Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Open Web Device: cap al sistema operatiu obert per a mòbils

HTML5 és la tecnologia per la qual aposta Mozilla per crear un sistema operatiu que permeti executar qualsevol aplicació
Per Antonio Delgado 18 de abril de 2012
Img openwebdevice portada
Imagen: Johan Larsson

Els diversos ecosistemes d’aplicacions en telèfons mòbils són incompatibles entre si. És el cas dels impulsats per Apple,amb el sistema operatiu iOS; Google, amb Android; RIM, ambBlackberry; o Microsoft, amb Windows Phone. Això implica que les tendes d’aplicacions no coincideixen i els desenvolupadors necessiten crear una aplicació específica per a cadascun d’aquests ecosistemes. Enfront d’això, la Fundació Mozilla, creadora del navegador Firefox, juntament amb la multinacional de les telecomunicacions Telefònica i el fabricant Qualcomm, va presentar el passat mes de febrer en el Mobile World Congress de Barcelona una plataforma mòbil per desenvolupar un nou sistema operatiu basat en HTML5: Open Web Device.

Per als usuaris, decantar-se per un ecosistema enfront d’un altre significa que, si després volen canviar el seu actual telèfon mòbil per un altre amb diferent sistema, necessiten adquirir de nou les mateixes aplicacions de pagament que haguessin comprat per accedir als seus serveis en línia favorits. L’objectiu d’Open Web Device és evitar això.

Ecosistemes d’aplicacions de telèfons mòbils excloents

La unió d’aquests tres actors delsector -Fundació Mozilla, Telefónica i Qualcomm- està motivada pels canvis en el negoci mòbil que hanforçat els nous ecosistemes d’aplicacions. Mozilla observa comel navegador ja no és la principal porta d’entrada a Internet,mentre que Telefónica i altres operadors no participen delsingressos que els ecosistemes d’aplicacions generen en smartphones.Per la seva banda, fabricadors com Qualcomm han de fer front apatents i al pagament de royalties per instal·lar determinats sistemesoperatius en els seus dispositius.

En un primer moment, Open Web Device estarà orientat a mercats emergents i a terminals de gamma mitjana-baixa

En un primer moment, Open Web Deviceestarà orientat a mercats emergents i a terminals de gammamitjana-baixa. Els seus promotors esperen llançar els primers models abansde final d’any i que en els propers mesos altresoperadors i fabricadors de terminals s’uneixin a aquesta iniciativa paradesenvolupar nous models de telèfons. La idea darrere d’aquestanova plataforma és permetre l’ús universal d’aplicacions iserveis, d’igual forma que a través de les pàgines web. D’aquestamanera, volen competir amb altres ecosistemes com els proposatsper Apple i Google.

Open Web Device permetrà desenvoluparaplicacions que siguin compatibles amb l’entorn gràfic dequalsevol telèfon mòbil mitjançant l’ús d’APIs (conjunt deinstruccions de programació) incorporades en els terminals. Estsistema operatiu està basat en un projecte de Mozilla denominat“Bootto Gecko” (B2G) i presentat fa un any, que consisteix enun nucli, o “kernel”, de Linux i un navegador web ambcapacitat per controlar el maquinari del dispositiu.

Aplicacions basades en HTML 5

D’aquesta forma, aplicacions basades enHTML i Javascript, que fins ara solament tenien accés limitat acaracterístiques de maquinari, podran interactuar de manera méseficient amb els diversos components d’aquests terminals. És a dir,els desenvolupadors podran crear aplicacions comparables a lesactuals aplicacions natives per smartphones. Alhora, ja que les aplicacions estaran realitzades des d’HTML5, es podrà accedir a les mateixes des d’un navegador Firefox.

És important destacar que no solament lesaplicacions de tercers estan programades en HTML5 i Javascript,sinó que també ho estan la resta d’elements i configuraciódel sistema, com l’agenda de contactes, l’enviament de missatgescurts o l’aplicació de trucades.

HTML5 és la nova versió del llenguatge bàsic que estructura la Web i, encara que està en fase de desenvolupament, ha guanyat pes en els últims anys

HTML5és la nova versió del llenguatge bàsic que estructura la Web. Estestàndard, que encara està en fase de desenvolupament, ha guanyat pes enels últims anys, com el llenguatge estàndard per a la creació depàgines i aplicacions per a tot tipus de dispositius. Per elsdesenvolupadors, l’ús d’estàndards oberts en Internet permetutilitzar aquesta tecnologia sense necessitat de pagar royalties idesenvolupar aplicacions i serveis en línia que siguin compatiblesamb múltiples dispositius.

Open Web Device, avantatjós per als desenvolupadors

En dispositius mòbils, l’accés acontinguts i serveis es realitza mitjançant la instal·lació deaplicacions que, en molts casos, són versions web específiques paraun determinat ecosistema mòbil. D’aquesta manera, es fomenta l’ús deaplicacions com una forma d’accés directe a serveis en líniaenfront de l’accés tradicional des d’un navegador web.

La gran pregunta és saber si els consumidors necessiten un altre sistema operatiu mòbil i si estan disposats a canviar a un nou

En la pràctica, moltsdesenvolupadors, per estalviar costos, creen els seusaplicacions i serveis per a diversos ecosistemes mòbils en HTML5i després ho encapsulen en una estructura d’aplicacions, segons els requeriments de cada plataforma. D’aquesta manera, amb Open Web Device podran tenir disponibles les seves aplicacions per a aquest nousistema sense grans inversions.

La gran pregunta és sabersi els consumidors necessiten un altre sistema operatiu mòbil i siestan disposats a canviar a un nou. El panorama actual estàdominat per una gran fragmentació de propostes, a causa de lesestratègies en la creació d’ecosistemes propis per part de lesprincipals empreses i operadors del sector.