Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Lifestreaming: centralitzar l’activitat social en línia

Diverses webs permeten als usuaris agrupar totes les relacions amb els seus contactes en Internet
Per Antonio Delgado 8 de octubre de 2008
Img lifestreaming portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Elsusuaris d’Internet utilitzen diversos serveis en línia per a pujarles seves fotos i vídeos, escriure un post, guardar els seus enllaçosfavorits o escoltar música. D’aquesta manera, la seva activitatsocial queda disseminada en multitud de pàgines i aplicacionsweb de les quals, a vegades, ni tan sols s’acorden. Per a solucionaraixò, en els últims mesos han nascut en Internet diferentsaplicacions en línia que permeten als internautes agrupar tota la seva vidadigital i compartir els seus continguts. Aquests “agregadores” elsproporcionen un lloc únic on crear un flux de totes les sevesactivitats en Internet. D’aquí la paraula “lifestreaming”o flux de vida.

Què és el lifestreaming?

Fins ara, els blogs i les pàgines personals, a més de laparticipació en fòrums i xats, eren les opcions mésutilitzades pels usuaris per a relacionar-se amb els seus contactes. Elconcepte de “lifestreaming” està pensat per a aquellsusuaris que realitzen una activitat en línia i volencompartir-la amb els seus contactes més íntims sense tenir lanecessitat d’acaparar audiències importants o ser d’interèsper a persones de fora del seu cercle d’amistats.

Així, aquestconcepte es refereix a lautilització d’un sistema que agrega i concentra en un sollloc tota l’activitat en línia dels usuaris. D’aquestaforma, els sistemes de “lifestreaming” es converteixen en la sevapàgina personal, actualitzada de manera automàticamitjançant l’afegit de les noves activitats socials.

El concepte de “lifestreaming” està pensat per a aquells usuaris que realitzen una activitat en línia i volen compartir-la amb els seus contactes més íntims

Els particulars, i també les empreses, tenen una oportunitat per a aprofitarels avantatges dels serveis de “lifestreaming” amb la finalitat d’unificar i comunicar totes les seves accions en Internet. És a dir, podenpublicar fotos, vídeos i textos en diferents serveis d’Interneti posteriorment unificar-los en un únic lloc.

Des delpunt de vista personal, els usuaris poden donar als seus amics ifamiliars un sol enllaç per a descobrir tot el publicat endiferents plataformes sobre les seves últimes vacances oqualsevol altra temàtica d’interès, sense haver d’oferirun accés totalment obert en els diversos serveis. Aixòés interessant des del moment en què a alguns els potincomodar que persones a les quals no coneixen mirin les seves fotos, vegin els seusvídeos o llegeixin els seus comentaris.

Facebook, pionera en l’agregació

Gràcies a la proliferació de les xarxes socials, els usuaris hanpogut utilitzar les primeres propostes per a agrupar les seves activitats,ja que entorns socials com Facebookpermeten l’agregat d’aplicacions de tercers.

Les activitats realitzades dins de Facebook no poden ser incorporades en serveis de tercers

Aquesttipus de solucions estan servint per a acostumar a molta gent a mostrar als seus contactes totes les accionsrellevants que realitzen en Internet. D’aquesta forma, manteneninformats als seus amics i familiars sense haver de realitzar l’agregat de manera manual i sense haver d’avisar quan hanpujat noves fotos o publicat un últim post.

Des delsprimers mesos de l’any, Facebook també facilita alsusuaris l’actualització dels seus esdeveniments des de pàgines web de tercers,alguna cosa que només era possible des de les aplicacions.Entre els serveis que poden ser importats a Facebook per a serincorporats com a notícies estan els magatzems de fotografiesFlickri Picasa,el sistema de recomanacions Yelpi el sistema de favorits en línia Del.icio.us.No obstant això, les activitats realitzades pels usuaris dins de Facebookno poden ser incorporades en serveis de tercers.

Serveis de lifestreaming

FriendFeed

Creatper enginyers responsables en el llançament d’alguns productes de Google,com Gmail i Google Maps, FriendFeedés un agregador RSS de tots els serveis en línia de la Web 2.0 onels usuaris estiguin donats d’alta. Aquest servei és el mésconegut i un dels primers a explotar de manera directa elconcepte de “lifestreaming”. En ell, a més,els usuaris poden crear grups temàtics on agrupar totel contingut generat al voltant d’un esdeveniment, tema o contingut.

Actualment, és possible afegir a FriendFeed els RSS d’activitats de 43 serveis en línia com Youtube, Twitter, Last.fm, Google Reader o Del.icio.us

Actualment,és possible afegir a FriendFeed els RSS d’activitats de 43serveis en línia com Youtube, Twitter, Last.fm, Google Reader,Del.icio.us, o els RSS dels blogs dels usuaris. Així, elscontactes de cada usuari poden seguir les seves converses dins d’unadeterminada aplicació i publicar comentaris i notessobre aquestes. El mateix ocorre amb els seus vídeos, les seves fotos ola música que escolta.

D’altra banda , el servei està obert a la millora per part de lacomunitat. FriendFeed disposa d’una API (un codi a la disposició de els usuaris) per a interactuar amb el servei.Entre els projectes més destacats que utilitzen dita API es troba Mionews. Aquestapàgina web transforma l’entorn gràfic de FriendFeedi ho presenta com si fos un client de correu electrònic,on les diferents activitats van apareixent en una graella de missatges..

Strands

Presentadafa uns mesos, Strandspermet als usuaris agregar i unificar dins del seu espai totala seva activitat en línia, a més de poder seguir les accions delscontactes. Aquesta web inclou diferents eines per a segmentarla informació d’interès per grups. D’aquestamanera, es pot afinar l’aplicació per a mostrar informaciórellevant i descobrir continguts nous.

Una de les eines més interessants de Strands és un giny per a registrar i mostrar de totes les activitats que realitza l’usuari en l’escriptori

Tambéés possible decidir sobre el tipus de contingut que pot veure cadausuari. Per exemple, es pot seleccionar que les fotos personalsnomés siguin visibles per als amics i no per als contactescatalogats com a professionals.

Unade les eines més interessants de Strands és un ginyd’escriptori denominat “Strands Friend Tracker”, per a registrari mostrar totes les activitats que realitza l’usuari i els seus contactes sense necessitat d’entrar en la web. Actualment es trobaen beta tancada per invitació.

Iminta

Imintacombina el concepte de “lifestreaming” amb les funcionsmés bàsiques de les xarxes socials, com convidar a contactesi organitzar-los en grups. Això ajuda a limitar elscontinguts segons el grup on estiguin organitzats elscontactes, que podran realitzar comentaris sobre cadascuna de les activitats publicades per l’usuari. A més, en disposar d’un enllaç permanent, poden ser enllaçats des d’altrespàgines web.

Elsusuaris tenen la possibilitat de crear un filtre segons la mena de contingut(fotografia, vídeos, etc.) o bé segons latemàtica o el publicat pels seus contactes, i disposard’un canal RSS personalitzat amb aquests continguts per a serimportats a qualsevol lector RSS.

Lifestream.fm

Amb Lifestream.fm els afeccionats als jocs podran seguir als seus contactes des de la consola

Lifestream.fmdestaca sobre altres serveis per la seva senzillesa i usabilitat.Actualment suporta més de 56 serveis en línia. També permet la creació d’una xarxa de contactes,per a això els usuaris han d’estar registrats. Entre els serveis que integra es trobael suport per a la plataforma de videojocs Xbox Live. Elsafeccionats als jocs podran seguir als seus contactes des de laconsola. El servei es troba en beta tancada sota invitació.

Buddyupdates

Ladiferència d’aquest servei de “lifestreaming” respecte a altrespropostes similars radica en el fet que Buddyupptatesés un complement al sistema de missatgeria instantàniaAIM, que dóna la possibilitat als internautes de gestionar i compartir les sevesactivitats en línia amb la resta de contactes del popular client de missatgeria.Per defecte, les activitats que es publiquen sónaquelles que han realitzat els usuaris dins de la xarxa d’AOL, tret que els mateixos configurin de manera manual la resta de serveisque utilitzen.