Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Les pantalles planes guanyen el Mundial

Amb l'arribada del Mundial d'Alemanya 2006, s'ha disparat la venda de televisors de pantalla plana, que s'espera superin aquest any als tradicionals TRC (tub de rajos catòdics)
Per Jordi Sabaté 31 de maig de 2006

El regnat del televisor de tota lavida, el del tub de rajos catòdics, toca la seva fi molt abansdel que es podia preveure fa amb prou feines un parell d’anys.Segons les dades de la consultora GFK, en 2005 es van vendre900.000 televisors LCD i 150.000 de plasma enfront de 2,3 milions detub (LCR). Per aquest any, la consultora pronostica que esduplicaran les vendes de televisors LCD i els de plasmaaugmentaran un 50%, fins a 210.000 unitats, mentre elstelevisors de tub descendiran fins a 1,6 milions.

Img

El total de televisors venuts enEuropa és estable, de l’ordre de 36 milions d’unitats. El quecanvia és la seva composició: en 2004, el 11% eren plans, paraarribar al 29% un any després. Aquest any, escalcula que la proporció dels televisors plans aconseguiràa Espanya el 56%. I en gran part gràcies al Campionat delMón de Futbol de Seleccions. Si en 1982 el Mundial deEspanya va consolidar el VHS a les cases, s’espera queAlemanya 2006 faci el mateix amb els televisors de pantalla plana.

Dos models per a dues tecnologies

En qüestió de pantalles planesprevalen dues noves tecnologies que gens tenen a veure amb eltub de rajos catòdics que envia electrons a les 625 líniesde la tradicional pantalla per formar la imatge. Aquestes novestecnologies troben difícil superar el compendio devirtuts que atresora el tub: excel·lent qualitat d’imatge fins i tot enambients amb molta llum, gran angle de visió, llargavida i, per sobre de tot, sota preu. No obstant això, s’imposen perqüestions tant fisicas com a estètiques, a més de pertenir, de cara al futur, una millor resposta a la televisiód’alta definició (HDTV).

Encara que costa menys de 300euros, un televisor de tub de 40 polzades (una superfície depantalla considerable) pot arribar apesar 130 quilos i el seu fonssobrepassa els 60 centímetres. Encaixa malament en les cada vegada mésajustades cases on, al mateix temps, es demana major superfície depantalla.

Img

Enfront d’aquest problema, les tecnologiesplanes proposen superfícies considerables (entre les 32 i les 42polzades) amb grossors d’amb prou feines uns pocs centímetres, entriset i cinc centímetres concretament.

Dins dels televisors plans la lluita entre dues tecnologies,Plasma i LCD, està en plena efervescència. Ambdues competeixen enprimesa i en preus cada vegada més assequibles, encara que encaraelevats. De moment, és la tecnologia LCD la que s’estàimposant amb major força i sembla que és la que finalmenttriomfarà, gràcies a la seva fabricació massiva paramonitors d’ordinador. Això ja està redundant en una millorade la qualitat i en una progressiva caiguda de preus.

La tecnologia LCD es basa en una font de llum situada enla part posterior del monitor que incideix sobre les cel·les de lapantalla formades per materials semiconductors que conformen laimatge. És una tecnologia bona per veure la televisióen sales il·luminades, però té problemes amb la definiciódel color negre i amb l’angle de visió. És usadafonamentalment en televisors de grandària mitjana, sobretoten les 32 polzades, que és estàndard més venutactualment amb diferència.

Major precisió i grandària

El plasma, no obstant això, defineix amb molta precisió laimatge i els colors, és molt idoni per veure les imatgessense llum i per a grans grandàries de pantalla, arribant fins a les80 polzades. Es basa en un gas ionizable que al pas de correntselèctriques conforma la imatge. El seu únic problema és quemostra massa reflexos i a la llum natural perd bona part dela seva definició.

S’estima que acabarà desapareixent en favor del consumde LCD (que cada vegada fabrica panells més grans a preus mésbarats), però que li queden encara deu anys derecorregut al mercat. I això a pesar que la tecnologiade plasma ha millorat en l’últim any en duradadel panell (anteriorment era la meitat que el dels LCD) i en menorconsum d’energia (abans molt elevat).

A més, la resolució dels panells de plasma s’haampliat; ara els més habituals són d’1.024 per 768píxels i en la gamma alta d’1.366 per 768 píxels, elqual significa que s’adapten perfectament als estàndardsde la televisió d’alta definició.

Preus elevats i diversos

El preu segueix sent el gran obstacle de les pantallesplanes enfront de les de tub, a pesar que cada vegada mésconsumidors a l’hora de comprar un nou televisor pensin en laopció plana. D’altra banda, la varietat de preus responen moltes ocasions a les múltiples ofertes que existeixen, sobritot en aquest moment d’expansió, i dins d’una mateixa marcaes poden trobar models i grandàries a molt diferents costos.

Els televisors de tub baixen de preu en picat i un panoràmic de 28 polzades es pot trobar per 259 euros

Mentre que els televisors de tub baixen de preu en picat iun panoràmic de 28 polzades (70 centímetresde pantalla) es pot trobar per 259 euros, l’equivalent en LCDpot arribar a costar en algunes tendes entorn dels 5.500 euros,encara que en les grans superfícies es poden trobar ofertes per1.400 euros en 26 polzades i fins i tot en 32 polzades, la grandàriamés venut.

En plasma, un monitor de 42 puces ja supera els 2.000 euros ipot aconseguir els 3.500. No obstant això, un panell LCD de 50 polzadespot trobar-se per 2.000 euros, mentre que la mateixa grandàriaen plasma supera els 5.000 euros. Tot és qüestió de qualitat,prestacions i grandària.