Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Metafilter: debats responsables

Metafilter, un dels llocs més selectes per a comentar notícies de la Xarxa, deixa que els seus usuaris s'ocupin de mantenir un òptim nivell de debat
Per Antonio Delgado 24 de octubre de 2007

Ningú que participi en debats en Internet desconeix el difícil que és mantenir un fòrum de discussióòptim, sense que entrin usuaris indesitjablesper a degenerar les converses amb comentarisprovocadors. Molts internautes s’emparen enl’anonimat per a comentar temes de l’interès de la comunitatde manera impròpia, escudant-se en lallibertat d’expressió per a imposar els seus criteris de maneraabrupta. En aquest context, cada vegada es fan mésnecessaris fòrums on es pugui debatre obertament i senseprejudicis, però assumint que la llibertat comportaresponsabilitats. És així que Metafilter, que basa la sevareputació en la confiança dels seus usuaris per a generar undebat obert i participatiu, s’ha convertit en la comunitatfavorita dels internautes més exclusius.

Què és Metafilter?

Es tracta d’un blog comunitari sorgit al juliol de 1999 amb la intenció de ser referència entre els llocs de debat i sinergies de pensament

L’anomenadaweb social, o Web 2.0, no és un invent d’una suposadasegona generació d’internautes, tal com sembla que s’havolgut vendre. La Xarxa col·laborativa va néixer en el precísinstant en què els primers usuaris van accedir a Internet, allàper en la dècada dels 70, i es van comunicar entre si.

Des de llavorsBBS (sistemes de tauler d’anuncis), fòrums, xats, irecentment blogs i espais de‘ nanoblogging‘com Twitter, permeten als usuaris relacionar-se i socialitzar ambaltres usuaris alhora que creguin una xarxa de contactes que elsvincula de manera més estreta.

Ésen aquest escenari d’eines diverses per a posar en contacte a unssubjectes amb uns altres on cal situar a Metafiltercom un servei pioner en la Internet de parla anglesa. Es tracta d’unblog comunitari sorgit al juliol de 1999 amb la intencióde ser referència entre els llocs de debat i sinergies de pensament..

/imgs/2007/10/metafilter1.jpg

Laidea del seu fundador, MatthewHaughey,era la de compartir enllaços interessantsamb la resta d’usuaris des de la seva pròpia pàgina personal, peròde manera que els altres internautes també estiguessinhabilitats per a aportar pàgines i informacions que poguessinenriquir el debat.

Elconcepte que guiava, i encara guia, a Metafilter eradebatre únicament sobre ‘el bo i millor’, (d’aquíel seu nom: més enllà del filtre), i des dels seus inicis haestat una comunitat on no s’ha acceptat qualsevol aportació.Els posts (o entrades) dels membres han d’anar acompanyatsalmenys per un enllaç i han de superar uns certs nivells d’interèsper a entrar en la pàgina principal del blog.

El concepte que guiava, i encara guia, a Metafilter era debatre únicament sobre ‘el bo i millor

A més,el nombre de membres amb capacitat per a ‘postear’ (publicarentrades), o deixar comentaris, està limitat a les56.000 persones (encara que realment és bastant menor), si bé laquantitat de persones que acudeixen a la pàgina per a llegir els seuscontinguts és gairebé seixanta vegades superior.

Confiar en els usuaris

Els seus usuaris transcendeixena la Xarxa i regularment organitzen trobades en diverses ciutatsper a debatre ‘offline’

L’èxitde Metafilter està en la gran comunitat que s’haformat al voltant del lloc. Els seus usuaris transcendeixena la Xarxa i regularment organitzen trobades en diverses ciutatsper a debatre ‘offline’. També són famoses les pàginesparal·leles que els fans dediquen al lloc, considerat ja una comunitatde culte contracultural i ‘underground’.

Un altredels punts que fa únic a Metafilter respecte a la resta de llocssocials de l’estil, com puguin ser Slashdoto Digg, és la pressió gairebé obsessiva del grup per mantenirel lloc net d’entrades, o comentaris, no que compleixin ambels estàndards de la comunitat. D’aquestamanera, es premia socialment als millors comentaris i es castigasense treva als usuaris que només entren per a generar ‘soroll’o destrossar la conversa.

/imgs/2007/10/metafilter2.jpg

Elprincipal repte de Metafilter és mantenir un elevat nivell de confiançai exclusivitat en els comentaris, al mateix temps que lacomunitat d’usuaris que llegeixen els continguts creixi d’una maneraconstant i donant credibilitat a les informacions que es troben.

Moderació manual

Per a això,el lloc compta amb diferents usuaris que ajuden al fundadord’unamanera gairebé manual en la tasca de lamoderació, anant comentari a comentari, entrada a entrada,i estudiant si és o no apropiat.

Un altre dels punts que fa únic a Metafilter és la pressió gairebé obsessiva del grup per mantenir el lloc net de comentaris que no que compleixin amb els estàndards de la comunitat

Aquestamanera d’actuar és completament diferent a altres llocs socialscom Slashdot i Digg (amb les seves versions hispanes en Barrapuntoi Belluga’m),que inclouen de manera periòdica millores en els seus algorismes de filtratper a manter el lloc net pel mètode dels’llindars de lectura’.

De fet, es considera que els cada vegada més complexos algorismesmatemàtics emprats per aquesta mena de llocs en la moderaciódels comentaris inoportuns, exerceixen un efecte anomenada a algunsusuaris que es prenen com un repte el poder pertorbar el sistema.

En canvi, Metafilter utilitza la confiança com a principal arma ireglament de funcionament del servei. Els seus editors confientotalment en els usuaris perquè actuïn d’una manera civilitzada itractin els punts de vista dels altres amb respecte. D’aquestamanera, es beneficia la resta de la comunitat en mantenir un nivellalt i bo de discussió, amb varietat de punts de vista iexperiències.

Una sola entrada al dia

Elsusuaris registrats només poden enviar una notícia a laportada per dia, i han d’esperar una setmana des que es registrenper primera vegada per a poder fer entrades. A més,han d’haver comentat prèviament en altres entrades els ‘fils de conversa’,que és com es denomina a les discussions quepengen d’un missatge en la pàgina principal.

El lloc compta amb diferents usuaris que ajuden al fundador d’una manera gairebé manual en la tasca de la moderació

D’aquestamanera, Metafilter considera que és un període de tempssuficient perquè el nou usuari prengui consciència delfuncionament del lloc i de la manera de comentar i interaccionaramb la comunitat.

Enles comunitats socials de la Xarxa, el valor positiu que li concedeixla comunitat a un comentari realitzat per un usuari, repercuteixdirectament en la valoració social del mateix dins delgrup. D’aquesta manera, es fomenta una societat que els seus integrants mésvalorats ho són per meritocràcia.

Seccions principals

Encara queMetafilter va néixer com un espai on intercanviar enllaçosque prèviament havien estat filtrats pels seus usuaris, des de llavorss’han anat afegint una sèrie de seccionsprincipals que, basades en la mateixa filosofia del lloc,permeten realitzar un altre tipus d’activitats.

  • AkskMetafilter:Llançat en 2003, permet que els usuaris de Metafilter realitzinpreguntes a la resta de membres de la comunitat, des de dubtes a preguntesgenèriques sobretot tipus de qüestions.

  • MetafilterProyects:Per a combatre el problema quemolts membres usessin Metafilter per a enviar enllaços als seus propisprojectes o blogs, va néixer en 2005 aquest espai dedicat al fet queels usuaris puguin anunciar els seus projectes i donar-los a conèixer a laresta de la comunitat. Al mateix temps, la resta de membres podenpuntuar cadascun dels projectes, perquè els més valoratspuguin aparèixer en la portada principal de Metafilter.

  • MetafilterMusic: Per a fomentar que els usuaris quecreguin les seves pròpies composicions musicals poguessin promocionar-les,en 2006 es va llançar aquesta secció. La resta de membrespoden crear una llista de reproducció amb els seus temesfavorits i deixar comentaris sobre cadascuna de les cançons.

  • MetafilerJobs:L’últim projecte llançat dins de Metafilter permet queels usuaris puguin publicar ofertes de treball. A més, integraGoogle Maps per a marcar sobre el mapa la localització dellloc de treball.

A més de aquestes seccions, Metafilter també manté un podcastamb una periodicitat de dos episodis per mes, on comenten lesmillors entrades del lloc, i un espai anomenat MetaTalkdedicat a errors de programació, dubtes o altres qüestionsrelacionades amb la plataforma.