Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

On portal, un jardí barrat en Internet

Els principals operadors de telefonia disposen de portals on els usuaris poden descarregar aplicacions i serveis per als seus mòbils, sempre sota la seva supervisió
Per Antonio Delgado 26 de gener de 2010
Img onportal portada

La connexió a Internet a través de la telefonia mòbil és undels sectors que més creix a tot el món. Terminals avançatsi tarifes planes assequibles han possibilitat aquest fet. Deforma paral·lela, ha incrementat l’accés a continguts i serveis enmobilitat, un camp liderat des de fa anys pels portalscreats pels propis prestadors de la connexió. Aquests disposen de productes, gratuïts o amb tarificació addicional, perquè elsusuaris no tinguin necessitat de sortir de les seves xarxes.

Imagen: Consulat de la Boirie

Els anomenats “on” portal són portals mòbilscreats pels operadors de telecomunicacions. A Espanya, elsprincipals proveïdors d’accés en mobilitat (Movistar, Orange iVodafone) disposen del seu propi portal sota una marca comercialdiferent a la qual els caracteritza. D’aquesta manera, Vodafone compta ambVodafone Live, Movistar amb I-moció i Orange amb OrangeWorld.

En aquests portals, els operadors posen a la disposició de l’usuaritant continguts i serveis propis com altres facilitats pertercers i socis. En aquests últims casos, l’operador es beneficia amb unpercentatge important dels ingressos obtinguts per la venda idescàrrega d’arxius i informació. Les seves funcions al portal, d’altra banda, no es limiten a laproducció o revenda de continguts, sinó que també s’estenen ala gestió. L’operador té el poder per organitzarla informació en diferents categories i promociona elsproductes i serveis segons els seus criteris, els seus interessos o els acords que hi hagisubscrit amb els seus proveïdors. Els interessos de l’operador, que se centren en els temes que considera mes avantatjosos de cara a la seva comercialització,no tenen per què coincidir sempre amb els de l’usuari.

Aquests accessos solen estar tan associats a un botó principal del terminal, que s’originen connexions accidentals en prémer la tecla equivocada

D’altra banda, l’operador s’encarrega que l’usuari tinguisempre en el seu telèfon un accés directe al portal. En el cas deels telèfons subvencionats per la companyia, disposen d’una icona o un botó d’accés directe als “on portal”des del menú o la pàgina d’inici dels terminals.

En moltes ocasions, aquests accessos estan tan associats a unbotó principal del terminal, que poden arribar a resultar molests, ja ques’originen connexions accidentals en prémer la teclaequivocada. Un altre dels inconvenients en la utilització dels “on” portal paral’accés a Internetés que, en general, dirigeixen a una pàgina vinculada (iframe) amb iconespermanents a serveis de l’operadora o bàners publicitaris, ambindependència que el lloc per on navegui l’usuaripertanyi o no “a l’on”portal .

“Jardins barrats”

Aquests portals creats pels operadors per donar accés ainformació i entreteniments es basen en el model conegutcom a “jardins barrats”, que en els primers anys deInternet van llançar els principals operadors de telecomunicacionscom una xarxa paral·lela a la Web. Destaquen Amèrica Online a Estats Units i Infovía a Espanya, des de finals deels anys noranta.

En aquests portals està restringit l’accés a productes i serveis no autoritzats o amb els quals l’operador no ha signat acords

Amb anterioritat, a França en els anys setanta funcionavaun servei pioner conegut com Minitel, mentre a Estats Unitsva predominar Compuserve. La seva denominació es deu al fet que aquestes empresesrestringeixen l’accés a aplicacions, serveis i continguts noautoritzats o amb els quals els titulars no disposin d’acords.

En general, aquests “jardins barrats” ofereixen com undels seus serveis l’accés general a Internet. A Espanya, laconnexió web a la fi dels noranta es realitzava a través deInfovía mitjançant Telefónica, mentre que ara els principalsoperadors mòbils recorren a els seus “onportal”. Vodafone disposa d’una tarifa plana d’accés aInternet a través de Vodafone Live, pensada per als usuaris que fanuna ocupació intensiva d’Internet a través de mòbils amb elssistemes operatius Android, Windows Mobile, Symbian i Blackberry.

“Off Portal”

La navegació fora del portal creat per l’operador mòbil,és a dir, la navegació lliure, es coneix com “off portal”, ja que l’usuari accedeix a contingut iserveis que no estan controlats pel proveïdor d’accés. La connexió ha de ser accessible i directa a través d’unicona independent del que presta l’operador de telecomunicacionscontractat.

Malgrat el gran pes que representen els “on”portal , s’espera que els “off portal” tinguin una major influència gràcies a la utilització massiva per part dels usuaris

Els serveis d’accés “off portal”necessiten realitzar diverses accions de màrqueting per arribar alsusuaris. S’utilitzen diverses estratègies per promocionar les seves pàgines web per a mòbils fora dels operadors. És comúrecórrer a un subdomini del tipus “m.dominio.com” o“dominio.com/movil”, o bé disposar d’un domini“.mobi”. Altres opcions passen per utilitzar codisQR o enviament de SMS amb l’adreça d’accés per prémer iaccedir al portal.

Malgrat el gran pes que representen els “on portal”creats pels operadors, s’espera que els “offportal” tinguin una major influència gràcies a la utilització massivaper part dels usuaris. En terminals com l’iPhone d’Apple,on l’empresa negocia de forma molt agressiva les condicions depersonalització dels terminals, les icones d’accés o botonsdirectes als portals dels operadors no s’inclouen.

Aquest és el cas de Movistar, la icona del qual a I-moció no es localitza en l’iPhoneque comercialitza l’operadora a Espanya. Per la seva banda, elsterminals que es basen en el sistema operatiu Android,comercialitzats a Espanya per Vodafone, expliquen per defecte amb unaaplicació per accedir a Vodafone Live, encara que pot desinstal·lar-se amb facilitat, igual que la resta deaplicacions disponibles des d’Android Market.