Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Mòbil lliure o subvencionat?

Els mòbils lliures tenen molts avantatges enfront dels subvencionats, lligats per contractes poc flexibles i opacs
Per Jordi Sabaté 21 de setembre de 2011
Img movillibre portada
Imagen: Jordi Sabaté

Cada dia més usuarisaspiren a tenirun smartphone com a telèfon mòbil, ja sigui de la gamma Blackberry,iPhone o amb el sistema operatiu Android. Les capacitats d’aquestsaparells els fan imprescindibles per els qui volen gaudir delsserveis derivats de la connectivitat permanent i en mobilitat.Ara bé, el preu mitjà d’un d’aquests aparells ronda els 500euros i no sempre estem en disposició de desemborsar-los a l’instant.Davant tal situació, els operadors ofereixen aparells aun preu deu vegades menor, a canvi de lligar-se a ells durant any imitjà i amb unes tarifes una mica més elevades. Surt a compte aquestafórmula?

Si es valora solament elaspectemonetari, és a dir, la quantitat que haurem pagat pel mòbil quanacabem el contracte de permanència -aquest any i mitjà al que estemobligats-, la resposta és que no, en absolut. Unestudi recent de la consultora de consums mòbils DoctorSim posa de manifest que l’usuari que contracta un mòbildegamma alta subvencionat acaba per pagar una mitjana de 260 euros mésque qui ho compra lliure en una tenda. En altres paraules, lafinançament per aquestes vies és poc rendible i molt opaca, doncs estsobrepago es deriva de nombrosos conceptes inclosos des d’un inicien el contracte de permanència que se signa.

L’usuari que contracta un mòbil de gamma alta subvencionat acaba per pagar una mitjana de 260 euros més

No obstant això, l’estudireconeix queaquesta pràctica gaudeix de bona salut i que durant 2010 gairebé duesmilions i mitjà de persones van canviar d’operadora mitjançant lafórmula de subvencionar la compra del mòbil, ja que elsfacilitava l’adquisició immediata del model desitjat, que d’una altramanera hauria estat lluny de l’abast de les seves butxaques. Encara qued’altres també van decidir alliberarels seus mòbils en canviar d’empresa. Algun avantatge més? Paraexplicar-ho d’una manera gràfica, el millor és desglossar els punts afavor i en contra de cada sistema. D’antuvi, Doctor Simrecomana estudiar ben totes les opcions i tarifes i fer comptesabans de decidir-se per l’opció subvencionada.

A favor de mòbil lliure

  • Els comptesclares: en un model lliure es paga per l’aparell, l’IVA igens més. Encara que calgui desemborsar 700 euros, se sap que aquí esacaben les despeses en matèria de maquinari. Seguir el cost final en elmòbil subvencionat és molt més difícil, ja que la quota definançament no es mostra mai com a despesa independent de la tarifamensual. Va tot en un paquet tancat, on no es distingeixen partidesdiferenciades. L’usuari accepta o no aquest paquet i ho paga cada mesmentre tingui contracte amb l’operadora.

  • Llibertat paracanviar d’operador quan es vulgui: el propietari d’unmòbil lliure pot canviar-se d’operadora amb total llibertat quanvulgui, ja que no està lligat a cap contracte de permanència. Sino li agraden les imposicions o les tarifes de la seva operadora, o sitroba tarifes més baixes en una altra companyia, solament ha de sol·licitarla portabilitat i, en un dia, podrà gaudir-les. Aquestasituació li fa molt més flexible per estalviaren la factura del telèfon i gaudir del mercat lliure deofertes.

  • Majorprotecció enfront dels abusos de l’operadora: l’usuariamb un mòbil subvencionat, en realitat, està lluny d’aquest mercat, almenys mentre dura el seu contracte de permanència. I després també, doncsl’operadora li cobrarà per alliberar el seu telèfon, de la seva propietat. Téque abonar les tarifes que va contractar, encara que li resultin molt cares o la mateixa companyia compti amb altres millors. Si les hi pugen, poc pot fer per trencar el contracte, ja que si bé la llei li reconeix estdret, no li eximeix de pagar una compensació pel mòbilsubvencionat. L’import de tal compensació, persupòsit, ho decideix l’operadora que abandonem i se suposaproporcional a la part del contracte de permanència consumit, encara quegens garanteix aquesta correspondència.

  • Poder esquivarel roaming: no és una mala idea quan s’està en elestranger per un temps perllongat i es volen evitar els costos del roamingcomprar una targeta de prepagament a un operador local i usar-la per fercridades a cost de país. Es poden aconseguir en molts països enquioscs i resulten idònies per evitar els cobraments pertrucada internacional. En un mòbil lliure aquesta operació no comportagrans problemes. No obstant això, com els mòbils subvencionats estanbloquejats, resulta impossible fer amb ells aquest tipus d’operacions ical assumir els costos del roaming de la nostra operadora.

A favor del mòbil subvencionat

  • Accés ràpida dispositius cars i cada dia més imprescindibles: lasubvenció d’un mòbil, encara que és una operació molt opaca alconsumidor, resulta molt còmoda i dona accés als serveis digitals amoltes persones que, d’una altra manera, es quedarien fora d’ells. No hi haque oblidar que Internet mòbil és la porta d’entrada al món digital per a moltespersones. Poca gent té més de 500 euros paragastar-se de cop.

  • Coberturesassequibles: la compra d’un terminal lliure, a més de ser undesemborsament important, implica una sèrie de riscos, ja que sónaparells fràgils i que es porten d’un costat per a l’altre. Elpercentatge de caigudes i cops és elevat, amb el que el risc detrencaments o disfuncions és bastant alt. És molt aconsellable contractarun segur per a l’aparell i dotar-hode proteccions. Un segur en un mòbil lliure és car, però enun subvencionat pot ser més assequible gràcies a les mediacions del’operadora.

  • Assistènciatècnica: la garantia sempre cobreix als dispositiustecnològics durant un mínim de dos anys. No obstant això, amb un mòbilsubvencionat, és probable que s’agilitin les gestions d’enviament ireparació i, si ben moltes companyies es desentenen d’aquests temes iremeten al fabricador, sempre hi ha possibilitat de trobar unasolució si el problema persisteix. Amb un mòbil lliure, dependrem de l’eficàcia del servei postvenda del fabricador, encara que les gransmarques expliquen sovint amb un bé.

La novetat: el mòbil a terminis

Després de les demandes demajor transparència en els contractes de permanència per part de lesassociacions de consumidors i les crítiques a aquest model tarifari,les operadores busquen alternatives que permetin a l’usuari accedir amòbils cars sense estar subjecte a contractes tan estrictes. Yoigo hallançat el mòbil pagat a terminis, amb una quantitat mensual enla factura destinada a aquest propòsit, però segregada del contracte deconsum, encara que subjecta a un període de permanència.

És més similar a unfinançamentbancari i permet deslligar-se d’un model de tarifes que no ensinteressi i aprofitar un altre millor dins de la mateixa companyia,encara que no queda clar si es pot avançar el pagament de l’aparell percancel·lar la permanència. Com a mínim, queda clar el preu al quees paga l’aparell.