Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Mòdem USB Mòbil: una alternativa real a les connexions ADSL?

Pot ser una opció molt interessant per a connexions esporàdiques, però no per a un ús continuat
Per Antonio Delgado 26 de desembre de 2007

Enels últims mesos, les operadores de telefonia mòbilhan llançat al mercat diferents ofertes per a la connexió a Internetmitjançant petits dispositius USB mòbils ambunes tarifes assequibles i amb velocitats similars a les connexionsde banda ampla fixa. No obstant això, aquestes ofertes tenen algunescondicions especials que convé conèixer per a no emportar-se esglaisdesprés en la factura. A més, les seves peculiars característiquesfan que els mòdem USB resultin massa cars si se’lsutilitza com alguna cosa més que una solució ocasional.

Aprofitar la infrautilitzada xarxa 3G

El 7% dels usuaris accedeix a Internet des del mòbil i un 6,3% al seu correu electrònic

Latecnologia 3G va suposar una inversió milionària per alsoperadors de telefonia, els qui prometien nousserveis, com la videollamada a través del mòbil. No obstant això, a causa de l’alt cost d’aquests serveis de ‘valor afegit’,actualment són utilitzats en comptades ocasions per una minoriad’usuaris. Els SMS i les crides de veu continuen sent elsserveis més utilitzats en un ample de xarxa que ofereix moltesmés opcions.

No obstant això, l’accés a Internet a través del mòbilmitjançant la tecnologia 3G s’ha convertit en una de lesprincipals bases en el desenvolupament de negoci dels operadors de mòbils.Els usuaris i empreses que volen estar connectats a Interneten qualsevol moment i lloc, sense importar el preu, són els seus clients principals.

/imgs/2007/12/usbmodem1.jpg

En2004, Vodafone i Movistar van començar a comercialitzar a Espanyales primeres targetesde dades mitjançant 3G. El preu d’aquests dispositius estava entorn de als 500 euros i la tarifació per volum d’informacióse situava al voltant d’un euro per cada Megaoctettransmès. Aquestes primeres targetes oferien una navegaciómàxima de 348 kbps.

Des de llavors,els operadors de telefonia han realitzat unainversió de més de 4.500 milions d’euros eninfraestructures per a millorar la recepció de 3G en lesprincipals ciutats del país així com desplegar novesxarxesHSDPA,o també conegut de forma més comercial com 3,5G.

/imgs/2007/12/usbmodem2.jpg

Actualment,segons l’últim informe de la Fundació Orangesobre la situació de la societat de la informació a Espanya, eEspaña2007, el 7% dels usuarisaccedeix a Internet des del mòbil i un 6,3% al seu correuelectrònic.

L’any passat , Vodafone va ser la primera de les tres empreseslíders del sector a llançar el mòdem USB de l’empresaxinesa Huawei E220 juntament amb una tarifa de dades mésassequible per als butxaca de les empreses i particulars. Des de llavorsla resta d’operadors compten amb ofertes de connexióa Internet mitjançant aquesta mena de dispositius.

Connexiósenzilla, però variable, i velocitats creixents

Elsavantatges d’aquest dispositiu respecte a les targetesPCMCIA convencionals radica a fer més senzilla lainstal·lació amb una velocitat de connexió similar a leslínies ADSL convencionals i una millor oferta de preus ambun pes del dispositiu de 50 grams.

Els avantatges d’aquest dispositiu respecte a les targetes PCMCIA convencionals radica a fer més senzilla la instal·lació amb una velocitat de connexió similar a les línies ADSL

A més,en tenir la connexió amb l’ordinador mitjançant un port USB,pot ser utilitzat tant en sobretaules com en portàtils. No obstant això, la màxima velocitat de navegació que suportaaquest dispositiu és de 3,6 Mbps.

També existeixen en el mercat altres mòdems USB que aconsegueixen els 7,2 Mbps(Megabits per segon) de descàrrega en utilitzar una connexiómitjançant HSPDA i els 2 Mbps en pujada mitjançant HSUPA, com és el casdel model d’Huawei E272 i el Novatel MC950D, aquest últim ambuna grandària similar a un estic de memòria USB.

/imgs/2007/12/usbmodem3.jpg

Lavelocitat de navegació i l’estabilitat de la connexiódepèn de diferents factors, com la localització de l’usuari,la cobertura, si hi ha molts més usuaris connectatsal mateix repetidor de telefonia mòbil, si l’usuariestà parat o en moviment (canviant sovint de repetidor),etc. Per tant, és complicat saber a priori si en unazona existirà una connexió estable o no.

Normalmentaquest tipus de dispositius intenten connectar-se a un repetidor mitjançant3G, i si no existís cap en la zona on es trobi l’usuari,el mòdem es connectaria a Internet mitjançantGPRS (2,5G), baixant la velocitat de transmissió fins a unmàxim de 144 Kbps (0,144 Mbps).

Tarifes embullades

Lesoperadores de telefonia mòbil promocionen aquesta soluciód’accés a la Internet mòbil com un substitut a la connexiófixa mitjançant cable o ADSL, però a causa de les limitacions icondicions d’ús del servei, això només ocorre endeterminades circumstàncies i usos específics per a una part delsusuaris.

Moltes de les anomenades tarifes planes no són tals, ja que inclouen un límit de descàrrega al mes situat entre 1 i 5 Gigues

De l’embullde plans de preu i condicions del servei delsprincipals operadors de telefonia, com es pot veure enla taula de baix, el més destacat és que moltes de lesanomenades tarifes planes no són tals, ja que inclouen un límitde descàrrega al mes situat entre 1 i 5 Gigues de transferència de dadesen les principals ofertes.

Tambéexisteixen ofertes de ‘pre-contracte’ que no s’han tingut en compte enaquesta taula, ja que suposen un cost molt elevat com per a pensar en la seva utilització de manera contínua.

Aquestes són les principals ofertes de tarifa plana que ofereixen els quatre operadors mòbils espanyols:

MOVISTARPreu mensual

 • Velocitat baixadaLímit transferència
  Tarifa Plana 3,5G (1)30 euros1 GB
  Pla de Mobilitat Total (2)49 euros1 GB
  Pla de Mobilitat Total58 eurosIl·limitat

 • Els preus indicats no inclouen I.V.A i estan íntegrament extrets de les pàgines oficials de les companyies.

  (1) Excés per blocs de 15euros/0,5GB fins a un màx. de 90euros, després tarifa plana real.

  (2) Inclou accés a zona Wifi de Telefónica. Excés per blocs de 15euros/0,5GB fins a un màx. de 109euros, després tarifa plana real

  VODAFONE

  Preu mensual

 • Velocitat baixadaLímit transferència
  Tarifa Dades Diària(1)6 euros/mes més 2,5 euros/dia d’ús1 Gygabyte (GB)
  Navega i parla (2)49 euros1 Megaoctet (MB)1 GB
  Navega 1Mb (3)39 euros1 MB1 GB
  Premium (4)59 euros3,6 MB5 GB
  Professional (5)25 euros3,6 MB350 MB
  Bàsica (6)15 euros3,6 MB150 MB

 • Els preus indicats no inclouen I.V.A i estan íntegrament extrets de les pàgines oficials de les companyies.

  (1)Només per a autònoms i empreses. Preu Fora de Bono 0,5euros/ Mb

  (2) Tarifa Plana + anomenades gratis a fixos nacionals. A partir de 1GB/mes no es talla el servei, baixa la velocitat a 128Kbps

  (3) A partir de 1GB/mes no es talla el servei, baixa la velocitat a 128Kbps

  (4) Gigues Addicionals a 20 euros/GB

  (5)Megues Addicionals a 0,07 euros/MB

  (6) Megues Addicionals a 0,1 euros/MB

  ORANGEPreu mensual

 • Velocitat baixadaLímit transferència
  Tarifa Plana Diària Everywhere (1)6 euros/mes més 2 euros/dia d’ús2 GB
  Tarifa Plana Everywhere 30(1)30 euros1 GB
  Tarifa Plana Everywhere 36(1)36 euros1 GB

 • Els preus indicats no inclouen I.V.A i estan íntegrament extrets de les pàgines oficials de les companyies.

  (1)Tarifa després del límit: 0,04euros / Mb

  YOIGOPreu mensual

 • Velocitat baixadaLímit transferència
  Tarifa plana de dades (1)1,2 euros/déa d’úsMax. 384 Kbps

 • Els preus indicats no inclouen I.V.A i estan íntegrament extrets de les pàgines oficials de les companyies.

  (1) Màxim de facturació diària. Sense límit de navegació. Yoigo no disposa d’un mòdem usb, sinó que és el mateix mòbil el que ha de ser utilitzat a manera de mòdem connectat a l’ordinador

  Lesconclusions que es poden extreure és que cal anar amb compte ambla lletra petita, ja que la tarifació addicionalpot suposar un càrrec extra important si no es té un control de l’úsque s’està realitzant del dispositiu.

  Cal anar amb compte amb la lletra petita, ja que la tarifació addicional pot suposar un càrrec extra important

  Encaraaixí, existeixen dues tarifes que poden ser considerades planes,com la ‘tarifa plana 3,5G sense límit’ per 58 euros al mesoferta per Movistar, o l’opció ‘Navega 1Mb’ de Vodafone,amb un preu de 39 euros al mes, on després de passar elprimer Gigaoctet de transferència, no es cobra per les dadestransferides addicionalment, però la velocitat de connexió caufins als 128Kbps.

  Una altradada per a tenir en compte és el període de permanència exigit quan es contracten aquests serveis, que sol ser de 18 mesos, ambpenalitzacions si es trenca el contracte abans d’hora.