Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Nou correu Yahoo!: com en l’escriptori

El cercador redissenyala seva eina webmail per a simplificar el seu ús, en sintoniaamb les aplicacions web més populars, i convertir-la en ungestor online de comptes de correu
Per Jordi Sabaté 11 de octubre de 2006

La relació de l’usuariamb el correu electrònic ha passat de l’escriptori de l’ordinador,on els comptes POP descarreguen els missatges, a la pàginaweb, que permet accedir als ’emails’ des de qualsevol terminal. Ésaixí com els serveis Hotmail, Yahoo Mail o Gmail hanadquirit gran popularitat. Fins ara, aquestes eines han estatconsiderades com a simples utilitaris on l’eficiència en l’enviament,la capacitat de magatzematge o el filtrat de spam era el que importava. No obstant això, el nou servei de Yahoo! va més enllà: ja no sols importa fer-ho bé, tambéés important fer-ho fàcil i fins i tot permetre que l’usuariel faci per si mateix.

Per què és més còmode d’usar

De moment, avui dia, el servei no està disponibleper al públic a l’espera de ser definitivamentestabilitzat. Però s’espera que en breu sigui llançat i aquestes sónalgunes de les millores que aportarà:

 • Úsde pestanyes: En la línia creada per Firefox iadoptada pels principals navegadors, el nou correu de Yahoo!incorpora l’ús de pestanyes sobre la mateixa finestra. Aixòsuposa que en cada pesataña es pot conservar un correuobert, i per tant tenir diversos oberts alhora facilitantaixí el seu visionat. També, amb el botó dretes pot obrir el missatge en una finestra emergent separada i des d’allícontestar-lo, esborrar-lo o manar-lo a qualsevol carpeta ques’hagi configurat.

  /imgs/2006/11/yahoonewmail1.gif
 • Visionatprevi: Un altre avantatge és la capacitat de veure el missatge sensenecessitat d’obrir-lo. Simplement fent un clic en la safata d’entradasobre el missatge, el contendio d’aquest apareix en unafinestra inferior. D’aquesta manera es pot decidir si interessa obrir-hoo no, si es contesta directament o s’envia a alguna de lescarpetes configurades.

  /imgs/2006/11/yahoonewmail2.gif
 • Arrossegai pega: En sintonia amb les principals eines web,el servei permet arrossegar els missatges i col·locar-los amb summasenzillesa en qualsevol carpeta configurada, i tambéarrossegant el missatge a la carpeta de ‘Contactes’ s’integra l’adreçade correu del remitent en el directori de contactes.D’altra banda, és una innovació notable el queutilitzant dreceres de teclat (ctrl + ratolí) es puguiseleccionar alhora diversos missatges per a enviar-los a unadeterminada carpeta. Encara que sembli mentida, la majoria delsserveis webmail manquen fins a la data d’aquesta característica.

  /imgs/2006/11/yahoonewmail3.gif
 • Creaciósenzilla de carpetes: Molt a l’estil del gestor de músicaiTunes, però de manera fins i tot més senzill, el nou serveipermet crear noves carpetes i donar-los el nom desitjat per a guardaren elles els missatges per temes, assumptes, remitents o comes desitgi. N’hi ha prou amb fer clic sobre ‘afegir nova carpeta’per a crear una. Després n’hi ha prou amb arrossegar el missatge fins a lacarpeta.

  /imgs/2006/11/yahoonewmail4.gif
 • Dreceresde teclat: Si es prem la tecla ‘n’ s’ordena redactar unmissatge nou; si es prem la ‘m’ es revisa si hi ha nous missatges;si es prem la ‘r’ es respon a un missatge… Hi ha nombroses dreceresde teclat, i encara que el servei que els explica no acaba de funcionarbé, és de suposar que ho farà quan la versióestigui llesta per al públic.

  /imgs/2006/11/yahoonewmail5.gif
 • Explicacionsgràfiques i clares: Tant en l’ús de les facilitatsfins ara explicades com en la resta d’usos i innovacions delservei, Yahoo! ha desenvolupat un tutorial, a base de flaix icaracteritzat per un personatge animat, que explica de manera moltclara i senzill com configurar cada nova aplicació.El tutorial té la virtut de ser una presència permanent, encara queno molesta, que dóna consells i recorda que hi ha maneres méssenzilles d’utilitzar el servei si l’usuari està usantla via tradicional. Aquesta característica és una cosa ja emprada anteriorment per serveis com l’editor gràficlliure The Gimp.

Molt més que enviar i rebre missatges

Molt més que enviar i rebre missatges

A més d’una gransenzillesa d’ús, i per tant un millor aprofitament de l’eina,el nou correu de Yahoo! té altres valorsaddicionals que li fan potencialment molt atractiu. Un d’ellsés el de poder actuar com a gestor de comptes de correu a l’estil d’Outlooko el model lliure Thunderbird.

Aquests serveis es caracteritzenper rebre en l’escriptori de l’ordinador els correusque s’envien als diferents comptes de l’usuari igestionar-los de la manera que aquest hagi prefixat. Això suposa unagran comoditat quan es reben molts correus des de diversos comptes,ja siguin aquestes POP o webmail, perquè el gestor distingeix la procedènciade cadascuna i les col·loca en diferents carpetes, així commemoritza les adreces i les posa en la carpeta de contactes.

No obstant això, la creixentmobilitat dels internautes, i el fet que se solgui accedir alsserveis indistintament des de l’ordinador propi o un terminalaliè, fa necessari una manera d’emmagatzemar la informacióalbergada en el gestor de correu (sobretot les adreces delscontactes) per a disposar d’ella en qualsevol moment.

Per 19,99 dòlars a l’any es poden enviar fins i tot correus dels diferents comptes des del correu de Yahoo!

Han aparegut en la Xarxaalgunes versions portables dels gestors de correu amb l’objectiuque funcionarsen en memòries USB o agendes electròniques,però la seva configuració no és senzilla i el traspàs de lesdades s’ha de fer mitjançant fitxers .TXT, la qual cosa és summamentaparatós. En principi, el servei de Yahoo! actuaria comun gestor de correu online al qual es pot accedir des de qualsevolterminal.

La proposta de gestor de correude Yahoo! és en realitat una ampliació del serveiwebmail, que permet agregar al mateix comptes POP (que es descarreguena l’escriptori), alguna cosa que ja es podia fer en l’anteriorversió però que ara es facilita enormement i s’explica de maneramolt concisa el com fer-ho. Si es desitja, accedint a laversió de pagament Yahoo!Correu Plus, per 19,99 dòlars a l’anyes poden enviar fins i tot correus dels diferents comptes des delcorreu de Yahoo!.

La creixent mobilitat dels internautes fa necessari una manera d’emmagatzemar la informació albergada en el gestor de correu; sobretot les adreces dels contactes

No és possible, enprincipi, agregar comptes de correu webmail al nou correu de Yahoo!,però en realitat n’hi ha prou amb activar en el compte d’origen l’opcióde reexpedeixo a un compte alternatiu (en aquest cas la de Yahoo!)perquè es rebin els missatges. Posteriorment bastaconfigurar carpetes noves amb els noms de la comptes derivats ia través de filtres derivar allí els correusprocedents dels diferents comptes.

Configuració de filtres i seguretat accessible

Precisament una grannovetat és la gran facilitat que té l’usuari per a crear-se les sevespròpies barreres de seguretat en el nou servei. N’hi ha prou amb anar a ‘opcions’perquè es carreguin aquestes.

En l’apartat de ‘filtres’es permet definir de manera molt clara quina parabrasclaus en el ‘remitent’, l”assumpte’ o el ‘contingut’ han de ferque un missatge vagi a una carpeta o una altra. També permet ambsumma facilitat configurar la carpeta per a cada filtre.

/imgs/2006/11/yahoonewmail7.gif

En l’apartat de ‘spam’,també en les opcions, el servei permet afegirfins a 500 adreces a bloquejar, definir si es poden o no veure lesimatges dels correu-vos escombraries o cada quant temps s’hand’esborrar els missatges de la carpeta. Tot això es fa amb no mésde tres clics de ratolí.

/imgs/2006/11/yahoonewmail8.gif

A més, el servei anomenat’spamguard’ permet crear adreces de correu d’un sol ús, tambéconegudes com ‘pook mail’.

/imgs/2006/11/yahoonewmail9.gif

Aquestes adreces (elservei permet crear tantes com es desitgin) s’usen per a accedir a llocsde compra o quan per a entrar en una pàgina s’exigeixenemplenar qüestionaris i deixar una adreça de correu. El seuavantatge és que el seu ús va aïllat de la resta del correu, per la qual cosaaquest queda protegit de possible spam o de ser una entrada a lesdades personals de l’usuari. Les direccions d’un sol ús envianels missatges a carpetes configurades i es poden destruir quan es desitgisense problemes.

Un servei en favor de la ‘experiència d’usuari’

Un servei en favor de la 'experiència d'usuari'

La irrupció fados anys del navegadorFirefox en la Xarxa va ser per a molts usuaris tan reveladora queva marcar clarament la tendència que a partir de llavorsprendrien la majoria dels serveis web que es preessin.Fins i tot les noves versions d’Internet Explorer (IE) basen el gruix de les seves innovacions a adoptar lesmillores que va aportar Firefox.

El navegador de Mocillautilitzava una mescla de llenguatges de programació XHTML,Javascript, PHP i Ajax que si bé no feia la navegaciósubstancialment més efectiva que amb IE, si millorava en moltel que es coneix com l”experiència d’usuari’.

És a dir, l’internautatenia a les seves mans una eina molt més dúctili senzilla de manejar, i per tant a la qual li podia treuremolt més partit que al navegador de Microsoft. Firefoxpermetia que l’usuari el modelés al seu gust i ambsenzillesa: afegint marcadors per a les pàginesimportants o usant pestanyes, per a poder navegar en una mateixafinestra vegada per diferents pàgines, entre moltes altres virtutsque feien de cada navegador una eina personal i única.

/imgs/2006/11/yahoonewmail12.gif

Mentre aquesta revoluciódel ‘fes-ho tu mateix’ s’expandia pels serveis web,paral·lelament es desenvolupava l’apartat dels comptesde correu online com un complement de valor a grans empresescom Yahoo!, Microsoft o, finalment, Google. Es tractava de serveisgratuïts que basaven la seva competitivitat a enviar i rebre missatgesmés ràpid que el veí, oferir major capacitat d’emmagatzematgeonline d’informació o protegir millor a l’usuarienfront del spam i els virus.

No obstant això, leseines webmail s’han quedat molt ressagades respecte a la’experiència de l’usuari’. Resulten avui rígides i bastantcríptiques quant a la seva configuració. La majoriadels usuaris saben que el seu correu online és molt eficient quant a la protecció pel nombre de missatges que pararan a la carpeta de spam, però pocs saben com configurarel servei de filtres o d’adreces a bloquejar. Encara que podenfer-ho, quan ho intenten els resulta excessivament treballós. Elmateix es pot dir d’agregar carpetes per a separar els correus per temeso altres tasques.

Un servei en favor de la 'experiència d'usuari'

És precisament aquíon innova el nou correu de Yahoo!: fa fàcil per a qualsevolusuari configurar-se el correu al seu gust. I fàcilsignifica tant ràpid i senzill com d’una manera clara iintuïtiva. Tal com Firefox va fer amb els navegadors, Yahoo! milloramolt l”experiència de l’usuari’ quant a l’ús del correu.