts i altres novetats dels diferents llocs, i hofa dins del navegador però sense necessitat d’entraren la seva adreça, sinó mitjançant petites finestressuperposades. Mitjançant una altra aplicació nova denominada”Activities”, IE8 pot obrir diferents finestrescontextuals amb accions com accedir a mapes, afegir l’enllaçal lloc de comentar notícies anomenat Digg, escriure en unblog a partir d’una frase o paràgraf seleccionat, etc.

D’altra banda , IE8 compleix millor amb els estàndards del ConsorciWorld Wide Web,cosa que històricament no havia fet i que ha provocat que molts dissenyadors i webmasters també haguessin d’actualitzar els seus llocs web als estàndards. A més, incorpora unsistema per a recuperar sessions de navegació perdudes imillora, respecte a la versió 7, la navegació de l’usuarien pàgines que facin ús de la tecnologia Ajax,bàsica en moltes aplicacions i serveis “online”.

Firefox

Des de la seva aparició, Firefox ha destacat per la seva polivalència gràcies a un sistema d’extensions que permeten adaptar-lo al gust de cada usuari

Es tractadel navegador preferit pels usuaris avançats i el vaixell almirall dins dels programats amb programari lliure. Disponibleper als sistemes operatius Windows, Mac US X i GNU/Linux, la seva quotade mercat s’incrementa a poc a poc gràcies a les bones crítiquesi a accions eficaces de promoció, com el recentllançament del Firefox3.

Mozilla,la fundació sense ànim de lucre que impulsa aquestprograma, va voler establir un rècordGuinness de descàrregues en un només dia, un repte fàcild’obtenir perquè ningú havia mesurat aquest paràmetre.Finalment van ser més de vuit milions de descàrregues en lesprimeres 24 hores en què es va posar a la disposició dels usuarisla versió 3.

Firefox3 i l’actualització de les extensions

Des de la sevaaparició, Firefox ha destacat per la seva polivalència gràcies alsistema d’extensions (complements) que incorpora, del qual va serpioner, i al nodrit nombre de programadors que han brindataquest tipus d’extensions a la comunitat d’usuaris en númerobastant més elevat que els dels altres navegadors.D’aquesta forma, s’ha pogut aconseguir un navegador més eficaçi complet i, al mateix temps, adaptat al gust de cada usuari.

És normalque els usuaris que porten temps navegant amb les anteriorsversions de Firefox s’hagin instal·lat multitud de complements quefacilitaven el seu treball i la seva experiència de navegació. Doncsbé, aquells que actualitzin ara Firefox a la versió 3 es trobaranque la mateixa literalment “tira alcarrer” a la majoria d’aquests complements.

/imgs/2008/07/navegatas6.jpg

En altresparaules, alguns complements es queden obsolets i ja novalen amb FF3, per la qual cosa cal actualitzar-los. I aquestesactualitzacions no estan en alguns casos disponibles, comocorre amb les que corresponen a Google, o els seus autors han declaratpúblicament que no tenen pressa per actualitzar-les. Elresultat és un usuari que veurà molt minvada la seva experiènciade navegació fins que no s’actualitzi les extensions o busqui alternatives, que n’hi ha àmpliament, a les quals ja tenia instal·lades.

La versió 3 ha millorat un de les fallades més evidents de Firefox, com era l’acaparament de la memòria RAM

Així i tot cal dir que algunes de les extensions més populars ja compten amb actualitzacions disponibles, i a més ara es poden aconseguir directament des del navegador i sense necessitat d’entrar en la web de Firefox. No obstant això, en alguns casos, i amb el sistema operatiu Windows Vista, el sistema d’instal·lacióde nous complements, així com el d’actualitzacions,ha funcionat declaradament malament.

La raó d’aquesta fallada es troba en un conflicte de dades personals guardades pel navegador en la versió anterior de Firefox (la 2). La substitució automàtica d’aquesta versió per Firefox 3 no s’executa bé i una part de les funcions (marcadors, extensions…) es bloqueja. La solució, tal com recomanen des de la pàgina de la Fundació Mozilla, és desinstal·lar la versió 2 abans d’instal·lar la 3, però sense esborrar mai les dades personals de l’usuari que guarda el navegador.

Malgrat aquests problemes, la versió 3 ha millorat un de lesfallades més evidents de Firefox, com era l’acaparamentde la memòria RAM que efectuava a vegades el programa, sobretotquan es treballava amb desenes de pestanyes obertes. Això es traduïaen què el navegador consumia molts recursosdel processador i, per tant, quan Firefox estava en plenaactivitat les altres funcions de l’ordinador s’alentieni l’aparell s’escalfava. Segons algunes provespràctiques, Firefox 3 és un dels navegadorsamb menor consum de memòria.

Majorvelocitat i suggeriments de navegació

A més,s’ha augmentat la seva velocitat d’execució i s’han incorporatun bon nombre d’opcions interessants. Així, en labarra de direccions es pot començar a teclejar la URL, o diferentsparaules, i el navegador suggereix les direccions coincidentsprocedents dels favorits, la qual cosa agilita l’operació.

S’ha dotat d’un entorn més segur a lagestió de les contrasenyes

Així mateix, enl’apartat de descàrregues d’arxius, si una descàrrega s’interromp,es pot continuar des del mateix moment del tall. Un altre aspecte de milloraés que s’ha dotat d’un entorn més segur a lagestió de les contrasenyes.

Tambées poden assignar paraules clau als cercadors per a teclejardirectament les cerques desitjades dins de la barra de direccions,o seleccionar diferents fragments de text, una funcióidèntica a la qual presenten els processadors si es mantépremuda la tecla control.

Opera i Safari

Opera s’ha guanyat la reputació de ser un dels navegadors més innovadors i assegurances

Operaés un cas curiós en la lluita dels navegadors per guanyar-se alsusuaris perquè és l’únic que no està realitzat per unagran empresa, sinó per una petita companyianoruega. S’ha guanyat la reputació de ser un dels mésinnovadors i assegurances, encara que sempre li ha faltat l’èxitentre el gran públic.

Téversions disponibles per a Windows, Mac Us X i GNU/Linux i es distingeixen el segment dedicat als dispositius mòbilsperquè embena el seu navegador Mobile,que es caracteritza per la seva velocitat i per convertir les pàginesa un format més petit i més còmode enPDA i telèfons.

/imgs/2008/07/navegatas7.jpg

Igual queInternet Explorer i Firefox, se li poden afegir complementsque augmenten les capacitats del programa, que en Opera es denominen”Ginys”, encara que no tenen a veure amb els” ginys“de Mac US X. La seva última versió per a escriptori, la 9.5,ha augmentat la velocitat d’execució i de lectura de lespàgines web respecte a les anteriors.

Operacompta amb característiques que no presenten els altres (tret que s’afegeixin mitjançant complements) com SpeedDial, que mostra 9miniatures de llocs web en una sola pàgina, un client delprograma P2P BitTorrent,un programa de correu electrònic, un sistema propi per a sincronitzarels favorits entre diversos ordinadors o dispositiusmòbils, denominat OperaLink, o la integraciód’una aplicació per a afegir notes que despréses poden enviar per correu electrònic.

Safari

Apple ha realitzat l’adaptació a Windows amb el característic aspecte de les aplicacions de Mac

Safariés el navegador que Apple ha llançat per al seu sistema operatiu Mac UsX i una de lesmillors alternatives per als seus usuaris perquè es trobacompletament integrat en el sistema operatiu. Actualment, l’últimaversió és la 3.1.

En2008, Apple ha realitzat l’adaptació a Windows, amb elcaracterístic aspecte de les aplicacions de Mac. Al mateixtemps, ha programat Safari per a dos dels seus productes estrella ambconnexió a Internet, el telèfon iPhone i elreproductor de música i vídeos iTouch.

/imgs/2008/07/navegatas8.jpg

Tracta de competiren velocitat de lectura de les pàgines web ambInternet Explorer, Firefox i Opera. El seu elevat ritme de càrrega de pàgines ho fa un navegador interessant per a activitats com l’edició d’imatges “online”, per la seva eficient “renderització” (interpretació d’imatges en 3D o animacions).

D’altra banda, a més de característiquessimilars a les que presenten els seus competidors, ofereixfuncions interessants com la seva manera de navegació privada, queno deixa petjada de les cookies utilitzades, de l’historial de pàginesvistes (una funció que Firefox va estar a punt d’incorporaren la seva versió 3).

Tambéofereix la manera “Activitat”, que permet descarregar ambfacilitat qualsevol element de la pàgina encara que aquestano ho permeti per endavant. D’altra banda, Safari és un delsprimers que suporta HTML 5, el llenguatge que substituirà a l’actualHTML 4 en la creació de llocs web.