Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Picasa: enviar les fotos per mail

Picasa, propietat de Google, vol les fotos de tot el món, igual que Flickr, de Yahoo; la clau està a tenir el servei més fàcil d'usar
Per Darío Pescador Albiach 26 de març de 2007

Ambla desaparició dels rodets de fotografia, estavaclar que guardar les fotos digitals a la web anava a ser un bonnegoci. Això explica l’èxit de Flickr,un servei d’àlbum web de fotografies amb mésde set milions d’usuaris. En aquesta carrera, Google va apostarper alguna cosa lleugerament diferent: Picasa,un programa d’escriptori que ara funciona juntament amb GMail, elcorreu de Google.

La versió nova de Picasa s’ocupa de reduir totes les fotografies i enviar-les per correu electrònic a la carpeta compartida de Picasa web

Picasava aparèixer com un programa d’escriptori d’organitzaciói tractament de fotografies, molt fàcil d’usar. Enlloc dels controls habituals en altres programes d’edicióde fotografies, Picasa segueix la filosofia de Google,amb controls senzills com a ‘Ulls vermells’, ‘Contrast automàtic’,i fins i tot un botó ‘Vaig a tenir sort’ que arregla elsdefectes més greus amb un sol clic.

Img

Però lacompetència de Flickr no podia passar-se per alt, i en lessegüents versions Picasa va començar a oferir espai en unàlbum de fotografies web. L’àlbum de Picasa ésgratuït amb una capacitat d’1 Gigaoctet, i pot ampliar-se el seucapacitat pagant una quota, com en Flickr.

Tant enel cas de Flickr com en Picasa el pas més complicat éspujar les fotografies a l’àlbum web. En tots dos casos espoden pujar les fotos des de la pàgina web del servei, oben utilitzant el correu electrònic. Aquesta últimafunció permet, per exemple, enviar una foto a l’àlbumonline des del telèfon mòbil. Per pujar moltes fotosd’una sola vegada, Picasa realitza l’enviament des del propiprograma d’escriptori. Flickr per la seva banda, ofereix una petitaaplicació també d’escriptori coneguda com ‘FlickrUploader’.

Barrejar sistemes

Si no espaga (uns 25 dòlars a l’any en l’opció méscara per a ambdues companyies), l’espai és limitat. Ambles càmeres digitals actuals de 5 a 10 Megapíxeles,un Gigaoctet ja no resulta un emmagatzematge il·limitat. La solucióper a molts usuaris està a fer més petitesles seves imatges i després enviar les fotos perquè ocupinmenys espai. Usant un programa tradicional aquest procés pot sermolt pesat.

Molts usuaris estan emprant Flickr per publicar les seves fotos i Picasa per organitzar-les, reduir la seva grandària i enviar-les via mail

La versiónova de Picasa s’ocupa de reduir totes les fotografies ienviar-les per correu electrònic a la carpeta compartida dePicasa web, per formar un àlbum en Internet. Aquest sistematambé es pot usar per enviar les fotos a Flickr, amb elque molts usuaris estan emprant el sistema de Yahoo! parapublicar les seves fotos a la web, i el programa Picasa de Google paraorganitzar-les, reduir la seva grandària i enviar-les.

Demoment, Picasa només està disponible per Windows XP o2000. Els usuaris de Linux i Apple hauran d’utilitzar uns altresprogrames per organitzar les fotos. Això sí, les fotos espoden pujar directament des de la pàgina de Picasa, usantqualsevol programa de navegació web, encara que una a una.

UtilitzantPicasa es pot enviar un àlbum complet o fins i tot a unagaleria completa d’una altra persona. També és possibleimportar les fotos d’un altre usuari de Picasa i obtenir una còpia enel propi ordinador, tot en un sol pas.