Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Podem esborrar-nos del tot de Facebook i Twitter?

Els procediments per donar-se de baixa d'algunes de les xarxes socials més populars no són gens intuïtius
Per Antonio Delgado 14 de juny de 2011
Img baja redes sociales portada
Imagen: Marc Levin

Les xarxes socials destaquen entre les plataformes més utilitzades pels usuaris enla seva navegació diària per Internet. No obstant això, l’acció més habitualconsisteix a donar-se d’alta en aquestes pàgines i abandonar-lesposteriorment, ja sigui per falta de temps o per no trobar-losutilitat. Tots els usuaris, en utilitzar una tecnologia, passenper un cicle d’ús que va des de l’emoció inicial a la frustració ofalta d’iniciativa per seguir amb elles. Però podem donar-nos debaixa sense que quedi rastre de nosaltres en Facebook o en Twitter? Espot, però no resulta gens fàcil.

Donar-se de baixa de les xarxessocials noés una tasca senzilla. És habitual que els enllaços directes a la baixadefinitiva estiguin amagats entre les polítiques deprivadesa o en les condicions d’ús del lloc. Mentre, des de lapàgina de configuració del compte de l’usuari es mostra unenllaç directe a una baixa temporal o a un tancament en fals de lacompte. És a dir, algunes plataformes disposen de dos mecanismesdiferents, que creen confusió en els usuaris. Si se selecciona“desactivar el compte”, les dades no esesborren de la plataforma, sinó que es queden “congelats”a l’espera que tornem a accedir al nostre perfil amb nom deusuari i contrasenya, per reactivar-la.

És habitual que els enllaços directes a la baixa definitiva estiguin amagats entre les polítiques de privadesa o en les condicions d’ús del lloc

D’altra banda, les xarxessocialssituades en països de la Unió Europea o a Estats Units, onhi ha una legislació sobre dades personals, han de disposar demecanismes per donar-se de baixa de forma definitiva. No obstant això, moltsaltres serveis, entre ells les xarxes de contactes privats, situenl’empresa o filial en països amb legislacions més laxes enprivadesa o en països subdesenvolupats, on aquestes normes nisi més no existeixen. És a les pàgines de contactes, precisament onla privadesa dels usuaris és essencial, on més abusos escometen per part d’empreses situades fora de la Unió Europea.En ocasions, aquestes companyies sol·liciten l’enviament d’un fax a unnúmero de telèfon internacional per poder tramitar la baixa, elque fa desistir a la majoria dels usuaris.

Pàgines de baixa automàtica

La tramitació de la baixadeucomportar l’eliminació del compte de l’usuari, així com detotes les dades emmagatzemades en la plataforma, ja siguin comentaris,fotografies o vídeos, llistats d’usuaris, missatgesprivats, esdeveniments, grups als quals pertany, etc. Per facilitaraquesta tasca, algunes pàgines automatitzen aquests processos,de manera que esborren de forma totes les dades i contingutspujats pels usuaris a aquestes plataformes abans de sol·licitar labaixa.

Algunes pàgines esborren de forma automàtica totes les dades i continguts pujats pels usuaris

La web SuïcidiMachine és una plataforma per automatitzar la baixa i esborratde les plataformes socials com Twitter, MySpace i LinkedIn. Abanstambé disposaven d’un mecanisme per automatitzar la baixa deFacebook, però van haver de retirar-ho en rebre una reclamació perpart d’aquesta xarxa social. Altres pàgines com Darsedebaja.neti Delete YourAccountinclouen instruccions de com donar-se de baixa pas a pas en llocscom Facebook o MySpace, així com en altres serveis socials comcomptes de correu web i plataformes per compartir continguts tipusFlickr o Youtube. En el cas que l’explicació per donar-se de baixa deuna plataforma concreta no estigui disponible, ofereixen unformulari perquè els usuaris que ho hagin aconseguit puguinenviar-los el procés seguit.

Procediment per a les principals xarxes socials

Abans d’iniciar el procedimentde baixa dealgunes d’aquestes xarxes socials, cal iniciar sessió amb el compted’usuari i després prémer sobre l’enllaç corresponent a la xarxasocial seleccionada. En alguns casos, és necessari emplenar unapetita enquesta sobre els motius de la baixa abans de poder prémersobre l’acció que activa la petició de la mateixa.

  • Facebook. Per donar-se de baixa de Facebookde forma definitiva cal accedir a estenllaç i seguir les instruccions del procés. Unavegada finalitzada la tramitació de la baixa, aquesta no es realitza de formaimmediata, sinó 14 dies després d’haver-se gestionat. D’aquesta forma,durant aquests 14 dies, el compte està suspès i podràreactivar-se amb l’accés de forma habitual a la mateixa.

  • Twitter. La configuració del compte de Twitter esesborra des d’est. enllaç, després de prémer sobre “Desactivar el compte”. El procés triga 30 dies durant els quals es podrà recuperar el compte. Després no es podran recuperar ni el compte ni les dades associades.

  • MySpace. La baixa de la xarxa social MySpacees realitza després d’accedir a estenllaç i prémer sobre “Cancel·lar el compte”.

  • Tuenti. La xarxa social Tuenticompte, igual que Facebook, amb un sistema per desactivar el comptede forma temporal -accessible des del menú de preferències de lacompte- i un altre per eliminar-la de forma definitiva. En aquest últimcas, cal accedir a estenllaç directe, seleccionar el motiu de la baixa i prémersobre l’opció de baixa.