Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Llocs web per a compartir arxius

Diversos serveis permeten compartir continguts entre els usuaris, en el que constitueix una alternativa senzilla al P2P, encara que amb restriccions
Per Benyi Arregocés Carrere 11 de juliol de 2007

Desenes de llocs web, en la seva major part en anglès, permeten alsusuaris compartir els grans arxius que es manegen en lafotografia, la música o el vídeo. D’aquestamanera, amb un procés molt senzill i gratuït en les seves versionsbàsiques, els internautes compten amb una altra alternativa per a compartiramb els seus afins arxius multimèdia. La contrapartida ésque cal aguantar certes restriccions, orientades al fet que es faciclic en els anuncis que sostenen econòmicament aquest tipus de serveis.

Enviar arxius via web

Una de les conseqüències de l’extensió de la banda ampla és que els usuaris manegen arxius cada vegada de major grandària

Una de les conseqüències de l’extensió de labanda ampla i que Internet sigui cada vegada més audiovisualresideix en què els usuaris manegen arxius de major grandària.D’aquesta forma, en l’actualitat les situacions en què es necessitaenviar grans arxius a familiars o amics són méshabituals. Per exemple, vídeos d’esdeveniments que ocupinmés de 200 Megaoctets, les fotos de les vacances, que podenpesar altres 200 Megaoctets,o els discos preferits, que poden rondar els 40 Megaoctetscadascun.

/imgs/2007/07/share1.gif

Amb arxius de semblants dimensions, el correuelectrònic no serveix com a alternativa, perquè no estàpensat per a transferir arxius tan grans i la major part delsproveïdors limiten la grandària dels arxius que es podenadjuntar en cada missatge.

Amb arxius de semblants dimensions, el correu electrònic no serveix com a alternativa, perquè no està pensat per a transferir arxius tan grans

Elsusuaris més avançats disposen de dues solucions per a afrontaraquest tipus d’enviaments. Recórrer al protocol FTP(File Transfer Protocol), ideat per a transferir arxius, o a algunade les xarxes d’intercanvi P2P.

No obstant això, en tots dos casos es requereixen tant programes específicscom conèixer el seu maneig per a manar satisfactòriament els arxius.A més, l’inconvenient del P2P i el FTP consisteix en el fet que l’enviamentha de ser sincrònic, la qual cosa obliga al fet que lespersones coincideixin connectades.

Alternatives web

Davant aquestes petites dificultats, diversos llocs web ofereixen alternatives molt més senzilles, dirigides a usuarisque no volen cap complicació. Així, lapersona interessada, que amb freqüència ni tan sols ha de registrar-se,només ha de pujar l’arxiu al servidor del lloc web enqüestió, a través d’un senzill formulari.

/imgs/2007/07/share2.gifAquest li proporciona un enllaç, que serà al qual hagin d’acudir els destinataris per a obtenir els continguts.Aquesta acció es pot efectuar sense importar que el remitenthagi desconnectat, amb la qual cosa es tracta d’una opcióinteressant en els casos en què es requereixi flexibilitat.

Entreles desenes d’alternatives gratuïtes que els usuaris podenutilitzar són populars Megaupload,que permet enviar arxius fins a 500 Megaoctets i Rapidshare,que ho limita fins als 100 Megaoctets.

A més,moltes altres empreses ofereixen serveis amb capacitat per a enviarcentenars de Megaoctets: com:

  • Badongo: Aquest lloc permet un ampli límit de descàrrega, que es converteixen il·limitat en la versió de pagament premium. Existeixuna categoria de ‘afiliats gratis’, que deixen el seu perfil enel servei, que ofereix 12 Gigaoctets al dia. Els no afiliatstenen 4,8 Gigaoctets al dia. D’altra banda, la velocitat de transferènciano és limitada pel servei quan s’usa pagant(el seu límit és el de la connexió de l’usuari); alguna cosa quesí que ocorre en les opcions gratuïtes, on el límités de 500 Megabites per segon. El preu d’una tarifa premium ésde 9,99 dòlars al mes, encara que amb descomptes si es compraper diversos mesos.

  • GigaSize:Té dues opcions, la gratuïta, amb límit de descàrrega de 1,5Gigaoctets al dia, i la de pagament, amb descàrrega il·limitada.En la versió gratuïta els arxius es perden alsnoranta dies, cosa que no ocorre amb la de pagament. A més,en la de pagament no cal visionar la publicitat.

  • in.solit.us:És un situat per a compartir arxius gratuït i integrat en la líniadel programari social. Permet organitzar els arxius per tags(etiquetes) i també definir qui poden accedir alsarxius pujats, o bé si pot accedir tothom.

  • Twango:Permet pujar de manera gratuïta, amb un límit de 100Megaoctets, però presenta la possibilitat d’usar un reproductormultimèdia online, tant per a vídeos, música iimatges.

Publicitat i restriccions

Les alternatives web per a compartir arxius constitueixen l’antítesi a les xarxes d’intercanvi P2P

Lesalternatives web per a compartir arxius constitueixen l’antítesia les xarxes d’intercanvi P2P. En aquestes últimes, les personesdecideixen quins continguts intercanviar, sense cap mena de límits,tret que elles mateixes decideixin imposar-los.

Aquestallibertat contrasta amb la centralització d’aquestes empreses,que imposen les seves pròpies condicions, que han de ser acceptades per lesdues parts. A canvi, els llocs web ofereixen una major facilitat d’ús,un aspecte que s’ha de considerar, sobretot en el cas delsusuaris que no vulguin complicacions i que no estiguin habituats almaneig dels programes P2P.

/imgs/2007/07/share3.gif

Entreels inconvenients que han d’afrontar les persones que empren aquestsllocs web es troben l’obligació d’esperar un tempsprefixat (de 15 a 45 segons) abans que comenci la descàrrega de cadaarxiu, moments aquests que els amos dels llocsvolen aprofitar perquè l’usuari miri la publicitat.

Tambés’ha de comprovar la dada del nombre màxim de personesque poden rebre l’arxiu, perquè alguns serveis el restringeixenamb l’objectiu de no saturar els seus servidors.

Per a evitar que màquines programades saquegin la seva amplada de banda, en moltes descàrregues se sol·licita que el destinatari introdueixi una clau

Ambla mateixa fi, i per a evitar que màquines programades saqueginla seva amplada de banda, en moltes descàrregues se sol·licita que eldestinatari introdueixi les lletres i números que apareixen enun captcha.

D’altra banda , aquest tipus de serveis brinden eines perquè el seuús resulti encara més senzill. Per exemple, algunsllocs ofereixen la integració d’una opció en elsmenús contextuals de Windows, de manera que en fer clic enel botó dret del ratolí damunt d’algunarxiu, es pugui pujar directament al servidor en qüestió;o proporcionen programes per a realitzar de forma més ràpidal’enviament d’arxius.

Versions de pagament, més característiques i sense publicitat

Lamajor part d’aquests serveis disposa de versions que ofereixen mésprestacions i eliminen la publicitat a canvi d’una quota mensualo anual. Així, entre les diverses millores que proposen es trobal’augment de la grandària dels arxius que es podenenviar, la major durada dels mateixos en el servidor o l’incrementdel nombre màxim de destinataris.

/imgs/2007/07/share4.gif

Fins i tots’arriba a oferir serveis especialment adaptats a llocs web iblogs, de manera que estalviïn amplada de banda per albergar els arxiusaudiovisuals i després enllaçar-los des del seu lloc.

A més,en serveis com Megaupload, premienals usuaris de pagamentque aconsegueixin un cert nombre de descàrregues dels seus continguts,amb subscripcions gratuïtes o, fins i tot, diners en metàl·lic.

En serveis com Megaupload premien als usuaris de pagament que aconsegueixin un cert nombre de descàrregues dels seus continguts amb subscripcions gratuïtes

D’aquestamanera, aquests serveis configuren tres tipus d’usuaris ambdiferents privilegis: els que no s’inscriuen, però que podentant enviar com rebre arxius, els registrats amb un comptegratuït i els de pagament.

De tota manera , un usuari mitjà pot funcionar perfectament amb elsserveis bàsic i gratuït d’aquest tipus d’empreses, lacapacitat d’enviament de les quals mitja ronda els 100 Megaoctets.

Assegurar-se la privacitat

Entreles desenes de llocs web que ofereixen els serveis per a enviar idescarregar grans arxius, els consumidors han de fixar-se en lescondicions del servei i en la política de privacitat queestableixin aquestes empreses, sobretot en el cas que es desitgienviar arxius importants o íntims.

/imgs/2007/07/share5.gif

En cas que es vulgui realitzar un enviament d’informaciósensible o emmagatzemar-la com a còpia de seguretat, és important revisarque el servei tingui els arxius encriptats en el seu servidor, de manera que si un ‘cracker‘entra en el sistema no pugui posar en perill la privacitat de l’usuari..

D’altra banda , aquestes empreses es troben en el punt de mira de lessocietats de gestió de drets d’autor i de les indústriesculturals. Per això, els llocs web es cobreixen l’esquena amb lasol·licitud que no s’intercanviï cap arxiu que tinguiCopyright, encara que en la pràctica es poden trobar tantcançons d’artistes famosos com pel·lícules d’estrena.