Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

L’ús d’Internet per nens i adolescents

Usades de manera adequada, les noves tecnologies poden millorar els resultats escolars i les habilitats socials de nens i adolescents
Per jordi 12 de novembre de 2008
Img ninos internet
Imagen: Erik (Hash) Hersman

Latecnologia no sols està transformant laproductivitat empresarial i multiplicant la cultura mundial. A més,està canviant la forma en la qual aprenen els nens icom es relacionen entre si i amb els altres,incloses les seves pròpies famílies. Això no és, en si, ni bo ni dolent. Les noves tecnologies tenen, de fet, nombrosos efectes positius encara que comportin els riscos propis de l’aprenentatge i la formació de l’ésser humà.

Una realitat nova

Una parella d’adults teclegen en un ordinador: “Quètal t’ha anat en els estudis, fill? La teva mare i jo et tirem moltde menys. Per què no apagues una estona el PC i baixes per aquía sopar alguna cosa?” Aquest és un acudit gràfic, molt utilitzat en les conferències impartides per lapsicòloga i psicoterapeuta María José Mayorgas,especialista en addiccions a les noves tecnologies. Una situació que, malgrat la dosi d’humor, reflecteix una situació que no és tan anecdòticacom sembla. En el fons, hi ha una realitat nova, complexa, que uneix als éssers humans mésflexibles i mal·leables, més receptius i amb méscapacitat d’aprendre -els nens i adolescents-, amb lesnoves tecnologies de la informació i la comunicació, és a dir, els ordinadors, les consoles de videojocs, elsmòbils…

Estudiar el seu impacte

Per a analitzaraquesta realitat s’han posat en marxa projectescom Mátic. En aquest estudi, el primer a Europa sobre l’impactede les tecnologies en l’educació i l’aprenentatgede nens de tres anys, es va separar a 52petits del parvulari barceloní de La SalleBonanova en dos grups. Un d’ells aprendria de la formatradicional: amb quaderns, llibres de text, pissarres, etc. I un altre hofaria amb ordenadors Tauleta PC i un programari específic.

L’optimització de l’atenció va facilitar que els alumnes amb ordinador realitzessin quatre vegades més exercicis que els que mantenien una educació tradicional

Els resultats van ser sorprenents. Als tres mesos, els alumnes queutilitzaven els Tauleta PC havien millorat les seves qualificacions enl’assignatura de matemàtiques en més de cinc punts.A més, el 84,6% d’aquests petits aconseguienqualificacions de notable o excel·lent.

Elprojecte Mátic va demostrar a més un altre aspecte clau de lesnoves tecnologies: gairebé no hi ha moments de pèrduad’atenció en l’aprenentatge. Això va facilitar que elsalumnes amb ordinador realitzessin quatre vegades més exercicisque els que seguien una educació tradicional sense l’ús de les noves tecnologies.A més, es va escurçar, a vegades fins a la meitat, el tempsnecessari d’exposició per part dels professors. Ino sols això, els alumnes del projecte Mátic es vanfer més autònoms, atrevits i curiosos gràcies a lespossibilitats que els oferia l’ús d’einesdigitals en la seva educació. En definitiva, van millorar els seus resultats acadèmics i també les seveshabilitats socials.

Es demostraaixí que les noves tecnologies podenmultiplicar també les capacitats dels méspetits. I es tira una mica per terra la tradicional visiócatastrofista d’Internet i les noves tecnologies com a fontúnicament de perills per als menors.

Un bé irrenunciable

Als 14 anys el 61% dels adolescents prefereix Internet enfront del televisor

Diversosestudis conclouen que la tecnologia és percebuda com un béirrenunciable pels més joves. De fet, si han de triarentre diferents formes d’oci, la majoria prefereixInternet al televisor. Un estudi publicat l’any passat, i realitzat per laUniversitat de Navarra, en el qual es va entrevistar 20.000 menorsiberoamericans, mostrava que als onze anys el 42% triavala Xarxa enfront del 39% que preferia la televisió. Als14 anys, el percentatge es disparava: 61% per a Internet i nomésun 23% per al televisor.

D’aquesta recerca es pot concloure que la tecnologia ofereix tants avantatges, tant per alrendiment escolar com per a l’oci i el desenvolupament d’habilitatssocials, que no hauria d’impedir-se el seu accés alsmenors ni limitar-lo més enllà del raonable. Expertsen les noves tecnologies com EnriqueDans o JoséCervera així ho sostenen en els seus blogs.

En la Xarxa com al carrer

La teoria de fons és que la Xarxa no és diferent del carrer, i cap pare deixa solos als seus fills en una gran ciutat tot d’una

Lateoria de fons és que la Xarxa no és diferent del carrer. Icap pare deixa solos als seus fills en una gran ciutat tot d’una . El normal és acompanyar-li i protegir-li,fins que té una edat en la qual comença a ser autosuficient.Llavors, se li permet a poc a poc ampliar els seus espais d’independència,al mateix temps que se li proporcionen consells útilsper a evitar els possibles riscos. Amb Internet passa el mateix. I les millors armes per a protegir als nens en la Xarxasón sempre l’educació i la informació. A aquest efecte, ja hi ha nombroses eines perquè els pares puguin prendre decisions sobre els continguts als quals accedeixen els seus fills.

Arabé, és cert que en Internet no tots els pares estanprou preparats. El problema és que, com explica lapsicòloga María José Mayorgas, “en generalsón els pares els que intenten adaptar-se al ritme dels seus fills”.És l’avantatge que tenen els “nadius digitals”, és a direls que ja han nascut immersos en un món amb ordinadors, mòbilsi videoconsoles.

Agradio no, els menors van molt per davant. Coneixen tots els avanços iels manegen amb soltesa. En comparació, la majoria delsadults fan un ús bastant més limitat del que és laXarxa i de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.

Un bon entorn de socialització

D’altra banda, la salut social delsnadius digitals sembla estar en general més quegarantida. L’estudi Comusen Internet els joves: hàbits, riscos i controlparental”, codirigit pel professor de la Universitat delPaís Basc Carmelo Garitaonaindia, conclou que l’activitatsocial dels adolescents no acaba en el col·legi ni en lesdiscoteques, sinó que es prolonga en la Xarxa. També el doctorJuanAlberto Estallo Martí, expert en psicologia de lesnoves tecnologies, assegura que “Internet pot servir d’ajudaa les persones amb poques habilitats socials”.

Carmelo Garitaonaindía: “Els adolescents valoren que els seus pares es fiïn d’ells i els sembla normal la preocupació, el control i l’interès”

A més,aquesta activitat social es fa més intensa amb leseines multimèdia. És a dir, els joves es comuniquenmillor gràcies a Internet. En això, les xarxessocials com Facebook, MySpace o Tuenti tenen molt veure.Garitaonaindia assegura que “els més joves solenentrar en el món digital a través dels pares o delgermà major, i després la relació s’inverteix”. És a dir, ells han de guiar posteriorment als seus majors per unmón que manegen millor.

D’altra banda , els experts asseguren que el control parental és benrebut pels menors, que fins i tot ho agraeixen com una mostrad’interès per ells. “En l’estudi hem constatat queels adolescents valoren que els seus pares es fiïn d’ells i elssembla normal la preocupació, el control i l’interèsdels seus pares”, explica el professor Garitaonaindia.