Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Picnik, per editar fotografies en Internet

Aquesta aplicació, que s'incorporarà aviat a Flickr, permet fer retocs fotogràfics bàsics des del navegador a imatges allotjades a la Xarxa
Per Benyi Arregocés Carrere 30 de octubre de 2007

Elmón de les aplicacionsweb avança a passos engegantits. Als serveis de correuelectrònic, editors de text o fulls de càlcul,també s’ha afegit la possibilitat de retocar lesimatges, sense que sigui necessari instal·lar capprograma addicional.

Picnik va anunciar a mitjan octubre que havia arribat a un acord amb Flickr per ser el seu editor online de fotografies

Encara que els llocs web per editar fotografiesofereixen en general un rendiment bastant menor que lesalternatives per instal·lar en l’ordinador, com a TovaPhotoshop o Gimp, poden sermolt útils quan l’usuari només pretengui un ússenzill i no professional, o quan es trobi de viatge i nodisposi del seu editor de fotos preferit.

En aquest camp, una de les millors opcions és Picnik,el gran avantatge del qual consisteix que ofereix un complement que instal·laun accés directe a l’edició dins dels menús deels dos principals navegadors, Internet Explorer i Mozilla Firefox,sense que ni tan sols sigui necessari registrar-se com a usuari.

Img

En la pràctica, es té la impressió deque el navegador compta amb un editor d’imatges, de formaque quan a l’usuari li interessi modificar alguna imatge, solamenthaurà de fer un clic en el botó dret i prémeren ‘Edit image in’Picnik , perquè automàticament aparegui el lloc web en el navegador amb la foto seleccionada paracomençar a treballar.

Com és Picnik?

Aquesta aplicació es mostra en una pàginaweb coronada per cinc pestanyes mitjançant les quals s’accedeix ales diferents opcions d’edició. Així, l’usuaripot rotar la imatge, apropar-la amb un zoom, efectuar diversosretallades, modificar la grandària, la lluentor, el contrast o elscolors i eliminar els ulls vermells, que tantes vegades apareixen en lesfotografies casolanes.

A més, es pot escriure text en la imatge irealitzar diversos efectes a la foto. En cas que es produeixi unerror en l’edició o s’hagi volgut experimentar amb algunretallada o modificació no hi ha cap problema, perquèel lloc web guarda en la seva memòria totes les accions realitzades i espoden desfer i refer totes les edicions.

L’usuari pot guardar les imatges que retoquien els formats més populars a la Xarxa, JPEG, GIF o PNG

Els creadors de Picnik han prestat especial atencióa l’aspecte més social de les fotografies. El motiu demoltes d’elles és ensenyar-les als altres i, per aquestaraó, a més d’incloure un formulari per manar-lesper correu electrònic, aquest lloc s’ha dissenyat paracomplementar-se amb altres serveis populars com Flickr,Picasa,Facebooko Photobucket.

Això ho converteix en una alternativa molt interessanttant per als usuaris dels serveis esmentats com para els quemantenen un blog, perquè els permet modificar ràpidamentqualsevol imatge i incorporar-la al seu web. A més, amb Picasa iFlickr, la integració arriba al punt que si es canvia elnom de la imatge, la modificació es traslladaautomàticament a aquests dos serveis.

Efectes bàsics gratuïts

L’usuari pot guardar les imatges que retoquien els formats més populars a la Xarxa, JPEG, GIF o PNG, ia més en BMP, PDF i TIFF, un dels més emprats entreballs d’impressió, amb la qual cosa es pot donar diferents usos a les fotografies que s’editin.

Aquest lloc s’ha dissenyat per complementar-se amb altres serveis populars com Flickr, Picasa, Facebook o Photobucket

El model de negoci d’aquest tipus d’aplicacions esbasa a oferir dues versions del seu programa: una gratuïta, amb lesfuncions més bàsiques, i una altra de pagament, amb majorsprestacions. Recentment, Picnik ha llançat la seva versió depagament (24,95 dòlars per any, uns 17,70 euros), on,per exemple, ofereix més quantitat d’efectes predefinits(simular fotografies nocturnes, d’infrarojos o imitar elefecte del cinemascope, entre uns altres) que afegeixen méspossibilitats al retoc. D’altra banda, Picnik va anunciar aintervinguts d’octubre que havia arribat a un acordamb Flickrper ser el seu editor online de fotografies.

Photoshop també serà online

Img

Tova, l’empresa que realitza Photoshop, el programa mésestès entre els professionals de la imatge, preparauna versió en línia del seu programari,denominada Photoshop Express, de manera que intentarà atendreel segment dels usuaris que només volen realitzar algunsretocs senzills a les seves imatges, sense cap pretensiómés.

D’aquesta manera, s’enfrontarà directament aPicnik i a la desena de programes similars que han sorgit enels últims temps amb la Web2.0,com FotoFlexer,Snipshot,Phixr(que compta amb versió en espanyol), Fauxto,Pixenate,Wiredness(que també es pot usar en espanyol) o Pikifx.