Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Omemo: disc dur, distribuït i metamoderado

Aquesta aplicació converteix Internet en un gran disc dur virtual accessible des de l'escriptori de l'ordinador de l'usuari
Per Antonio Delgado 9 de agost de 2007

Omemo és unaaplicació actualment en fase de proves (beta privada) quepermet accedir a un gran disc dur virtual, amb la característicaque aquest està format per l’espai donat per lacomunitat d’usuaris, que cedeixen de forma anònima i senzilla,i mitjançant tecnologia P2P, part del disc dur dels seusordinadors. Els continguts pujats pels usuaris són valoratspel conjunt de la comunitat per decidir quins han de seraccessibles per a la resta d’usuaris.

Omemo permet accedir a un gran disc dur virtual, amb la característica que aquest està format per l’espai donat per la comunitat d’usuaris

Enels últims anys, els fòrums dedicats al desenvolupament imillora de les xarxes P2P han estat pràcticament deserts. En lloc de debatre, elsdesenvolupadors s’han dedicat a millorar programes com Emuli ialtres basats en l’arquitectura de BitTorrent.

Comercialment,la tecnologia P2P s’està utilitzant en infinitat d’aplicacions i serveis:des de veu per Internet (VoIP), un camp liderat per l’aplicacióSkype (creada al seu torn pels fundadors d’una altra xarxa P2P, KaZaa) ala distribució de contingut audiovisual mitjançant lacompartició d’ample de banda per part dels usuaris.

Img

Disc dur distribuït i anònim

Encerta manera, pot dir-se que Omemo beu de totes aquestes fonts i ala seva vegada anima el sector del desenvolupo P2P per les noves aplicacionsque proposa ambel llançament d’un sistema que crea un disc dur virtualdistribuïtmitjançant tecnologia P2P. Entre altres coses perquè garanteix elanonimat en pujar i baixar continguts, en la línia de lesDarknets.Segons els seus promotors, no pot esbrinar-se quècontingut ha pujat un usuari, ni tampoc rastrejar-ho.

El referent d’Omemo són xarxes privades anònimes com Freenet o el projecte Gnunet, però amb major agilitat d’ús

Llançat oficialmenta Madrid el passat 6 de juliol, actualment l’última versiódisponible és la beta 10, publicada de forma privada, encara que qualsevolusuari pot demanar invitacions des de la pàgina web d’Omemoper fer ‘de beta-tester’ (emprovador) del sistema. Actualment, mésde 6.000 persones han estat convidats a provar-ho.

Elreferent d’Omemo són xarxes privades anònimes com Freeneto el projecte Gnunet,però amb major agilitat d’ús i velocitat a l’hora de navegar idescarregar els continguts. La idea, segons Pablo Soto, creadordel servei, és que “utilitzar Omemo sigui una experiència deusuari semblada a la de tenir una unitat externa de disc durinstal·lat en l’ordinador propi”.

Img

Arxius persistents i independents de l’usuari

Estespai és usat per Omemo per pujar fragments d’arxiuencriptat de qualsevol contingut que circuli dins d’Omemo. Deaquesta manera, s’aconsegueix la persistència dels continguts, una deles principals característiques de l’aplicació.Independentmentque els usuaris es connectin o desconnectin a Omemo, els arxiussempre estan disponibles. Això s’aconsegueix replicant entrimolts usuaris els arxius més demandats.

Una vegada completada la pujada d’un contingut, l’usuari que ho va pujar perd el control sobre el mateix

Quan els usuarispugen un arxiu a Omemo, aquest és dividit en paquets de 64Kilobytes que són repartits, encriptats, entre la resta d’usuarisde la xarxa. Una vegada completada la pujada d’un contingut, l’usuarique ho va pujar perd el control sobre el mateix.

Lacomunitat d’usuaris d’Omemo és l’encarregada de decidir amb les sevesvots, l’esborrat i la catalogació dels continguts, aixícom quinssón els més interessants. D’aquesta manera, és la pròpiacomunitat la que s’encarrega de filtrar el contingut.

Continguts classificats per metamoderación

Segons elsresponsables del servei, Omemo pretén dotar als usuaris de leseines perquè siguin ells mateixos els que determinin quècontinguts han d’estar visibles en el disc dur virtual.

En esborrar un usuariun fitxer, aquest desapareix del seu llistat, però no és esborratper a la resta d’usuaris. No obstant això, se li aplica un vot negatiual fitxer que li fa perdre rellevància. D’aquesta manera, si unfitxer és esborrat per una gran part dels usuaris, acaba perdesaparèixer del sistema.

El menúprincipal d’Omemo està dividit en carpetes de colorsordenats de la següent forma: Música, Vídeo,Programari, Imatges, Documents, Varis i Populars. Lanavegació per les carpetes i subcarpetas aquesta pensada deigual forma que la jerarquia de carpetes de Windows, parafacilitar la tasca als usuaris.

Si un fitxer és esborrat per una gran part dels usuaris, acaba per desaparèixer del sistema

Omemotambé inclourà un cercador, si bé en les versionsbeta llançades encara no està disponible. L’aplicaciópermet poder filtrar els continguts pel tipus de contingut o perla valoració que d’aquests facin els seus usuaris. Una altrade les característiques principals que inclourà Omemoserà la possibilitat de crear carpetes privades per a grupsdeterminats d’usuaris.

Només per Windows

Omemo estàdesenvolupat mitjançant els llenguatges javascript, C i VisualBasic, iestà disponible de moment només per al sistemaoperatiu Windows. L’aplicació es distribueix mitjançantllicència GPL i amb cada beta privada es publica el codifont de l’aplicació perquè els usuaris puguin millorar-hoi ajudar a la migració de l’aplicació a altressistemes actualment no suportats, com Linux o Mac Us X.

El procésde configuració és senzill: una vegada instal·lat en el PC de l’usuari,l’aplicació permet indicar la quantitat d’espaidel disc dur que l’usuari vol compartir amb Omemo, al mateixtemps que assenyala el port del servidor HTTP per onaccedir al disc. Per defecte, està configurat el port 80.