Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Netvibes: la Web 2.0 cap en una pàgina

Netvibes és un llocpensat per ser la pàgina d'inici de l'usuari, en la qualcentralitzi els seus blogs favorits, el seu correu i molts altres serveis
Per Jordi Sabaté 5 de juny de 2006

Img

Des que el fenomenblogger irrompés fa sis anys a la Xarxa, han estat milionsles pàgines creades en format blog, i d’altres milionsels lectors que acudeixen a elles diàriament. A l’empara d’aquest sistemade publicació i comunicació entre els internatas, hanaparegut nombroses eines, tant per organitzar i buscar blogscom per oferir variants multimèdia; és el cas de Flickr(‘fotoblogs’) i YouTube(‘videoblogs’).

És així com elsinternautes s’han adonat que no estan sólos enles seves erràtiques navegacions pel ciberespai; hi ha milionsde persones com ells descubiendo nous confinis per lacomunicació, trobant nous llocs web dels quals mereixla pena donar notícia o, simplement, buscant noves formes desocialitzar-se més adequades als seus caràcters.

El següent pas, després deldescubirmiento de la societat digital i les seves múltiles pontsde connexió, va ser la creació dels espais dereunió, ‘patis de veïns’ com Del.icio.uso Technoration els internatuas puden citar-se i intercanviar impressions. A la‘web social’ s’ha apuntat fins a la nova versió delInternetExplorer de Microsoft.

La web 2.0 a un només clic

Ara li ha arribat eltorn a les pàgines destinades al fet que l’usuari tingui tota laWeb 2.0 a l’abast d’un només ‘clic’, ficada en la seva pantalla,sense haver de perdre el temps (un valor cada vegada més preuaten un ciberespai que s’expandeix vertiginosament de pressa i estorna inabastable) en cerques. La tendència ja la va apuntar,i l’ha desenvolupat, el navegador Firefox amb els seus extensiónes(‘plug in’) que es basen a la tecnologia Ajax.

No obstant això no va ser fins al’arribada de Start.com i Flock(una versió de Firefox personalitzada fins al paroxisme abase ‘d’extensions socials’) que es va preveure la possibilitatde concentrar tots els llocs que l’usuari freqüenta en un solassetjo web. De Flock, nascut a la fi de l’any passat, no s’hasabut molt més; tal vegada era massa pretensiós en el seu afanyde reunir la funció de navegador amb la de sindicador defontsRSS, cercador de blogs i altres capacitats…

Ara cobra forçaNetvibes,aparegut al setembre de 2005, un lloc que compleix principalmentla funció de pagina d’inici matriu perquè l’usuariorganitzi al seu gust els seus llocs web i serveis freqüentats. Nopretén ser més que un control de comandaments des del qual elinternauta es mantingui permanentment informat sobre lesactualitzacions dels seus blogs preferits, així com de laarribada de nous missatges als seus comptes ‘webmail’ (allotjades enpàgines d’Internet) i fins i tot POP (que descarreguen els missatges a l’escriptoride l’ordinador).

El tenir organitzades online les pàgines d’ús més freqüent pot ser molt interessant per a internautes intinerantes

Ara bé, en Netvibeshi ha molts més serveis interessants i, com apunta NachoPalou, editor de Microsiervos,“mereix la pena provar-ho, sobretot si utilitzes varisordinadors diferents”. El tenir organitzades online les pàginesd’ús més freqüent pot ser molt interessant parainternautes intinerantes, doncs els estalviaria portar damunt unamemòria USB amb la configuració dels seus navegadors.

‘Ginys’ i ‘plug ins’

En certa manera, Netvibesva més enllà del desenvolupat per Firefox, doncs prend’aquest el seu sistema de pestanyes i marcadors, aixícom l’ús intensiu de les extensions. Però també aportauna sèrie de serveis en la línia dels ‘ginys‘(petits programes que des de l’escriptori de l’ordinadorinteractuen amb la Xarxa) de Yahoo! i dels ordinadors Mac. Ladiferència és que no s’executen des de l’escriptori, sinó que estroben online, amb el que no consumeixen amb prou feines recursos delprocessador, com sí ocorre amb ‘els ginys’ d’escriptori. Iés que en realitat són extensions basades d’Ajax.

La pàgina senceraestà basada en extensions Ajax i Xml, la qual cosa permet alusuari manejar-la al seu antull i obrir noves finestres per als llocsi serveis que consideri necessaris. Per exemple, és summamentsenzill obrir una finestra per introduir els titulars d’un noublog o mitjà a la pàgina personal de Netvibes de l’usuari(que es dona d’alta gratuïtament amb un ‘àlies’ i una contrasenya).N’hi ha prou amb fer clic a ‘Agregar continguts’ i s’obrirà unafinestra demandant l’adreça RSS del blog o el mitjà decomunicació. Una vegada introduïda aquesta en la casella,es fa clic a ‘Acabar’ i la nova finestra estarà acabadai llista per anar oferint les noves entrades.

Altres serveis que ofereix Netvibes

Lapàgina no es limita a oferir la possibilitat d’incorporarfinestres per sindicar continguts, sinó que aporta altres serveisque li atorguen una elevada interactivitat. Per exemple, una de lesfinestres que apareixen en Netvibes per defecte és la de ‘Cercadors’.En ella es poden trobar els principals cercadors de la Xarxa(Google i Yahoo!), a més del cercador de blogs IceRocket i laWikipedia (en anglès). Per descomptat, Netvibes no és uncercador i el resultat de la cerca apareixerà en lapàgina del motor de cerca escollit, però li estalviaa l’usuari el treball d’introduir l’adreça url delcercador en la barra d’adreces del navegador.

Els serveis són nombrosos, tants com a possibilitats tenen les tecnologies Ajax i tants com a pàgines web hagi disposades a alliberar les seves API

Uns altresserveis, més en la sintonia ‘giny’, són una finestraamb el temps de la ciutat que es triï, una altra amb accés a Flickr enla que es mostren en manera diapositiva les imatges escollidessegons etiquetes; accés als nous missatges que vaginentrant en els comptes de correu de l’usuari de Gmail i Yahoo!, oal programa Writely.com, que permet escriure i classificar documentsonline per compartir-los amb altres usuaris en un estil similar aels ‘wiki’, però amb major capacitat de maniobra. Aquestsserveis són només un exemple.

Enrealitat els serveis són nombrosos, tants com a possibilitatstenen les tecnologies Ajax i tants com a pàgines webhagi disposades a alliberar les seves API perquè els usuaris fabriquin ambelles extensions per Netvibes. De fet, un dels serveis és unintegrador d’extensions que permet incorporar la noves ‘plug in’que vagin sorgint a la Xarxa a la pàgina personal deNetvibes.

Ecosistema Netvibes

Netvibesno es limita a ser una pàgina d’inici des de la qual accedir alscontinguts favorits de l’usuari. Té, a més, unaelevada capacitat social que li permet interactuar amb la resta depàgines web i crear una barreja de Del.icio.us i Technoratiper buscar nous blogs, llocs web, potcast, esdeveniments culturals oaltres servcios que li interessin a l’internauta.

Tambéaquest pot compartir, recomanar i classificar en ‘Netvibesecosystem‘ els seus llocs favorits perquè altres usuaris elstrobin i els introdueixin a les seves pàgines d’inici. L’objectiufinal és aconseguir prendre-li el pols a tot el que esdevé enInternet des de la pàgina pròpia i poder integrar-ho a aquestasi es desitja; en altres paraules, la qual cosa el creador de Netvibes, TariqKrim, crida un “agregador de vida digital”.