Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Optimitzar la memòria RAM

Alguns sistemes permeten reduir la càrrega dels programes que ralenteixen l'ordinador
Per Benyi Arregocés Carrere 12 de gener de 2009
Img optimaram portada
Imagen: David Blaikie

La memòria RAM (Random Access Memory o Memòria d’Accés Aleatori) és laresponsable de la fluïdesa en el rendiment d’un ordinador.Representa el guàrdia urbà que regula el tràfic d’ordresque van i venen des del processador a l’usuari i viceversa. Per tant,convé optimitzar el seu funcionament per evitar embusos queralenteixin els processos, ja sigui en comprar aparells ambmemòries RAM de gran capacitat o bé mitjançant sistemes que li ajudin en el seu treball.

Quan s’executa un programa en l’ordinador, est utilitza part de la RAM en una quantitat que varia segons el tipus de programari

La memòria RAM emmagatzema temporalment les dadesque utilitzen les aplicacions per funcionar. És un accésaleatori perquè no segueix un ordre de lectura prefixat i es llegeix ambla mateixa rapidesa, encara que la informació no se situï deforma contigua. A més, es caracteritza per la seva volatilitat. Unavegada que s’apaga l’ordinador, es perd la informacióemmagatzemada. Les seves característiques són oposadesa les del disc dur, que resulta més lent, però conserva les dadesa tot moment.

Quan s’executa un programa en l’ordinador,est utilitza part de la RAM en una quantitat que variasegons el tipus de programari. En general, quanta méscomplexitat registri (com ocorre amb les aplicacions de vídeoo els jocs), major quantitat de memòria requerirà. En els navegadors, el consum s’incrementa quan s’obrenun gran nombre de pestanyes o de finestres. Per aquestaraó, comptar amb diversos Gigaoctets de RAM permet treballar enWindows amb diversos programes alhora, sense que la seva velocitat esressenti.

Img

A través de l’Administrador “de Tasques”de cada sistema operatiu es pot accedir a la dada de quantamemòria empren en aquest instant. Sovint, quan es ralenteix el funcionament, lacausa radica que unaaplicació que s’executa consumeix massa memòria RAM.

Minimem

Minimemés un programa gratuït per Windows que ha innovat perquè permeta l’usuari seleccionar els components que s’optimitzaranperquè l’ordinador treballi amb més eficàcia. D’aquestamanera, esborra la màxima informació possible perquè undeterminat programari funcioni, sempre que aquesta siguiinnecessària.

Elsistema operatiu de Microsoft també realitza aquesta operacióde forma automàtica, però no al moment en què l’usuarivol ni en les aplicacions seleccionades per ell. Parautilitzar-ho, l’únic requisit consisteix a haver-hi instal·latprèviament el Microsoft.NET Framework 3.5.

Img

Elautor, que es parapeta sota el pseudònim de Kerkia, ho va dissenyaral principi per reduir l’exagerat consum de Firefox, encara que després va expandir el seuutilitat per abastar tots elsprocessos de l’ordinador. Aquest informàtic explica al seu web que lamajoria del programari ocupa més memòria RAM de ladeguda, per causa d’una deficient programació, i que,a més, tendeix a ocupar major quantitat quan s’utilitzadurant períodes perllongats.

Aquestes opcions ajuden a aconseguir bons resultats amb programari que es caracteritza per malbaratar RAM, com els navegadors i les suites ofimàtiques

El disseny de Minimem és minimalista. Enuna petita finestra, es despleguen els processos actius en lacolumna de la dreta. Els processos que es vulguin optimitzar s’han de passar ala columna de l’esquerra, que al principi està en blanc. Per defecte, oculta els programes que acaparin menys de 15megaoctets de memòria.

Una característica interessant de Minimem radica enque permet experimentar. En la seva última versió, lareducció de RAM solament s’aplica per defecte quan elconsum és massa alt. Si la memòria disponible ésmajor de 300 megaoctets, el programa no actua. Aquest valor espot personalitzar i també suspendre la restricció,a gust de l’usuari, que pot provar fins a trobar la configuraciómés còmoda.

Ara bé, aquesta possibilitat elimina un delspossibles inconvenients del seu ús: que es limitin aplicacions que jaestan optimitzades o quan no resulta necessari perquè sobramemòria. A més, per defecte, estableix que mai retalli elconsum de l’aplicació que s’usi en aquest moment en l’escriptori.

Pc Brother Memory Optimization

De manera semblant treballa el programa Pc Brother Memory Optimization, encara que realitza una neteja automàtica de processos. Cada vegada que notem que l’ordinador funciona més lent del normal, bastarà amb donar-li al botó “Free now”, instal·lat en el nostre escriptori, perquè aquest alliberi processos latents de la memòria RAM. Per eliminar-los, es basa en el volum de memòria que ocupen i el temps que porten en funcionament sense que hàgim acudit a ells. Té una versió gratuïta i una altra “Pro” per a empreses, a un cost de 19,95 euros. Un altre programa similar i també interessant, perquè pesa poc i té un ús molt intuïtiu, és Mz Ram Booster.

El tancament automàtic d’aquests processos pot comportar la pèrdua d’alguna dada sensible i important o la parada d’algun procés de descàrrega i instal·lació, per la qual cosa s’ha de pensar abans si hi ha algun programa que volem guardar de manera ordenada. D’altra banda, l’avantatge de l’alliberament automàtic és que evita haver de clicar finestra a finestra per comprovar si hi ha molts programes oberts. En Windows, aquest sistema és alguna cosa incòmode, si bé en Mac US X s’executa des del comando “Finder”, per forçar la sortida dels programes en latència.

Windows i l’exigència de RAM

Un usuari d’un ordinador amb diversos anys d’antiguitat pot treballar amb l’últim Ubuntu sense que se li col·lapsi la memòria RAM

Durant els últims anys, cadaactualització del sistema operatiu Windows ha precisat demàquines més potents i, per tant, de mésquantitat de RAM. Windows 98, llançat l’any queli va donar nom, necessitava 64 megaoctets per funcionar amb agilitat.Windows XP, la primera versió del qual va sortir al mercat en2001, precisava de 256 megaoctets per complir amb la mateixaeficiència.

Elgran salt quant a recursos ho va donar el fallit Vista,l’anterior versió del sistema operatiu de Microsoft,que precisava d’un mínim d’un gigaoctet de Ram, encara que moltsexperts recomanaven partir dels dos gigaoctets. A causa d’aquestaexigència de majors capacitats tècniques, els usuaris es veien pràcticament obligats a renovar els seus equipsinformàtics si volien actualitzar el sistemaoperatiu. En versions posteriors de Windows l’exigència s’ha reduït, encara que és encara alta. Aquests requeriments contrasten amb el que ocorre al món dels sistemes operatius basats en Linux i també en els equips amb Mac Us X.