Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Projecte Blackbox, centres de dades portàtils

L'empresa Sun Microsystems ha aconseguit ficar en un contenidor de mercaderiestot un 'datacenter' llest per situar-ho en qualsevol lloc
Per José Antonio Gelado 8 de octubre de 2007

Els centresde dades són fonamentals en l’existència d’Internet; en ells s’estructurai desenvolupa la xarxa de servidors que donen assistència a lespàgines i els serveis web. Però resulten tremendament carsde construir i només les grans empreses poden assumir-los demanera individual. Per això, la possibilitat de poder disposar d’unitatsportàtils al servei de petites empresesobre la porta a un major desenvolupament de les noves tecnologies.

Les solucions portàtils ofereixen la possibilitat de disposar de tot el necessari per instal·lar els servidors sense necessitat de dur a terme grans projectes ni obres

Un ‘datacenter’(centre de dades) de forma molt simple podria definir-secom un hotel per a servidors de pàgines i serveis web, enel que totes les seves necessitats bàsiques estan cobertes(connexió a Internet i subministrament elèctric) i semprehi ha algú pendent del seu correcte funcionament i vigilància.

Aquests centres dedades es comparteixen habitualment entre diverses empreses, que contractenun espai per situar els seus ordinadors (‘housing’), lloguen unservidor (dedicat o virtual) o una part de la seva capacitat deemmagatzematge i procés (‘hosting’). Només les empreses decerta grandària poden permetre’s tenir el seu propi centre dedades, ja que suposa una quantiosa inversió a llarg termini.

Les solucionsportàtils ofereixen la possibilitat de disposar de tot elnecessari per instal·lar-ho sense necessitat de dur a terme projectes,obres, selecció i adquisició del material elèctrici informàtic, cablejat, etc. I, posteriorment, lainstal·lació de tots els equips, instal·lació derefrigeració adequada i control de temperatura.

Els Centres deDades han de complir amb unes determinades condicions:

  • Connexióa Internet.

  • Subministramentelèctric ininterromput.

  • Control detemperatura.

  • Control deaccés.

  • Resistènciadavant incendis, inundacions, terratrèmols, vandalisme…

  • Instal·laciód’armaris, connexions i cablejat.

  • Supervisiódel funcionament 24 hores.

Blackbox

Totes aquestescaracterístiques les reuneix Blackboxintegrades, instal·lades i preparades per allotjar fins a 250 servidorsSun Fire T1000s o x64, amb una memòria total de fins a 7Terabytes (7000 milions de bytes) i 2 Petabytes (2 bilions debytes) de capacitat d’emmagatzematge, tot dins d’un contenidorestàndard de transport de mercaderies.

La resistència unida a la facilitat de transport fa d’aquest projecte un aliat de les organitzacions dedicades a la gestió de situacions d’emergència

La Blackbox potsuportar un terratrèmol de 6.7 graus d’intensitat, segons lesproves dutes a terme en un simulador sísmic en laUniversitat de Califòrnia, en Sant Diego.

La resistènciaunida a la facilitat de transport fa d’aquest projecte un aliat deles organitzacions dedicades a la gestió de situacions deemergència, activitats d’exploració, recerca ivigilància en llocs poc accessibles, ja que pot transportar-secom un contenidor estàndard de mercaderies.

Img

En el seu interiordisposa d’un sistema de subministrament elèctric alternatiu,per ser utilitzat durant un tall de corrent, sistema derefrigeració que manté la temperatura idònia paraels equips, sistema de vigilància del funcionament de tot elcentre i totes les connexions elèctriques i de dadesnecessàries.

Les dimensions de Blackbox permeten situar-ho en una plaça del pàrquing del soterrani o en el terrat de l’edifici

En el projecte esha buscant un baix impacte mediambiental mitjançant l’ús dematerials reciclables i el disseny en la col·locació deels equips, per disminuir la necessitat de refrigeració almínim, mitjançant la creació d’un flux d’aire i lautilització d’aigua en el sistema de refrigeració.

Els clientspotencials d’un producte com Blackbox serien lesempreses que es plantegen situar un Centre de Dades dins de les sevesoficines, que realitzin freqüents canvis d’ubicació o quevulguin ampliar la seva capacitat actual de procés i emmagatzematge senserecórrer a una solució externa.

Les dimensionsde Blackbox permeten situar-ho en una plaça del pàrquing del soterranio en el terrat de l’edifici. És a dir, en llocs que d’una altra formaserien inviables per allotjar servidors amb totes lesgaranties.

També espot situar en qualsevol nau industrial o a la meitat del camp,sempre que hi hagi a prop aigua, corrent elèctric amb unapotència suficient i connexió a Internet de banda ampla.

En gira mundial

Sun estàrealitzant una gira mundial mostrant el seu Blackbox en diferentsesdeveniments i fires. En el blogdel projecte hi ha un mapa en el qual es mostra la ubicacióactual i les imatges de la Caixa Negra.

La idea d’uncentre de dades portàtil ja va estar present a la fi delscinquanta en un projecte de l’exèrcit nord-americàdenominat Mobidic,que consistia en ordinadors ‘portàtils’ muntats encamions. La idea era portar-se al camp de batalla tota la capacitatde procés que en aquest moment només es podia aconseguir ambordinadors que ocupaven tota una habitació.

Google també projecta un

Altres empreses com Google tambéestarien provant aquest tipus de centres de dades dins d’uncontenidor, que podria estar instal·lat i a ple rendimenten qüestió d’hores, en qualsevol lloc on laconnexió a Internet sigui òptima.

Ambla utilització d’aquests centres de dades es podriaincrementar ràpidament la potència de Google davant l’augmentd’una demanda brusca en una determinada àrea, substituircentres actuals o instal·lar-los en noves ubicacions.