Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

PLC: Internet per l’endoll

Les ofertes d'accésa Internet per mitjà de la línia elèctrica no acaben d'enlairar
Per Nacho Rojo 21 de juliol de 2005

La ja vella promesa de portarInternet a les llars a través de les xarxes elèctriques continua vigent amb l’arribadad’ofertes comercials a Espanya. No obstant això, aquesta tecnologia anomenadaPower Line Comunications (PLC) està a l’espera que les elèctriquesdefineixin un servei que competeixi realment amb altres ofertes d’accés a Internetper banda ampla i es buidin els dubtes respecte a una tecnologia que haprovocat una irada reacció per part dels radioaficionats per lessuposades interferències que provoca en les seves emissions. A més, arriba en unmoment en el qual diversos proveïdors d’ADSL es troben en feroç competènciaper rebaixar els preus i augmentar la velocitat.

Accés a Internet per la xarxa elèctrica

La idea de transportar dades sobre les xarxeselèctriques no és gens nova. De fet, les línies d’electricitat fa tempsque s’utilitzen per a transmetre informació que no requeria gran amplada de banda,com el monitoratge i lectura dels comptadors. Només feia falta l’avançde la tecnologia perquè veiés la llum una idea simple: l’electricitat circulaper cables de coure, igual que el telèfon i les dades, per la qual cosa bastaadequar una xarxa ja desenvolupada, la capil·laritat de la qual supera a qualsevol altra, per a convertir-laen un accés a Internet a alta velocitat que aconsegueixi totes lesllars.

Què és PLC?

PLC (Power Line Communications) és una tecnologia que possibilita latransmissió de veu, vídeo i dades sobre les xarxes elèctriques. És a dir,transporta tots els serveis d’una xarxa IP (Internet) fins a la presa de correntde les llars o oficines. Per a això cal connectar la xarxa de telecomunicacionsa l’estació de transformació i des d’aquí emprar la xarxaelèctrica per a arribar al client final.

A l’usuari li basta un mòdem PLC connectat a qualsevol endoll per a rebre laconnexió de banda ampla. Aquest mòdem rep el senyal d’un repetidor situat enel quart de comptadors de l’edifici (que pot atendre fins a 256 equips), queestà connectat al seu torn a un centre de distribució del qual rep les dades a unavelocitat de fins a 200 Mbps (una connexió d’ADSL domèstica convencionalofereix mig megabit).

El problema arriba perquè les dades viatgen per la xarxa elèctrica a una freqüència(d’1 a 34 MHz), que és la banda utilitzada pels radioaficionats. Elscrítics amb aquesta tecnologia asseguren que el feble aïllament dels cableselèctrics, unit al mal estat d’algunes xarxes, fan que la instal·lacióelèctrica d’una llar sigui una antena que d’una banda rep tota classe de ‘sorolls’electromagnètics de l’exterior i per un altre deixa escapar senyals quepoden interferir en altres comunicacions.

Des de Tecnocom , empresa especialitzada en PLC, esperen que elsavanços en la tecnologia, els estàndards de comunicació i el recent suport de la Unió Europea donin un nou impuls al PLC, que pot aprofitar l’imparableavanç d’Internet i la proliferació de serveis de (veu i dades) querequereixen banda ampla. “El desplegament sense necessitat d’obra civil en lesactuals línies de distribució elèctrica (amb una cobertura de la poblaciósuperior al 90%) converteix a PLC en una alternativa molt competitiva en cost iprestacions enfront de les actuals solucions de banda ampla”, segonsTecnocom.

No obstant això, l’entrada de les elèctriques en el mercat de lestelecomunicacions no està exempta de problemes i no acaben de buidar-se elsdubtes respecte a la possible contaminació de l’espai radioelèctric d’aquestatecnologia, a pesar que algunes proves han demostrat que pot funcionarsense interferir en altres comunicacions.

Avantatges i inconvenients

PLC ofereix portar Internet a alta velocitat allíon arriba la llum elèctrica (pràcticament a totes parts) sense necessitat de crearnoves xarxes i amb gran comoditat per a l’usuari, que només ha d’endollarel PC. Per tant, PLC part amb inqüestionables avantatges sobre altrestecnologies d’accés a Internet:

  • Velocitats de transmissió de fins a 200 Mbps en el tram final (quearribarà a l’usuari compartits amb la resta d’abonats -fins a 256- al mateixrepetidor), que possibiliten la comercialització de serveis que necessiten granamplada de banda.
  • No precisa obres ni cablejat addicional i el procés d’instal·lacióés ràpid i senzill per al client final, la qual cosa facilita l’ofertade serveis competitius en qualitat i preu.
  • L’endoll és la presaúnica per a l’alimentació, veu i dades (Internet).
  • La connexió éspermanent i el servei elèctric no es veu afectat.

Interferències

El principal inconvenient de PLC és que encara que la tecnologia hagi avançatmolt encara no s’ha implantat i entra en forta competència amb un ADSL moltestès. I, segons l’opinió d’alguns experts, no s’han buidat elsdubtes sobre les interferències del PLC en la banda HF (Alta Freqüència). Per a lacomunitat de radioaficionats, el grau d’interferències detectades durantles proves pilot ha estat desastrós per als seus interessos.

La Unió de Radioaficionats Espanyols (URE) ha creat el Grup PLC per a seguirla implantació d’aquesta tecnologia i el seu impacte en la banda d’HF. En undels articles publicats en el seu lloc web s’assegura que en tots els païsostecnològicament avançats “el PLC ha estat objecte d’aferrissades discussionspúbliques davant el justificat temor que aquest servei porti un intolerableaugment del soroll elèctric que dificulti l’ús de l’espai radioelèctric”.

Un comunicat de la URE afirma que el PLC està prohibit per llei en algunspaïsos, com Finlàndia, “basant-se en informes sobre greus perjudicis a serveisessencials de la Creu Roja, Protecció Civil i l’Exèrcit”, mentreque “als EUA no han passat de la fase de proves, al Regne Unit estàparalitzada la seva comercialització i a Alemanya va tancar una de les empreses pioneresen posar fre el govern del país al caos d’interferències que estavaproduint el sistema”.

Pedro Elena, director comercial de Tecnocom, és taxatiu: “de 100.000 llars’il·luminades’ [con capacidad de acceder a Internet por la red eléctrica] a Espanyahi ha hagut una sola queixa d’un radioaficionat”. A més, afegeix, “si es produeixuna interferència el problema es pot corregir ràpida i fàcilment,perquè la banda es pot moure”. És a dir, es pot canviar de manera remota lafreqüència del PLC perquè no interfereixi amb altres senyals.

Alternativaal bucle d’abonat

Elena cita entre els avantatges de PLC l’amplada de banda que pot oferir i quemai aconseguirà l’ADSL. “Amb els nous equips és factible portar a lesllars 10 o 12 Mbps, alguna cosa al que difícilment pot arribar l’ADSL (i per descomptat no a tot arreu)”, comenta. A més, incideix en què la velocitat d’accésa Internet de PLC és exactament la que s’ofereix, enfront del 10% de lavelocitat contractada que garanteixen els proveïdors d’ADSL, i és una tecnologiasimètrica, això és, ofereix la mateixa velocitat de pujada (enviar alguna cosa a Internet)que de baixada (portar una mica d’Internet).

En qualsevol cas, Elena creu que l’ADSL és l’estàndard dominant i pot ser queho sigui durant un temps, “però per descomptat no serà per sempre, perquè témoltes limitacions (les del parell de coure)”. L’important és que PLC ofereixactualment l’única alternativa al bucle d’abonat, l”última milla’, en mans de l’operador dominant(Telefónica a Espanya), “i tota alternativa és bona”. Al final, remata Elena,”l’important per a l’usuari són els preus i els serveis, i no latecnologia sobre la qual s’ofereixen”.

L’ofertaa Espanya

A l’octubre de 2003 Endesa, Iberdrola i Unión Fenosa anunciaven les seves intencions de donar accés a accésa Internet a través de la xarxa elèctrica. Gairebé dos anys després eldesplegament de PLC -una tecnologia de la qual ja es parlava fa una dècada- es trobaen un “parèntesi temporal”, segons afirmava Luis Solera, president de Tecnocomen una carta als seus accionistes.

Solera opina que la comercialització ha trigat un cert temps a aconseguir elritme desitjat i ara s’està a l’espera d’una segona generació d’equips”que multiplica la potència i velocitat de transmissió” (la valenciana DS2 ha estat laprimera empresa a fabricar els xips perquè els mòdem PLC transportin dades a 200Mbps). A més, el llançament comercial del PLC va coincidir amb una agressivacampanya dels proveïdors d’ADSL, que van millorar en gran manera les seves ofertes.

Alguns analistes apunten també que les elèctriques no tenen suficientinterès a desenvolupar PLC, entre altres coses, pels seus interessos entelecomunicacions. Aquestes, per part seva, esmenten la falta d’estàndards,la carestia dels equips i els dubtes sembrats respecte a la tecnologia-arrossega una llegenda negra en la qual se li atribueix, sense cap prova, lageneració de camps electromagnètics perjudicials per a la salut- per a justificarel retard en el desplegament del PLC. A Espanya la situació estàaixí:

  • Després de les proves pilot de Barcelona i Saragossa, Endesa ha aparcat la sevaoferta de PLC, com confirmen en el telèfon d’encarregat de comercialitzarel servei (l’elèctrica posseeix el 32,8% d’Auna). Endesa hahabilitat uns 20.000 llars per a rebre PLC i manté 2.000 clients que es vanabonar al servei després de les proves. Epresa, l’elèctrica de Puerto Real, quecompta amb capital municipal i d’Endesa, va iniciar el llançament comercial de PLCen la localitat gaditana el passat 1 de juny. Ofereix telefoniaIP i accésa Internet a 600 Kbps simètric (a 21 euros al mes), 1 Mbps (27 euros) i 3 Mbps(33 euros).
  • Iberdrola comercialitza PLC a Madrid i València: Ha il·luminat 90.000llars i té 4.000 clients. Ha millorat la seva oferta inicial amb els serveisPLC 1000 (1 Mbps de velocitat simètrica a 39 euros al mes) i PLC 300 (300 Kbpsper 27,90 euros mensuals). En el telèfon de contractació del servei, ontambé s’ofereix la connexió ADSL d’Iberdrola, reconeixen que les peticionsde PLC són escasses “perquè hi ha poc territori cobert”. L’elèctrica connectales seves centraletes a Internet mitjançant xarxes de fibra, LMDS (ràdio) i satèl·lit d’Iberdrolai la seva filial Neo-Sky.
  • El PLC d’Unión Fenosa no ha donat senyals de vida fins avui.

Pedro Elena explica que els ambiciosos plans de les elèctriques a Espanya estanparats perquè introduir una tecnologia nova requereix un temps. “Calfer una inversió en la infraestructura de la xarxa elèctrica -instal·lar equipsde telecomunicacions en els centres de transformació-, i les companyieselèctriques necessiten un operador que els introdueixi en un mercat que els ésaliè”, comenta.

Si bé entra en directa competència amb l’ADSL i l’accés per cable, eldirector comercial de Tecnocom opina que no hi ha cap problema perquè elsoperadors incloguin tots dos tipus de connexió en la seva oferta. I cita el cas de Portugal,on Energias de Portugal (EDP) utilitza a l’operador de telecomunicacionsONI (que també ofereix ADSL) per a comercialitzar PLC (Oni220 Powerline).

En qualsevol cas, la necessitat d’amortitzar la inversió ha portat a leselèctriques espanyoles a començar a atacar el mercat en grans nuclis urbans,enterrant una de les grans suposats avantatges de PLC: portar la banda amplaon no arriba l’ADSL. En altres països comMèxic, no obstant això, sí s’haprovat amb èxit PLC per a portar Internet a zones rurals de difícil accésper a altres tecnologies.