Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Put.io: descarregar arxius en el núvol

Aquest servei resulta idoni per gestionar descàrregues d'arxius pesats en un disc dur virtual sense que arribin a l'ordinador
Per Antonio Delgado 9 de juny de 2010
Img putio portada

Put.io és un nou servei de pagament llançat de forma pública el passat mesd’abril. Permet als usuaris emmagatzemar continguts digitals en un discdur virtual i realitzar en ell descàrregues des de diferents plataformes,com a xarxes P2P, servidors FTP o pàgines d’emmagatzematge d’arxius.Els mateixos, després, poden reproduir-se des de Put.io via”streaming” en l’ordinador de l’usuari o descarregar-se a aquest. També es poden compartir amb els contactes en el servei.

Put.ioés una volta de rosca als serveison line per a l’emmagatzematge d’arxius, també denominats“discos durs virtuals”, i de còpies on line de seguretat.Aquesta plataforma integra un sistema tradicional per allotjar arxius,juntament amb una eina per a la gestió de descàrregues delscontinguts allotjats en altres plataformes. Des de xarxes P2P basades enel protocol BitTorrent,fins a pàgines de descàrregues directes com RapidShare i MegaUpload.També és possible pujar a la plataforma arxius allotjats en elordinador de l’usuari i pot usar-se com un sistema de còpies deseguretat en lanúvol.

Principals característiques

El sistema gestiona de forma senzilla la descàrrega d’arxius des de diferents serveis i plataformes, amb l’avantatge que és més ràpida que des de l’ordinador de l’usuari

El sistema gestiona de forma senzilla la descàrrega d’arxius des de diferents serveis i plataformes, amb l’avantatge que és més ràpida que en l’ordinador de l’usuari, ja que l’ample debanda de Put.io es posa a la seva disposició. És possibledescarregar un fitxer de diversos gigaoctets de grandària des d’una xarxa P2P en uns pocs minuts, alguna cosa impensable amb les actuals connexionsdomèstiques de banda ampla.

En el cas de pàgines de descàrregues directes com RapidShare, es poden afegir múltiples enllaços als arxius perquè Put.io els baixi alhora. Si aquests són parts comprimides d’un mateix contingut, Put.io s’encarrega de forma automàtica de descarregar totes les parts indicades mitjançant enllaços per l’usuari i, després, procedeix a la seva descompressió i els unifica.

Elscontinguts s’allotgen enel disc virtual de Put.io perquè l’usuari pugui descarregar-los enqualsevol moment al seu disc dur, o bé realitzar un streaming delmateix si és un arxiu multimèdia, com a vídeo en format AVIo MP4, o música en format MP3. En el cas del vídeo, es necessitauna extensió en el navegador per poder visualitzar continguts enDivX o MP4. D’altra banda, per a usuaris de l’aplicació VLCPlayer, Put.io confecciona una adreça URL personalitzadaparapoder visualitzar el contingut en streaming des d’aquesta aplicació.

Diverses opcions, totes de pagament

Put.io és unservei de pagamentque disposa de diferents opcions de registre. El compte bàsicsuposa deu gigaoctets d’espai en disc i altres deu gigaoctets deconsum d’ample de banda per un cost de 4,90 dòlars al mes. Laopció “Pro” augmenta aquesta capacitat fins a cinquantagigaoctets d’espai i ample de banda consumible, per un cost de9,90 dòlars al mes. L’opció “Premium”permet emmagatzemar fins a cent gigaoctets d’espai juntament amb uns altrescent gigaoctets d’ample de banda, per un cost de 19,90 dòlars almes.

Cada vegada que un usuari descarrega un arxiu emmagatzemat en Put.io o realitza un streaming del mateix, es descompta la seva grandària del límit d’ample de banda

La distincióentre espaien disc i ample de banda que realitza Put.io es deu al fet que, cada vegadaque un usuari descarrega un arxiu emmagatzemat en Put.io o realitza unstreaming del mateix, es descompta la grandària de l’arxiu descarregat ovisualitzat del límit d’ample de banda disponible. A més, en elcas que l’usuari gestioni la descàrrega d’arxius des deplataformes de descàrregues directes com RapidShare, Put.io tambéconsumeix ample de banda. Alguna cosa que no succeeix amb la resta deplataformes, com a xarxes P2P o arxius pujats per l’usuari des deel seu ordinador.

En el cas deque l’usuarinecessiti afegir ample de banda extra al seu compte, Put.io disposa deplans de 50, 100 i 250 Gigaoctets d’ample de banda extra per uncost de 5, 10 i 25 dòlars, respectivament.

Subscripcions

Una dels avantatges de Put.io és la possibilitat de crear una subscripció automàtica a un determinat contingut

Una de lesavantatges de Put.iocom a plataforma per a la gestió de descàrregues és la possibilitat decrear una subscripció automàtica a un determinat contingut, comautomatitzar la descàrrega d’un podcast o videoblog amb només indicarl’adreça URL de l’arxivo RSSon estigui el nou contingut. A més, en el cas de lesxarxes P2P, és possible afegir el RSS personalitzat d’algunes de lesplataformes o cercadors d’arxius P2P més populars. Espot automatitzar la cercad’un determinat “Torrent” per executar la seva descàrregades del moment en què es trobi disponible.

Per acabar,la part méssocial de Put.io permet als usuaris intercanviar arxius ambaltres usuaris de la xarxa de Put.io que abans s’hagin afegitcom a amics. És possible compartir un arxiu, ofins i tot una carpeta amb diversos arxius, amb un contacte determinato bé amb tots els contactes, presents i futurs, que tingui elusuari en el servei.