Infografia

Pantalles LCD

LCD

És un dels sistemes de pantalla més utilitzats al mercat de televisions.