Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Metaversos aeris: mons virtuals per als simuladors de vol

A la Xarxa existeixen recreacions digitals en temps real de les principals rutes de vol, amb aeroports controlats i tràfic aeri equivalent al que hi ha en el cel
Per Marta Peirano 27 de abril de 2007

Abansde pretendre pilotar un avió, és important aprendre acontrolar-ho, així com familiaritzar-se amb els programes, elsmapes i els codis als quals s’enfronta un pilot de debò.Un simulador de vol permet fer totes aquestes coses amb un ordinadori una connexió a la Xarxa; si ha això se li suma un ‘metaverso'(espai digital) en temps real iamb tràfic equivalent, lasensació de veracitat pot ser inigualable.

Els simuladors virtuals de vol són com a videojocs en els quals l’usuari, aspirant a pilot o no, pren contacte amb la realitat d’un avió

Lahistòria dels simuladors de vol és semblada a la dels efectesespecials al cinema. Fa uns anys, si caliaenfonsar un vaixell, es construïa un vaixell i s’enfonsavadavant de les càmeres. Avui el programari ha pacificado, iabaratit, sensiblement els dos gèneres.

Jano fa falta pujar a un pilot a un avió de debò muntaten un activador hidràulic i començar-ho a sacsejar mentrese li manen senyals contradictoris per radi a veure quèfa. Els simuladors virtuals de vol són com a videojocs en elsque l’usuari, aspirant a pilot o no, pren contacte amb larealitat d’un avió i tots els factors que diferencien unaterratge elegant d’una catàstrofe aèria.

Img

A més,tenen l’avantatge de crear una còpia perfecta de totes les decisionsdel vol: en cas de dubte, un pilot pot tornar sobre els seus passos itrobar la que li va posar en perill, així com aprendre delsvols d’altres usuaris.

‘Metaversos’ aeris: VATSIM o IVAO?

EnInternet existeixen diferents xarxes de vol virtual on es crea ununa rèplica, o ‘metaverso’ del tràfic aerireal. Per entrar com a pilot o com a controlador, fa mancada donar-se dealta en una d’elles. Existeixen moltes: Project Open Sky, Vatsim, Airhispània, etc. Les més grans són VATSIM i IVAO.

Img

VATSIMi IVAO són com dos clubs de vol rivals; no estanconnectades entre si (encara que la majoria dels seus usuarisdesitjarien que així ho anés) i competeixen fortament perliderar el mercat. Com en qualsevol joc multijugador online, elmés intel·ligent és pujar-se al servidor que tingui mésgent.

Enaquest cas, no obstant això, aquest factor és relatiu perquè la popularitatde cadascun està fortament lligada al mapa: la primera és unaxarxa americana i la segona, europea. Utilitzant el programa ServInfo,es pot comparar el tràfic de tots dos sistemes en cadamoment.

Peròels usuaris espanyols trobaran IVAO mésconvenient. En ser europea, hi ha un major nombre d’espanyolsconnectats al seu servidor i, per tant, més possibilitats defer amics hispanoparlants durant el vol.

Com convertir-se en pilot virtual

Per donar-se d’alta en qualsevol dels servidors cal realitzar un registre online en el qual s’haurà de decidir si es vol ser pilot (‘pilot’) o controlador aeri (ATC)

Paradonar-se d’alta en qualsevol dels servidors cal realitzar unregistre online. Durant el procés, l’usuari haurà de decidirsi vol ser pilot (‘pilot’) o controlador aeri (ATC). Alfinalitzar, el sistema genera unes dades d’identificació iuna contrasenya que és important apuntar; seranrequerits més tard per tornar a connectar-se i per descarregari configurar tot el programari necessari per utilitzar el simulador.

Totsels sistemes compten amb un manual d’instruccions, una ‘sala deentrenament’ amb manuals, un fòrum i un contacte amb elsadministradors del sistema. Si sorgeix algun problema, ésconvenient repassar aquests recursos o entrar en el fòrum d’usuarisabans d’acudir a l’administrador. Tant IVAOcom VATSIM tenen pàginesen castellà.

Abansde començar a volar, fan falta dues coses: la llicència de vol i elavió. Per a la primera, basten unes dades i una adreçade correu. Una vegada obtinguda, mostrarà les hores de vol(tant de pilot com de controlador), els exàmensrealitzats, el rang corresponent i tots els premis aconseguitsdurant les sessions.

Paral’avió, cal descarregar una llista de programes disponiblesal centre de descàrregues del servidor: el programa de pilot o decontrolador, la interfície (un client per al servidor-proxy delsistema), un programa necessari per connectar-se al servidor i veure elsmapes, rutes, etc.

Elsegüent és un programa específic per comunicar-se online.És tan important com la resta i, abans d’usar-ho, cal llegir-se concienzudamente el manual decodis aeris per no crear un conflicte virtual.

Finalment,la llibreria d’avions permetrà triar l’aviósomiat. En gairebé tots els casos es necessitaran elsdades obtingudes durant el registre per instal·lar els programes en elordinador.