Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Màrqueting per Bluetooth

Neix una nova forma d'anunciar-se, sorgida de la popularitat de la tecnologia Bluetooth aplicada als telèfons mòbils, que pot afectar a la intimitat de les persones
Per Benyi Arregocés Carrere 15 de juny de 2007

Pugues algú imaginar-se a si mateixpassejant pel carrer i que cada pocs metres una tenda li enviïun catàleg o altres ofertes directament al seu telèfonmòbil? Això pot ser possible a través de la connexióBluetooth, que ha permès desenvolupar el que es coneix com amàrqueting de proximitat, una forma innovadora de comunicació.El costat fosc d’aquesta forma de publicitat és que pot incomodar a lespersones en cas que no s’usi amb cautela. Afortunadament,els usuaris disposen de llibertat d’elecció i podenprevenir els missatges no sol·licitats si desactiven aquest tipus deconnexió.

Varisanunciants a Espanya han realitzat en l’últim anyi mig campanyes de publicitat que empren la connexióBluetoothdels telèfons mòbils per arribar al seu destinatari.

Estracta d’una nova forma de publicitat dins del màrquetingmòbilconeguda com a màrqueting de proximitat, que permet a les empresesoferir informació sobre els seus productes i serveis i tambéenviar continguts habituals en els mòbils com a melodies,fons de pantalla, jocs, vídeos o fins i tot cançons a totesaquelles persones que passin al costat dels punts on s’estableixenles antenes emissores.

Una forma barata d’anunciar-se

Parales empreses, aquesta pràctica suposa una forma més baratade llançar els seus missatges que l’enviament. de missatges curts,el cost del qualés bastant elevaten comparació del pes en bytes.

Aquesta tecnologia permet enviar els missatges fins a un màxim de 100 metres de distància, amb la qual cosa l’impacte en un carrer comercial amb bastant trànsit pot ser alt

A més,el Bluetooth garanteix que tots els receptors dels seus missatges estrobin prop dels establiments, amb la qual cosa se’ls obre unnou món de possibilitats per contactar amb possibles clients.Aquesta tecnologia permet enviar els missatges fins a un màximde 100 metres de distància, amb la qual cosa l’impacte en un carrercomercial amb bastant trànsit pot ser alt.

No obstant això, per a la persona que camina pel carrerpot suposar una invasió a la seva intimitat comprovar que, derepente, rep missatges no sol·licitats del tipus “Desitjarebre publicitat d’aquest comerç?” o, la qual cosa és pitjor, elmissatge publicitari directament, sense ni tan sols haver donat elpermís per rebre-ho.

No utilitzen l’aparellament habitual

Elús del Bluetooth entre particulars requereix que els dispositius estrobin aparellats, després que s’hagi introduït lamateixa clau perquè es permeti intercanviar continguts. Aquesta mesurabusca assegurar la privadesa de l’intercanvi i evitar que les dadesarribin a tercers.

Senseembargament, el màrqueting que es realitza per Bluetooth salta aquest pas enla major part de les ocasions, i el perill resideix que s’enviïpublicitat no desitjada encara que, almenys des deel sector del màrquetinges promou demanar permís per enviar els continguts, de manera que elusuari mai rebi allò que no hagi sol·licitat.

El màrqueting per aquest mitjà només precisa que les persones tinguin activada la connexió Bluetooth, una configuració que moltes tenen per defecte en les seves terminals

D’altra banda, el màrqueting per aquest mitjà nomésprecisa que les persones tinguin activada la connexióBluetooth, una configuració que moltes tenen perdefecte en les seves terminals, la qual cosa li diferencia del que es realitzaper missatges curts, on les empreses necessiten saber el nombretelefònic del destinatari

Limitacions tècniques

El màrqueting per Bluetooth es troba amb diverseslimitacions tècniques. En primer lloc, es topa amb que noexisteixen sistemes operatius unificats en els terminals, sinóque la varietat és gran (Symbian, Windows Mobile, Linux, Java…),amb la qual cosa per aconseguir major impacte han d’adaptar aquellscontinguts més elaborats a cada telèfon receptor.

D’altra banda, aquesta eina publicitària estroba amb que molts altres usuaris no tenen sempre activa esttipus de connexió o, si la tenen, es troba en una manerainvisible per a altres dispositius.

Desconnectar el Bluetooth, per a major intimitat

No obstant això, i igual que succeeix amb la televisióo la ràdio, per exemple, l’usuari té llibertat d’elecció.Amb només desconnectar el Bluetooth podrà lliurar-se d’aquestanova amenaça en forma d’interrupcions publicitàries enla seva terminal mòbil.

Quan requereixi d’aquest tipus de connexiósense fil, per intercanviar fotos, vídeos ocontactes de l’agenda del telèfon, només haurà detornar-ho a connectar. Una altra opció seria nodesactivar el Bluetooth però almenys posar-ho com a invisible oindetectable, de manera que no estigués a la vista de capemissor de missatges.