Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Nous cercadors

Es presenten Bing i Wolfram Alpha, dues iniciatives diferents que dinamitzen el sector de les cerques
Per jordi 6 de juliol de 2009
Img bingwolf portada
Imagen: Kai Chan Vong

El sector dels cercadors ésun segment del mercat que moumilers de milions de dòlars a l’any en inversiópublicitària. Actualment, Google és el motor de cerca mes utilitzant ambun percentatge de penetració superior al 90% en algunspaïsos, com Espanya. Per aquest motiu, cada certtemps apareixen nouscercadors que lluiten d’una banda d’aquest pastís. A més,les empreses d’Internet veuen amb bons ulls l’arribadade competidors, ja que ajuden a dinamitzar el mercat i rebaixar el poderquant a polítiques d’ús, posicionament i publicitat queimposa Google als seus potencials clients i usuaris. Bing i WolframAlpha són les últimes propostes, tan radicalment diferentsentre si com a interessants.

En les últimes setmanes s’han presentat dues iniciativesmolt diferents que, encara que tenen objectius comuns, com sónaconseguir l’aprovació dels usuaris i aconseguir ingressospublicitaris, també difereixen en la seva essència. Mentre Bing,el nou cercador de Microsoft, se situa en la línia deels cercadors tradicionals, Wolfram Alpha trenca amb aquest concepteper introduir-se en les cerques transversals dins delsllocs web, amb tot el que això implica. Així, més quepàgines, Wolfram busca dades dins de les pàgines parapoder oferir respostes.

Bing: Microsoft no es rendeix

Bing és el nou intent de Microsoft d’aconseguir una majorpenetració en el sector dels cercadors. Lacompanyia ja ho havia intentat en 2006 amb undisseny que responia al nom de WindowsLive Search (basat al seu torn en el seu primer cercador, MSN Search),i que posteriorment va passar a denominar-se “Live Search”en 2007. Aquest canvi de nom entrava dins de l’estratègia dereordenar els serveis on line de Microsoft sota la plataformadenominada Live.

Bing, llançat el passat 3 dejuny, ha estat sotmès segons el parer de tots els analistes, amb varietatd’opinions. Per a uns millora les cerques respectea les seves versions anteriors, a més de ser molt mésveloç que el seu predecessor, i inclou alguns canvis i novescaracterístiques, com les cerques relacionades. Peròper a uns altres noés més que una operació de màrqueting que maquillaels assoliments ja aconseguits per Windows Live Search, entre els qualsestava un sistema de disseny de macroinstruccionesper fer cerques predeterminades.

Amb independència de les opinions dels experts, Bing aporta algunes novetats. La funcionalitat de cerquesrelacionades, que es mostra en el costat esquerre de la pàginade resultat de cerques, està derivada de la tecnologiasemàntica PowerSet, adquirida per Microsoft en 2008. Es basaen què, quan es realitza una cerca, al costat del resultat dela mateixa s’ofereixen una sèrie d’alternatives que no són les buscades però tenen algun grau de relació amb ella.

Quan es realitza una cerca, al costat del resultat de la mateixa s’ofereixen una sèrie d’alternatives que tenen algun grau de relació amb ella

Juntament amb aquests suggeriments de cerques, Bing tambéinclou un historial amb les últimes cerquesrealitzades, alguna cosa que pot resultar interessant en cas que esestigui buscant de manera recurrent un determinat assetjo web.De moment, aquestes funcionalitats només estandisponibles per a cerques en anglès i seleccionantcom a país des del qual s’executa el servei Estats Units.A mitjà termini, no obstant això, estaran disponibles per totes lesversions regionals del cercador.

De forma similar a Google, Bing també ofereix opcions decerca per tipus de contingut, com per exemple buscar nomésimatges, o bé notícies o mapes. En aquest sentit, l’opcióde cerca per imatges disposa d’un entorn gràficmolt intuïtiu i visual que dona diferents alternatives per ordenarels resultats segons la grandària, disseny o estilde la imatge. Així, permet buscar persones per plànols curts, plànols mitjans i llargs. També per grandàries de fotografies, per la forma del marc o pel color de la imatge.

L’opcióde cerca per imatges disposa d’un entorn gràficmolt intuïtiu i visual que dona diferents alternatives per ordenar els resultats

A més, Bing integra laweb europea de compres, que també és un comparador depreus, Ciao, adquirida perMicrosoft a l’octubre de 2008. Això pot ser tant un avantatge comun inconvenient, doncs d’una banda sempre es pot tenir unarelació del preu d’un determinat producte, però potarribar a fer-se pesat quan la informació sobre el mateix,o la compra, no és la desitjada. De totes maneres és possible que s’adaptia les versions europees del cercador com una alternativa opcionalsituada en la barra lateral esquerra amb el nom de “compres”,que és com actualment apareix en la versió nord-americana.

Segons l’empresa nord-americana d’analítica iestudis de mercat ComScore, el cercador de Microsoft va superarel 11% del mercat en la primera setmana de llançament.Anteriorment, Live Search tenia un 9% de penetració.Alguns analistes consideren que aquest èxit és un interèstemporal pel cercador, que tindrà una dura pugna perguanyar-se un lloc destacat entre els usuaris i empreses. Per a això,Microsoft té previst invertir en els propers mesos 100milions de dòlars per donar a conèixer el cercador i la seva novaplataforma d’anuncis contextuals.

Wolfram Alpha: cercador de respostes

Els cercadors tradicionals no són capaços de contestar apreguntes concretes com “Quin és distància de la Terraa Mart?”, “on està la població deBilbao?”, “quin temps fa a Madrid?”o “quin dia de la setmana va ser el 29 dedesembre de 1974?”.

Img

Això és exactament el que faWolframAlpha. El seu desenvolupament està liderat pel físicStephenWolfram, l’empresadel qual és coneguda per desenvolupar el programari de càlculMathematica,molt utilitzat en empreses d’enginyeria i centres científics.El seu funcionament es basa a respondre les preguntes dels usuaris,introduïdes a través d’una barra de cerquesmitjançant llenguatge natural. Ho fa buscant dades de manera transversal dins dels llocs web. De moment, només estàdisponible en anglès, encara que esperaaprendre a respondre en altres idiomes ràpid.

La resposta es produeix mitjançant la representació delsresultats obtinguts de diferents bases de dades, sense que l’usuarihagi de navegar per pàgines web de tercers per obtenir lacontestació a la seva pregunta. A més, la presentacióde la resposta s’adapta al tipus d’informació necessàriaper mostrar-la. Aquesta documentació pot contenir gràfics,informació actualitzada o fórmules matemàtiquesresoltes.