Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Les pàgines web que ofereixen serveis de vídeo sota demanda han de complir la Llei Audiovisual

Han d'inscriure's en el Registre Estatal de Prestadors de Serveis de Comunicació Audiovisual i complir amb les obligacions legals
Per mediatrader 21 de desembre de 2011

Les pàgines web que ofereixin serveis de vídeo sota demanda, gairebé baix demanda -intermedis entre la forma tradicional de veure televisió i la total llibertat dels serveis sota demanda- o els que emetin videos també han de complir amb les obligacions que la Llei Audiovisual contempla per a les cadenes de televisió, segons una resolució de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT).

L’organisme regulador ha recordat que les pàgines web o plataformes que ofereixin videos a través d’Internet i tinguin “un control efectiu” sobre la selecció dels programes i continguts que emeten, per la qual cosa no es tracti d’una mera difusió o transport del senyal de programes audiovisuals la responsabilitat editorial dels quals correspongui a tercers, han d’inscriure’s en el Registre Estatal de Prestadors de Serveis de Comunicació Audiovisual i complir amb les obligacions establertes en la Llei Audiovisual.

Aquest registre es va crear precisament perquè el Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals (CEMA) i, fins a la seva creació la CMT, pogués tenir controlades a les empreses que ofereixen serveis audiovisuals a Espanya i que estan obligades per llei, en funció de la seva grandària i les seves activitats, a pagar un cànon cada any per finançar Radio Televisió Espanyola (RTVE), complir amb una sèrie de limitacions per protegir als menors o respectar la normativa europea en matèria de publicitat, entre altres assumptes.

La CMT cancel·la, en una resolució datada en 15 de desembre, la inscripció efectuada en el Registre d’Operadors de Xarxes i Serveis de Comunicacions Electròniques pel Grup Ceres, que ofereix a través de la web un servei de televisió a la carta, i la inscriu en el Registre Estatal de Prestadors del Servei de Comunicació Audiovisual. No obstant això, manté la inscripció en el Registre d’Operadors de Xarxes i Serveis de Comunicacions Electròniques de les empreses Santander Teleport i Racomur Difusió, que presten un servei consistent en la retransmissió de serveis de comunicació audiovisual sobre els quals no ostenten responsabilitat editorial, encara que canvia la seva categoria registral a la de “serveis de comunicacions electròniques de transport del senyal de serveis de comunicació audiovisual”, en considerar-se més ajustada al servei prestat.

També manté la inscripció en aquest registre de les empreses I2channel Ms i Rafael Antonio Dorta Trujillo, que presten un servei de comunicacions electròniques consistent en la transmissió a dispositius mòbils amb tecnologia bluetooth de continguts publicitaris i aplicacions, entre unes altres, ja que l’organisme regulador entén que no realitzen cap servei de comunicació audiovisual, encara que modifica la categoria registral sota la qual estan inscrits i la substitueix per la de “serveis de comunicacions electròniques de subministrament de commutació de dades per paquets o circuits”.