Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Push: rebre correu en el mòbil

Amb aquesta tecnologia, els missatges es transfereixen immediatament al dispositiu cel·lular de l'usuari sense sol·licitar-los al servidor
Per Antonio Delgado 25 de gener de 2010
Img mailpush portada
Imagen: Bart Everson

La tecnologia “push” és un sistema en el qual lapetició de traspàs d’informació des d’un servidor central aun dispositiu perifèric (en aquest cas un telèfon mòbil) és possibleallí on es troba allotjat el contingut desitjat. El propi servidor s’encarrega de subministrar les actualitzacions,sense necessitat que l’aplicació client utilitzada per l’usuarirealitzi cap acció per descobrir nou contingut. “Push” ha rebut un bon acolliment en els aparells mòbils perquè permet que el correu estigui sincronitzat entre diversos dispositius i evita haver d’accedir al mateix de forma manual, una acció incòmoda en objectes de petites dimensions.

Imagen: Bart Everson

Durant els primers anys d’Internet, una de les tecnologies que va guanyarpopularitat va ser la desenvolupada per PointCast Network. Implementada en els navegadors Netscape i Internet Explorer en les sevesprimeres versions, aquesta tecnologia s’encarregava d’enviar als mateixos la nova informació disponible als canals onestigués subscrit l’usuari, sense quefora necessari demanar-la per endavant.

Amb el pas dels anys, s’ha substituït aquesta tecnologia perRSS,on és l’internauta qui des de la seva aplicació o plataforma web delectura de RSS realitza les peticions al servidor, entre uns altresmotius perquè suposa un major control de la informació. Arabé, el desenvolupament dels aparells mòbils i la seva baixa usabilitatpropicien la tornada a protocols automàtics que impliquin tocar elmenor nombre de tecles possible.

“Push” en el correu electrònic

El correu electrònic està compost per dos protocols quefan possible l’enviament i la recepció dels missatges d’uninternauta a un altre. El protocol SMTP és l’encarregat d’enviar-los, mentre que el protocol POP rep els missatges delemissari, que abans han estat emmagatzemats en el servidor del serveique gestiona la correspondència electrònica de cada usuari.

En origen va ser un sistema que anava implementat en els navegadors Netscape i Internet Explorer

Tots dos protocols funcionen per definició amb tecnologia“push”en realitzar les seves tasques. No obstant això, és necessari emetre unapetició d’informació des del programa client de l’usuari (instal·lat en el dispositiu que usi a cada moment) pararebre o enviar missatges des de, o cap a, el servidor de correus. Enla pràctica, les aplicacions client de correu electrònicdisposen de mecanismes per executar aquesta tasca de formaautomatitzada, mitjançant peticions programades cada pocsminuts per descobrir nous missatges.

IMAP

El protocol POP no és l’únic per a la recepció demissatges electrònics. IMAP, de l’anglès “InternetMessage Access Protocol”, permet accedir als missatges deforma remota en el servidor sense necessitat de descarregar-los aldispositiu, al contrari del que esdevé en el protocol POP. D’aquesta forma, els usuaris poden obrir de manera instantània les sevesmissatges sense necessitat de carregar d’informació la memòria deldispositiu.

Una altra dels avantatges d’IMAP és que la descàrrega de missatges esrealitza sota demanda i només quan així ho decideix el destinatari,que amb anterioritat haurà d’haver configurat el programa client deel seu telèfon per regular la citada descàrrega. A més, IMAP tambépermet la connexió des de múltiples clients de forma simultània aun mateix servidor de correus.

Amb IMAP, l’usuari pot visualitzar missatges i realitzar canvis en la seva safata d’entrada de forma directa en el servidor

L’usuari potvisualitzar missatges i realitzar canvis en la seva safata d’entrada, iaquests es reflectiran en la resta d’aplicacions per lagestió de correu electrònic que utilitzi. Aquesta característica ésinteressant quan es disposa de més d’un dispositiu portable,com diversos mòbils i un ordinador del tipus “netbook“,i des de tots ells es tingui l’hàbit de consultar els missatges.

Una de les plataformes web que disposa de suport al protocolIMAP és Gmail, el servei de correu electrònic gratuït de Google.Si segueixen les instruccions de configuració del servei, elsusuaris de Gmail poden habilitar l’accés al seu compte de correumitjançant IMAP. D’aquesta manera, poden accedir als seus missatges des d’unnavegador web i les accions que realitzin sobre ells es reflectiran en altres aplicacions o dispositius mòbils queutilitzin.

L’èxit de Blackberry

Part de l’èxit de BlackBerry com a dispositiu mòbil per larecepció de missatges electrònics es deu a l’ocupació d’una tecnologia propietària amb aplicacions de “push”. La mateixa possibilita larecepció automàtica de missatges al telèfon.Quan l’usuari rep una alerta de missatge nou, aquest es descarrega, encara que segueix en el servidor. Per contra, els arxius que el missatge porti com a adjunts no s’envien fins que decideixi obrir-los, i així s’estalvia un excessiu tràfic de dades.

D’altra banda, els usuaris no necessiten fer cap tipus depetició, ja que els missatges arriben en temps real aldispositiu. Per fer possible aquest sistema, Blackberry ha tingutabans que invertir en la instal·lació d’una potent infraestructuramitjançant servidors intermedis que reben els missatges i elsreenvían a cada dispositiu a l’ample i llarg del planeta.

Els usuaris de Blackberry no necessiten fer cap tipus de petició, ja que els missatges arriben en temps real al dispositiu

No és l’únic cas. L’operador Vodafone, està dotat d’unsistemasimilar sota el nom comercial de RealMail,que ofereix les mateixes prestacions que BlackBerry. D’aquesta forma, elsusuaris poden gaudir d’aquests serveis des de diferents modelssmartphones i sistemesoperatius sense necessitat d’utilitzar una Blackberry. Pel seupart, Movistar disposa de “MailMovistar Empreses“, mentre que l’oferta d’email “push” d’Orange compta amb una funció similar.

Altres servidors de correu electrònic amb tecnologia“push” són els “Exchange” desenvolupats perMicrosoft i actius en entorns corporatius per a la gestió detots els comptes d’una empresa. Funcionen de maneraòptima en el sistema operatiu Windows Mobile 7. Apple posa adisposició de l’usuari, per la seva banda, els comptes MobileMeamb l’iPhone 3G, que funcionen amb tecnologia “push”per a la gestió de correu electrònic, contactes i calendari. Elservei té, no obstant això, un cost de 79 euros a l’any.

Per acabar, Google ofereix un servei similar igratuïtdenominat GoogleSync,que habilita als usuaris de Blackberry, iPhone, Nokia Seriï 60 iaparells amb el sistema operatiu Windows Mobile, per sincronitzar els seuscomptes de correus, calendaris i contactes. Google utilitza per a aixòla tecnologia Exchange de Microsoft.