Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

PLC: accedir a Internet des dels endolls

PLC és una tecnologia que aprofita la instal·lació elèctrica per crear xarxes internes sense necessitat de nou cablejat
Per Benyi Arregocés Carrere 29 de agost de 2008
Img plc portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Veure la televisió a una altra habitació o connectar-se aInternet en qualsevol endoll són dos de les funcions que permet la tecnologia PLC (Power Line Communication) aplicada a la llar, un sistemaque transmet dades a gran velocitat a través dels cableselèctrics. Lescompanyies espanyoles van provar aquesta tecnologiaper vendre accés a Internet, encara que els resultats no van sersatisfactoris i es va cancel·lar la seva comercialització. No obstant això, el PLC es manté vigent com a forma de crear xarxesinternes per compartir dades entre diferents dispositius, enel que suposa una manera d’aprofitar tots els endolls de la casacom a possibles punts d’accés de cada aparell. Movistar ho comercialitza com una solució per a les zones de la llar on el senyal wifi no aconsegueix.

En l’actualitat, la connexió sense fil s’imposa comforma de connectar els ordinadors i diferents dispositius a casa,sobretot en estades separades. No obstant això, el PLC espostula com a alternativa a la connexió sense cables, especialment, en els llocs on el wifi no connecti bé. Amb el PLC noimporta quantes parets travessi el senyal sense fil,sinó que hi hagi un endoll proper.

PLC es postula com a alternativa a la connexió sense cables en els llocs on el wifi no connecti bé

Des de fa un temps, Movistarofereix adaptadors PLC per enllaçar la seva connexió a Internet oImagenio, el servei de televisióper ADSL, amb qualsevol endoll de la casa. El mateix que ONOamb la seva connexió per cable o com va fer en el seu moment latelevisió de Ya.com.

Per un altrecostat, a partir d’uns 100 euros es poden adquirir equips que permeten compartir la connexió a Internet a travésdels routers. S’ha de tenir en compte que cal comprar un mínimde dos adaptadors, un destinat a l’encaminador, perquè enviï lasenyal al circuit elèctric, i un altre a l’ordinador dedestinació, perquè pugui rebre-la en connectar-se a l’endoll.

D’aquestamanera, s’evita l’emissió de ràdio que suposen lestecnologies sense fils o la canalització d’unnou cablejat, en cas que s’enllacés mitjançant cables Ethernet, ial mateix temps, s’aconsegueix un sistema que comporta una instal·laciómolt senzilla i que proporciona encriptació a les dadesintercanviats. Senseembargament, el rendiment del PLC depèn de l’estat de la instal·lacióelèctrica de la casa. El PLC actual aconsegueix en la pràcticauna velocitat de transferència menor que el wifi.

HomePlug

Perel moment, no hi ha un estàndard únic en aquest tipus de comunicacióde dades per via elèctrica. Varisgrups impulsen les seves pròpies solucions, la qual cosa pot ocasionarincompatibilitats si s’utilitzen sistemes de diferents marques,encara que entitats com CEPCA o UPA intenten que s’arribi a la coexistència de tots els sistemes a travésde les seves propostes d’especificacions.

Segons les seves especificacions, pot aconseguir una velocitat de més de 100 megabits per segon

HomePlugés una aliança de diverses empreses que aposten pel sistema deconnexió PLC que porta aquest nom. Segons els seusespecificacions per a televisió d’alta definició iveu sobre IP, de nom AV, pot aconseguir una velocitat de mésde 100 megabits per segon (Mbps), encara que encara les velocitats són sensiblement menors en la pràctica. De moment, ofereix més de 70 aparellscertificats: des d’adaptadors de routers fins a bases paraconnectar els iPod a altaveus mitjançant corrent elèctric.

Perun altre costat, aquest grup ha llançat l’especificació “HomePlugCommand & Control”, que tracta de dotar d’una connexióde dades que consuma poca energia a dispositius com a càmeresde seguretat, sistemes d’il·luminació o equips derefrigeració o calefacció, la qual cosa simplifica elfuncionament de les casesdomòtiques.

Interferències als radioaficionats

ElPLC usa de vegades la mateixa freqüència que empren els radioaficionats,pel que es poden produir interferències. Les queixes d’estcol·lectiu van ser una de les raons per les quals es va detenir lacomercialització de l’accés a Internet per PLC. Un altre delsproblemes pràctics d’algunes instal·lacions PLCsón les interferències amb els electrodomèstics que consumeixenmés electricitat, com els escalfadors d’aigua, la rentadora o el microones. A més, es recomana instal·lar l’endoll PLC lluny d’altres connexions perquè la transferència sigui eficient. De la mateixa manera, no es recomana el seu ús en regletes d’endolls ni en els denominats “lladres”.

L’alternativa del cable telefònic

HomePNAés una forma diferent de realitzar connexions entre dispositiusmitjançant cables ja instal·lats en una casa. En aquest cas no s’usen els endolls i l’electricitat, sinó la instal·laciótelefònica convencional o el cable coaxial, si s’ha contractat un operador d’aquest tipus.

Igual que succeeix amb l’electricitat, s’utilitzen freqüènciesdiferents a les empleades per a la transmissió de veu, l’ADSLo la televisió, de manera que no s’interfereixi enel seu funcionament. Al mercat es troben diferents adaptadorsque traslladen el senyal de l’encaminador o de la televisió, itambé receptors de televisióIP.

HomePNA pot aconseguir una major velocitat, amb una taxa de transferència màxima teòrica de 320 megabits per segon

Com adesavantatge respecte al PLC, es pot citar el menor nombrede rosetes que solen tenir les llars respecte als endolls. No obstant això,l’HomePNA pot aconseguir major velocitat, amb una taxa detransferència màxima teòrica de 320 megabits persegon en la seva versió 3.1, i permet funcionar amb diversesxarxes diferents de forma simultània sobre el mateix cablejat.

Tambéexisteix una altra opció si solament es disposa de cable coaxiala casa, MoCa,acrònim en anglès de “Multimèdia sobre Cable”,una agrupació d’empreses fabricants de productes per a aquestatecnologia, que permet transmetre el senyal de latelevisió per cable, o d’Internet, a altres preses, a unavelocitat màxima de 175 megabits per segon.