Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Programes per gestionar xarxes wifi

Aquest tipus de programari permet una millor configuració de les connexions sense fils
Per Benyi Arregocés Carrere 7 de octubre de 2008
Img estudios extranjero
Imagen: Gözde Otman

Les xarxeswifi s’expandeixen amb rapidesa, tant a les cases com en les oficinesi espais públics. Diversos programes permeten gestionarmillor aquestes connexions sense fils en ordinadors, telèfonsmòbils i en els routers que actuen com a punt d’accéso antena.

Microsoftincorpora un gestor de xarxes wifi dins del seu sistema operatiuVista. No obstant això, resulta bastant bàsic. De fet, enaquest programa, a grans trets, només es poden veure les xarxesdisponibles, fer-se una idea del ben o malament que arriba el senyala l’ordinador i emmagatzemar les dades necessàries, com la contrasenyao el nom de la xarxa.

Senseembargament, cada xarxa wifi proporciona altres dades interessants. Perexemple, el canal per on es produeix la transmissió. Elespectre radioelèctric del wifi es divideix en 11 canalsdiferents. Així, si una xarxa sense fil propietària emet enel mateix canal que una altra propera, es poden produir interferències icaigudes en la connexió, per la qual cosa convindriacanviar en l’encaminador el canal pel qual es transmet.

El mateixsucceeix amb dades relatives a la potència del senyal, que esofereixen amb major precisió al programari mésespecialitzat que en l’inclòs en Windows Vista, la qual cosa ajuda atriar la xarxa disponible que emeti amb major potència, per assegurar d’aquesta manera una sessió més estable i sense corts.

Programes per a ordinador

Així,instal·lar un programa d’aquest tipus és una bona solució paraels qui habitualment s’enganxen a xarxes wifi en espais públics,on pugues haver-hi diverses disponibles. Les targetes sense filssolen vendre’s al costat d’un programa que permet gestionar-les.

Instal·lar un programa d’aquest tipus és una bona solució per els qui habitualment s’enganxen a xarxes wifi en espais públics, on pugues haver-hi diverses disponibles

Per elsequips en què aquesta tecnologia ja estigui integrada, comsucceeix amb tots els ordinadors portàtils actuals, estroben programes com XirrusWi-Fi Monitor, una aplicació que s’utilitza com un“giny”, una petita finestra que se sobreimpresionaen l’escriptori.

Xirrusofereix un radar que permet comprovar d’un cop d’ull on essituen les millors xarxes en funció de la potència desenyal amb la qual es captin, i a més ofereix altres dadescom el nombre de canal, el nom i l’adreça. MAC de la xarxa i fins a la marca de l’encaminador. Existeixen versions paraWindows Vista i GNU/Linux i, a través de Yahoo! Ginys, paraWindows XP i Mac Us X.

En Mac Us Xes poden trobar programes com iStumbler,una aplicació gratuïta que a més optimitza lesconnexions realitzades per Bluetooth;o WiFind, similarperò de pagament (8 dòlars, 5,60 euros). Per GNU/Linux tambés’han dissenyat programes d’aquest tipus, per exemple,KWiFiManager.

Manejarwifi en dispositius portàtils

A mésd’en els ordinadors portàtils, resulta interessantgestionar les connexions wifi en aparells més petits,com a telèfons mòbils, consoles de videojocs o PDA,als quals s’estén aquest tipus de tecnologia. Així,CoovaSX manejaconnexions dels proveïdors que exigeixen nom d’usuari icontrasenya com a identificació, com Foni uns altres similars. Utilitza Java i admet el protocol WISPr,que facilita el roaming entre diferents xarxes wifi. HandyWiés una bona opció per als models dotats del sistemaoperatiu Symbian S60, com els Nokia, i funciona de manera similar.

Modificar l’encaminador

L’usuari ha de saber que si modifica l’encaminador ho fa sota la seva responsabilitat i per tant si s’espatlla no podrà exigir la seva reparació gratuïta

Per un altrecostat, es pot configurar la xarxa wifi també des de l’emissor,paper que en l’entorn domèstic recau en l’encaminador. Unapossibilitat consisteix a instal·lar un altre firmware de l’encaminador, és a dir,el programari que fa funcionar aquest dispositiu; sempre sota laresponsabilitat de l’usuari, que ha de saber que si l’encaminador s’espatlla no l’hi repararan.

Dd-wrtes basa en GNU/Linux i dota a models no capdavanters amb novespossibilitats: modificar paràmetres com la potència amb laque emeten les antenes, donar prioritat en l’accés a determinatsprogrames (per exemple, per proporcionar un ample de banda per laveu sobre IP si els programes P2P ho ocupen sencer); concedirpreferència a determinats ordinadors de la casa; o una manera moltsenzilla d’assignar adreces IP estàtiques automàticamentsegons l’adreça MAC de cada ordinador, sense necessitatde configurar cap aspecte dins del sistema operatiu.

Aquesta últimacaracterística es mostra molt útil en aquelles caseson hi ha més d’un ordinador i es necessita configurarel tallafocsde l’encaminador perquè funcionin correctament programes que es basin enP2P. Aquest firmware només éscompatible amb determinats modelsd’encaminador (Linksys, Asus, D-Link i Motorola, entre uns altres).

Apesar que proporcionen manuals per instal·lar aquest programa, elgrau de dificultat del procés és bastant més alt que el deun programa convencional d’ordinador. OpenWRT,el firmware que va originar Dd-wrt i en el qual es basa el de la“Fonera” de Fon, és una altra de les alternatives disponibles per brindarmés possibilitats als routersen els quals es pot instal·lar.

Xarxa interna wifi a partir d’un mòbil

Si es téuna tarifa plana de connexió a Internet amb un delsoperadors de telefonia mòbil, o un terminal que accedeixia xarxes wifi, resulta interessant el programa WMWiFiRouter.Aquest programari captura el tràfic de dades i converteix el mòbilen una espècie d’encaminador que emet un senyal wifi.

Aquest programari captura el tràfic de dades i converteix el mòbil en una espècie d’encaminador que emet un senyal wifi

D’aquestaforma, es comparteix la connexió a Internet del mòbil ambtots els ordinadors que hi hagi a la casa. El programa costa 23,19euros i inclou un període de prova gratuït. L’únicrequisit consisteix que el sistema operatiu del telèfonsigui Windows Mobile, habitual en PDA i en certs terminals.

D’altra banda, Joikuspot és unprogramari similar per al sistema operatiu Symbian S60,característic dels models de Nokia, que compta amb unaversió gratuïta,Joikuspot Light, que està limitada en les seves característiquesrespecte a la de pagament. L’iPhone també disposa d’unprograma que realitza aquesta funció, de nom NetShare, que espot descarregar des de la seva tenda d’aplicacions, per 9,99 dòlars,uns 7 euros.