Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Nova resintonización de la TDT en 2014: pagada pels veïns?

Les televisions deixaran espai de les seves freqüències d'emissió a la Internet mòbil i la seva resintonización la pagaran les comunitats de veïns
Per Antonio Delgado 17 de juliol de 2012
Img tdt resintonizacion portada
Imagen: Certo Xornal

L’1 de gener de 2014 lestelevisions hauran de deixar lliures les seves actuals freqüències detelevisió digital terrestre(TDT) perquè aquest rang de l’espectre radioélectrico sigui ocupat per la tecnologia de banda amplamòbil 4G/ LTE. El motiu és que el Govern vol dotar de mésfreqüències d’emissió a la telefonia mòbil, donat el seu espectacularcreixement i consegüent demanda, a més de que la TDT ha estat unfracàs una mica més que relatiu de moment i molts canals estandesaprofitats. L’objectiu últim d’aquest canvi és aconseguirconnexions més ràpides i amb major cobertura per a les xarxesde dades mòbils. Ara bé, la resintonización de les antenesserà a càrrec de les comunitats de veïns, per un valor de 800milions d’euros.

Avantatges del “dividend digital”

Aquesta modificació de freqüències,prevista des de fa anys, es coneix com a dividenddigital, a causa que suposa un canvi tecnològic entriempreses de televisió digital i els proveïdors d’Internet i va anarassignat després de la fi de la televisió analògica. En principi, lesfreqüències del dividend digital anaven destinades a usos socials,però al final es va decidir ajudar així a les operadores en el desenvolupament de les seves infraestructures.

El cost de la resintonización, estimat en uns 800 milions d’euros, haurà de ser assumit per les comunitats de veïns

Amb aquesta iniciativa, se solucionarandos problemes que presenta en l’actualitat la banda ampla mòbil: l’asimetriapoblacional i les congestions que aquesta genera, sobretot a l’estiu.Mentre en els nuclis urbans i turístics es congestionen aquestes xarxes,a les zones rurals amb prou feines arriben a utilitzar-se. Amb lareestructuració, la Internetmòbil podrà arribar a zonesrurals o amb poca densitat de població, on avui dia aquest tipus de connexió és limitat.

Nova resintonización, a càrrec dels veïns

Espanya va ser el primer paíseuropeu a atorgar llicències de TDT i definir què part de l’espectreradioélectrico es dedicava a la televisió digital. No obstant això,més tard, en 2007, la Unió Internacional de Telecomunicacions(UIT), organisme encarregat d’estandarditzar lestelecomunicacions, va definir un rang de freqüències diferent.

Amb la reestructuració, la Internet mòbil podrà arribar a zones rurals i amb poca densitat de població

Per tant, ara Espanya téque fer aquesta nova resintonización i acabar d’ordenar la sevaespectre. Segons la UIT, la banda de freqüències que va de 790Megahertz (MHz) a 862 MHz ha d’estar reservada per a serveisde banda ampla mòbil a partir de 2015, la qual cosa coincideix amb elscanals actuals de TDT que van del 61 al 69.

Els plans delExecutiu marquen que aquestatransició començarà aquest mateix any, encara que abans ésnecessari arribar a alguns acords amb les televisions, a causa deque comportarà alguns canvis previstos en les freqüències.

Enprimer lloc, el Govern actual no vol fer-se càrrec del costque va a suposar a les comunitats de veïns la resintonización, jaque en alguns casos serà necessari contractar a un antenista pararealitzar aquesta labor. Aquest cost, estimat en uns 800 milions deeuros, haurà de ser assumit per les comunitats de veïns.

A causa del context actual de crisi econòmica, el Govern tan sol ha destinat als Pressupostos Generals de l’Estat una partida de 45 milions d’euros a ajudar a les comunitats

En segon lloc, lesoperadores de telecomunicacions van pagar a l’Estat 1.305 milions deeuros per fer-se amb aquesta part de la banda de l’espectre radioelèctric. En aquest preu, estava inclòs el cost de resintonizacióni ajudes a les televisions, perquè durant un temps hauran deemetre en dues freqüències de forma simultània, tal com va ocórrerdurant l’apagada “analògica”. Tampoc les operadores volenfer-se càrrec de nous costos.

No obstant això, a causa delcontext actual de crisi econòmica i retallada pressupostària, elGovern tan sol ha destinat als Pressupostos Generals delEstat una partida de 45 milions d’euros, dels quals una granpart està destinada a les comunitats de veïns. Una quantitatinsuficient per fer front a aquesta comesa. La idea de l’Executiués subvencionar part d’aquesta tasca, mentre que l’altra part siguipagada per les comunitats de veïns.

Retallada de canals públics?

Fins al passat 15 de juny, va estardisponibleuna consulta pública realitzada per la Secretaria deEstat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació(SETSI) per determinar quin és el cost real per realitzar estservei i quina quantia del total es destinarà com a subvenció.Aquestes ajudes s’establiran segons un Reial decret de properaaprovació.

Es barreja l’opció de reduir el nombre de canals públics de RTVE, cadenes autonòmiques i locals

D’altra banda, la Comissió Europea no ha permès que el Govern doni subvencions ales televisions per l’emissió simultània durant el procésde resintonización. En conseqüència, aquestes hauran d’assumirde forma directa aquest cost.

En aquest context, l’Executiu tambénegocia amb les televisions unretallada de canals existents para, d’aquesta forma, reordenar elnou espectre radioélectrico amb menor nombre de freqüències.Entre altres idees, es barrejal’opció de reduir el nombre de canals públics de RTVE, cadenesautonòmiques i locals. Aquest canvi també pot afectar a algunscanals que emeten en altadefinició en TDT, a causa que consumeixen un majorespai de l’espectre.

Haurem de comprar un televisor nou?

Per poder veure televisió en alta definició és necessari disposar d’un codificador compatible i un televisor amb capacitat per a això

Una idea que es barreja éseliminar els canals en qualitat estàndard i emetre únicament enalta definició, però aquesta opció té l’inconvenient que notots els televisors actuals estan preparats per a això. Perpoder veure televisió en alta definició és necessari disposar d’uncodificador compatible i un televisor amb capacitat per a l’altadefinició, la qual cosa pot suposar un desemborsament en l’adquisició d’unnou equipament per part de les llars.