Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Pantalles LED TV

Els fabricants de pantalles LED TV volen impulsar les vendes d'aquesta tecnologia en 2011
Per Antonio Delgado 13 de octubre de 2010
Img televisoresled
Imagen: LG

En l’actualitat, les pantalles LCD amb retroiluminaciónLED són les més utilitzades del mercat. Telèfonsintel·ligents, ordinadors portàtils, monitors d’escriptori itelevisors, entre altres dispositius, usen aquesta tecnologia pels seusavantatges de resolució, les seves dimensions i l’estalvi energètic quesuposa.

Lademanda dels fabricants és tal, que l’escassetat d’oferta durarà tot l’any 2010. La mateixa està motivada per un augmentsuperior a un 134,9% respecte a 2009, segonsdades de la consultora iSuppli. Aquesta empresa, especialitzadaenanàlisi de mercats, assegura que el 43,1% dels panells LCDutilitzats en televisors de gran grandària, ordinadors portàtils imonitors de sobretaula empren la tecnologia de retroiluminaciónLED.

Éshabitual que els usuaris analitzin les diferències entre latecnologia LCD i LED al moment de comprar un nou televisor. Aixòes deu al fet que ambdues utilitzen una pantallaLCD, però la tecnologia emprada pararetroiluminar la pantalla és diferent. Mentre els televisors LCDconvencionals recorren a llums fluorescents catòdics fredes en la part posterior de la pantalla paraemetre llum blanca, la tecnologiaLED usa díodes orgànics que emeten una llum acolorida

Avantatges i desavantatges

El principal avantatge és que la tecnologia de pantalla LED necessita menys espai que els llums i precisa d’una menor quantitat d’energia per funcionar

El principal avantatge és que la tecnologia de pantalla LED necessita menys espai que els llums -el quepermet reduir el grossor- i, al mateix temps, precisa d’una menorquantitat d’energia per funcionar. A més,en les parts de la imatge on hi hagi una zona negra, el díodees desconnecta, de manera que s’estalvia energia i es mostra un color mésprecís. Respecte a la imatge, lespantallesLED aconsegueixen un millor nivell de contrast i lluentor de les imatges, que cansa menys la vista dels usuaris.

També tenen avantatges quant a l’eficiència energètica. En funciódel tipus de fabricant, una pantalla basada en tecnologia LED puguesconsumir fins a un 40% menys que una pantalla LCD convencional.A més, és una tecnologia més respectuosa amb el medi ambient, jaque els llums fluorescents contenen mercuri, alguna cosa que nosucceeix amb els díodes utilitzats a la tecnologia LED. Aquest avantatgepermet als fabricants posar en el comprat televisors que compleixenamb les noves polítiques respecte al medi ambient de molts païsosdesenvolupats.

ImgImagen: LG

Per contra, el principal desavantatge per als usuaris domèstics és queel cost dels dispositius basats en aquesta tecnologia és moltsuperior comparat amb la tecnologia LCD convencional, un increment que influeix molt en el preu de venda al públic. A més, apesar dels últims avanços, aquestes pantalles tenen un problema deaugment de la temperatura sobre el panell, així com una vida útil deels díodes dels LED menor que altres tecnologies per lafabricació de pantalles.

Sistemes LED

Cadafabricant disposa d’una tècnica d’il·luminació LED, per aquest motiu laforma en què s’il·luminen els díodes pugui canviar d’una marca detelevisor a una altra, a pesar que ambdues utilitzen la mateixa tecnologia.Els dos tipus d’il·luminació LED més comuns disponibles en elmercat són la retroiluminación LED i la tecnologia Edge LED.

El principal desavantatge per als usuaris domèstics és que el preu dels dispositius basats en aquesta tecnologia és molt superior comparat amb la tecnologia LED convencional

Ladiferència fonamental entre ambdues tècniques consisteix en la forma decol·locar els díodes per a la il·luminació de la pantalla. Mentre queen la retroiluminación LED els díodes es col·loquen darrere de lapantalla organitzats per grups amb atenuació local, en latecnologia Edge LED, els díodes ocupen les vores deltelevisor i s’utilitzen una sèrie de guies de llum per distribuir-lade forma uniforme per tota la superfície de la pantalla. Així es poden aconseguir televisors amb un grossor de 10 mm. Pel seupart, la retroiluminación LED aconsegueix un millor contrast i unaimatge més nítida.

Laevolució de la tecnologia Edge LED es coneix com Full LED iconsisteix que els díodes LED no estan distribuïts només enles vores de la pantalla, sinó per tot el panell, la qual cosa permet una major lluentor i qualitat d’imatge. D’altra banda, LG ha presentat l’última novetat en tecnologia LED el passat mes de setembre. Denominada Nano Full LED, millora la qualitat de la imatge gràcies a un majornombre de díodes, així com a una pel·lícula formada per un reticlede punts impresos en la part central, amb la finalitat d’optimitzar lalluminositat de la imatge.

La tecnologia Nano Full LED millora la qualitat de la imatge i optimitza la seva lluminositat

Els primers models de televisor a integrar aquesta tecnologia són elLGLEX8 de 55 polzades i el LG LEX9 de 72 polzades. Disposen deconnexió USB 2.0 compatible amb arxius DivX i amb el sistema DLNAper a l’accés a arxius en diferents tipus de dispositius. Tots dossón compatibles amb continguts en 3D i tenen un grossor de pantallade 88 mil·límetres. El 55LX8 estarà disponible en tendes a partird’octubre, mentre que el 72LX9 ho farà en el primer trimestre de2011.

No obstant això, per als fabricants de televisors, la competència entriells no només està a la tecnologia de pantalla, sinó a aconseguiraltres elements i funcionalitats que facin atractiva la compra d’untelevisor LED per part dels consumidors. Entriles últimes novetats figura la gammade televisors CinemaSèries de Toshiba fabricats amb tecnologia LED, que integrenunadaptador wifi b/g/n amb accés a la plataforma de venda de pel·lículesNetflix, d’Estats Units, i a altres plataformes de publicació de continguts multimèdia com Flickr. El costd’aquests televisors a Estats Units és de 2.299 dòlarsparael model VX700 de 46 polzades i de 3.299 dòlars per al model WX800de 55 polzades, amb suport per a continguts en 3D.