Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Programes de manteniment per Windows

Nombroses aplicacions optimitzen i netegen els ordinadors que funcionen amb el sistema operatiu de Microsoft
Per Antonio Delgado 20 de octubre de 2010
Img mantenimiento windows portada
Imagen: Michael Surran

Malgrat les novetats de manteniment amb què expliquen les últimes versions de Windows, l’ús continuat d’aquestsistemaoperatiu, juntament amb accions com instal·lar i desinstal·lar programes deforma constant, poden afectar al seu rendiment. El desgast estradueix en una arrencada lenta d’aplicacions, així com en “pengis”periòdics del sistema. Arreglar aquest problema deforma manual significa, sovint, que l’usuari ha d’ajustar i optimitzarde nou, per si mateix, alguns paràmetres. Una altra possibilitat consisteix a realitzar una reinstal·lació completa del sistema operatiu. No obstant això, les eines que ho mantenen lliure desobrecàrregues estalvien nombroses molèsties.

Imagen: Michael Surran

Diferents aplicacions estan pensades per a una tasca concreta, com desfragmentar el disc dur, optimitzar la memòria RAM de l’ordinador i, fins i tot, gestionar de forma automatitzada les actualitzacions de les aplicacionsinstal·lades en l’ordinador. No obstant això, les mateixes solucionen un problema concret, però no arreglen un temageneral, que pot afectar a diversos aspectes del sistema operatiu.Per solucionar aquesta qüestió, diferents programes s’encarreguen de gestionar el manteniment complet d’un ordinador quedisposi del sistema operatiu Windows.

Si s’usen aquest tipus d’aplicacions sense un coneixement bàsic de les accions que es realitzen, poden ocasionar problemes en l’equip

En general, aquestes tasques consisteixen a instal·lari desinstal·lar aplicacions, eliminar arxius temporals, realitzarcerques en el registre de Windows, desfragmentar el disc dur icorregir errors del registre, així com ajustar els paràmetres deconnexió a Internet per optimitzar la navegació, en funció deltipus de connexió de cada usuari. A més, en alguns casos, esinclouen eines per personalitzar l’entorn gràfic delsistema operatiu més enllà de les opcions integrades per defecte.

Si s’usen aquest tipus d’aplicacions sense un coneixement bàsic de les accions que es realitzen, poden ocasionar problemes en l’equipon s’executin, ja que es modifiquen aspectes essencialsdel comportament general del sistema operatiu. Per tant, en casde dubte, és preferible no utilitzar-les. Quan es vagin a executar les opcions de manteniment, és recomanabletancar abans la resta d’aplicacions obertes en el sistema, paraassegurar-se que cap consumeix recursos de l’ordinador omodifica parts del sistema mentre les aplicacions estan enexecució.

Alguns programes útils

Una de les solucions més completes és TuneUPUtilites 2010, que disposa de versions per als sistemesoperatius Windows XP SP2, Vista i Windows 7. Conté diferentsfuncionalitats que s’executen de forma independent i que estanpensades per millorar el rendiment. Per a això, desactiva funcionsque no requereix l’usuari. També optimitza l’arrencada deels programes i millora el seu rendiment, a més de solucionar els problemes més comuns en Windows, com a errors de visualització, restauració dearxius eliminats o comprovació d’errors del disc dur. Per una altrapart, els usuaris també disposen d’un apartat pensat parapersonalitzar l’entorn gràfic mitjançant l’ús de diferents estilsque es poden descarregar de forma gratuïta. Aquesta aplicació té uncost de 39,95 euros i disposa d’una versió demo gratuïta ifuncional de 15 dies.

Img mantenimiento

Advanced SystemCare és una aplicació destinada a reparar,optimitzar i protegir el sistema operatiu Windows. Entre els seusfuncionalitats més importants destaca la capacitat per netejar elregistre i desfragmentar el disc dur, esborrar fitxers temporals imalware, així com arreglar errors en el sistema operatiu. Aquestaaplicació gratuïta està disponible per als sistemesoperatius Windows XP, 2000, Vista i Windows 7. També hi ha unaversió “Pro” amb funcionalitats pensades per a Internet i ambcapacitat per treballar de forma automàtica i permanent en segonplànol. El cost és de 19,95 dòlars a l’any per una llicència d’ús perordinador.

Img mantenimientoImagen: CONSUMER EROSKI

Glary Utilitiesés una aplicació pensada per al manteniment del sistema operatiu.Entre les seves diferents funcionalitats, destaca laeliminació d’arxius temporals innecessaris, reparació dearxius, optimització del registre del sistema, desinstal·lació deaplicacions, etc. També inclou algunes funcionalitats pensadesper a la seguretat i privadesa de la informació, com protegirarxius mitjançant contrasenya o xifrar-los, i fins i tot eliminar-los deforma permanent. Està aplicació disposa de versions per als sistemesoperatius Windows XP, 2000 i Windows 7 en 32 i 64 bits. Inclou dosversions diferenciades, una gratuïta amb les funcions més bàsiquesper al manteniment del sistema operatiu, així com una versió “Pro”amb un major nombre de funcionalitats i suport tècnic gratuït. Elcost d’aquesta versió és de 39,95 dòlars i hi ha una “versió demofuncional” de trenta dies de prova.

Img mantenimientoImagen: CONSUMER EROSKI

CCleanerés una aplicació que s’encarrega d’optimitzar i netejar el sistemaoperatiu Windows. Entre altres opcions, permet netejar arxiustemporals del sistema, d’aplicacions de tercers i delsnavegadors web més populars del mercat. També permet esborrar cookies,historials de navegació, formularis autocompletados, etc. Una de lesfuncionalitats més destacades és la neteja del registre del sistemaoperatiu Windows, en esborrar totes les entrades que fan referència aprogrames que s’han desinstal·lat o inclouen rutes falses. CCleaner és una aplicació gratuïta i disposa de versions per elssistemes operatius Windows 98, 2000, XP, Vista i Windows 7, en 32 i 64 bits.