Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Entrevista

Maite Arcs, directora general de REDTEL, associació d’operadors de telecomunicacions amb xarxa pròpia

Si no ens assignen espectre radioelèctric suficient, la telefonia 4G serà impossible a Espanya
Per Jordi Sabaté 18 de novembre de 2009
Img marcos
Imagen: CONSUMER EROSKI

REDTEL és l’associació d’operadors de telecomunicacions amb xarxa pròpia que agrupa a Ono, Orange, Vodafone i Telefónica. El seu objectiu, segons explica la directora general, Maite Arcs, és transmetre l’opinió dels seus socis sobre els assumptes d’interès comú. Com a portaveu dels principals operadors de telecomunicacions d’Espanya, Arcs destaca la seva postura en la recent polèmica per l’anul·lació de les targetes de prepagament els amos del qual no s’havien identificat. També aborda les posicions dels proveïdors d’accés davant les descàrregues des de les xarxes P2P, l’eurotarifa de roaming o la neutralitat d’Internet. A més, aprofita l’entrevista amb CONSUMER EROSKI per reivindicar una major cessió d’espai en l’espectre radioelèctric de cara al futur.

Han calculat què percentatge dels seus usuaris poden quedar-se sense el servei de prepagament per no haver-se identificat a temps? Es parla de quatre milions d’usuaris.

Encara que va augmentar de manera espectacular l’afluència d’usuaris en els últims dies, la dada més recent del que disposem indica que, de manera aproximada, tres milions d’usuaris no van arribar a temps per identificar-se abans de la data final que marcava la Llei de Conservació de Dades (9 de novembre). No obstant això, gràcies a l’acord aconseguit in extremis entre el Ministeri de l’Interior i REDTEL, aquests usuaris podran recuperar el seu servei si s’identifiquen en els propers sis mesos.

Creuen que la mesura és justa?

“De manera aproximada, tres milions d’usuaris no van arribar a temps per identificar-se abans de la data final que marcava la Llei de Conservació de Dades”

La Llei de Conservació de Dades és fruit de la transposició d’una directiva comunitària. Se sumeixi a altres obligacions de servei públic que la normativa espanyola imposa als operadors de telecomunicacions. Les obligacions d’aquest tipus que compleixen els operadors i que beneficien a la societat espanyola en general són moltes, com la localització de les trucades al 112.

Els operadors sempre estan disposats a col·laborar i posar a la disposició de la societat les millores tecnològiques que puguin fer-nos la vida més fàcil. L’única cosa que demanem és que totes les iniciatives que el Govern consideri que poden millorar la vida en societat i que requereixin la col·laboració dels operadors de telecomunicacions, es financin amb el pressupost públic, com qualsevol iniciativa governamental destinada a incrementar el benestar social.

Quina pèrdua de negoci podria significar per a vostès aquest percentatge de baixes?

Estem convençuts que tots els usuaris que ara descobreixin que han perdut el servei de la seva línia mòbil de prepagament, perquè no van arribar a temps per identificar-se abans del 9 de novembre, seran informats que tenen l’oportunitat de recuperar el servei, si s’identifiquen, fins a abril del proper any i no es produiran baixes indesitjades.

Defensaran la privadesa de les seves dades personals enfront de qualsevol ingerència, salvo per ordre judicial?

“La llei exigeix que les dades personals només poden ser utilitzats per les forces i cossos de seguretat de l’Estat i després de l’ordre d’un jutge”
Els usuaris poden estar tranquils. Els operadors de telecomunicacions respecten amb escrúpol la normativa de protecció de dades espanyola que, no només és molt exigent, sinó que compta amb l’estricta i activa vigilància que exerceix l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Però a més, respecte a la informació que ara es recapta en compliment de la Llei de Conservació de Dades, aquests compten amb una protecció especial establerta en la pròpia llei, que fixa unes condicions més exigents de seguretat en la conservació. Disposa que només puguin ser utilitzats per les forces i cossos de seguretat de l’Estat i només després de l’ordre d’un jutge. D’altra banda, aquestes dades en cap cas els usaran els operadors amb finalitats comercials, ni cap altre agent que no sigui un agent policial amb ordre judicial.

Per què es mostren reticents al fet que la banda ampla sigui un servei universal, que ho equipararia amb les línies de telèfon, l’electricitat o l’aigua corrent?

“Proposem que l’ampliació del servei universal es financi a càrrec del pressupost públic i no suposi un cost addicional per a les empreses”

Internet ja forma part del servei universal, com estableix la Llei General de Telecomunicacions espanyola, que segueix les directrius marcades en les directives comunitàries. Aquesta universalitat del servei la financen les empreses de telecomunicacions a través de les seves contribucions al Fons de Finançament del Servei Universal.

Proposem que si es volen ampliar les prestacions incloses en el servei universal més enllà del contingut de les directives comunitàries, aquesta diferència es financi a càrrec del pressupost públic i no suposi un cost addicional per a les empreses, és a dir, que les companyies espanyoles de telecomunicacions, en un entorn de crisi econòmica, no es vegin més penalitzades i, per descomptat, no més que les empreses europees.

Què opinen del principi de neutralitat de la Xarxa?

“La neutralitat de la Xarxa està relacionada amb la lluita d’algunes empreses poderoses en Internet per afermar la seva supremacia enfront de les operadores de telecomunicacions”
El debat sobre la neutralitat de la Xarxa és molt ampli. La seva discussió superaria l’espai del que disposo en aquesta revista. Però sí m’agradaria subratllar que és necessari despullar aquest tema de la demagògia fàcil amb la qual de vegades es presenta. La neutralitat de la Xarxa no està tan relacionada amb la llibertat d’Internet com amb la lluita d’algunes empreses del món Internet, que en general no són europees, per afermar el seu poder enfront de les principals empreses que inverteixen en xarxes de telecomunicacions. En aquest apartat, Europa sí compta amb líders mundials, molts d’ells amb inversions al mercat espanyol.

Què pensa de les tarifes úniques de roaming fixades per la Unió Europea? Són justes?

“La Comissió Europea ha optat per fixar unes tarifes de roaming artificials, sense tenir en compte la situació a cada país i sense realitzar una anàlisi dels mercats”

El més sorprenent de les tarifes de roaming ha estat el mètode pel qual s’han fixat. Mentre que s’exigeix als reguladors nacionals, en el nostre cas la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, que abans de fixar qualsevol preu realitzi una exhaustiva anàlisi del mercat i justifiqui sense cap dubte que la regulació de preus és l’única manera de garantir la lliure competència, la Comissió s’ha saltat aquest mateix mecanisme i ha optat per fixar unes tarifes artificials sense tenir en compte la situació a cada país de la UE. Aquesta doble rasadora afebleix la certitud reguladora que hauria d’afavorir la inversió.

Hi ha una asimetria estacional en el consum mòbil a Europa?

Per fortuna, Espanya compta amb un atractiu turístic important i, de manera clara, en els períodes vacacionals es registren increments espectaculars de població a certes zones, especialment, en les costaneres. Com a conseqüència d’aquesta afluència a les nostres platges, no només d’espanyols sinó també de turistes internacionals, es crea un pol de concentració que requereix una adequada inversió en infraestructures.

Què implica això per als operadors espanyols?

“Els operadors de telecomunicacions a Espanya han d’invertir més en la capacitat de les seves xarxes que altres operadors europeus que exporten turistes”

Per a les empreses de telecomunicacions, com para qualsevol indústria de xarxa, com les elèctriques o les carreteres, els forts increments estacionals signifiquen que les xarxes han de dissenyar-se i les empreses han d’invertir per satisfer la màxima capacitat. Això encara que la resta de l’any aquesta capacitat no s’utilitzi al 100%.

Per tant, per evitar “apagades” o “embusos”, els operadors de telecomunicacions a Espanya han d’invertir més en la capacitat de les seves xarxes que altres operadors europeus que viuen la situació contrària: els seus clients fan les maletes a l’estiu per venir-se a Espanya. El fet que a l’estiu al nostre país no sofrim “apagades” dels serveis de telefonia a les zones turístiques demostra que la inversió en xarxes de telecomunicacions és molt alta. Aquesta inversió hauria de ser presa en compte per la Comissió Europea en fixar tarifes unitàries.

Com contemplen l’arribada de la telefonia 4G?

“Sempre hem defensat que el tall de la connexió a Internet és una mesura inútil i desproporcionada”
La tecnologia 4G permetrà majors amples de banda a la xarxa mòbil si, i només si, aconseguim que es destini un espectre radioelèctric suficient a la telefonia mòbil (una reclamació que mantenen els operadors enfront de la decisió de destinar part de l’espectre alliberat per la televisió analògica a finalitats socials). També cal invertir en el desplegament d’antenes necessari.

La disponibilitat d’espectre radioelèctric és una decisió que està en mans del Govern i estem a l’espera de veure la rapidesa i el cost que tindrà per a les empreses inversores. Quant a la possibilitat de desplegament d’un major nombre d’antenes, la col·laboració d’Ajuntaments i governs autonòmics per agilitar els tràmits mediambientals, i de llicències urbanístiques, és el punt clau. Sense espectre i sense llicències autonòmiques o municipals no serà possible l’arribada de la telefonia 4G al nostre país.

Contemplen vostès en el futur la possibilitat de tallar la connexió a un usuari per executar les denominades “descàrregues il·legals”?

Els operadors agrupats en REDTEL s’han oposat sempre a qualsevol mesura que perjudiqui l’interès dels usuaris en aquest tema i, per descomptat, hem defensat que el tall de la connexió a Internet és una mesura inútil i desproporcionada que no ataca l’arrel del problema de les descàrregues il·legals. L’Executiu ha d’establir la regulació que consideri més adequada i, arribat el cas, tots els operadors de telecomunicacions, tant si són membres de REDTEL com si no ho són, hauran d’acatar la Llei.

No obstant això, seria bé que s’atengués la proposta de REDTEL: és necessari que els continguts estiguin disponibles legalment i de forma atractiva en Internet, perquè així ho demanden els usuaris i, si ho troben a la Xarxa de forma legal i atractiva, desapareixeria el problema.