Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

QR, l’evolució del codi de barres

Els codis bidimensionals permeten realitzar les més diverses gestions amb el mòbil
Per José Antonio Gelado 4 de octubre de 2007

Els codis de barres endues dimensions, també denominats ‘bidis’, poden ser llegitsi processaments a gran velocitat per diferents dispositius. L’aparicióde programes per a telèfons mòbilsamb càmera que llegeixen aquests codis 2D han popularitzatel seu ús a Japó i Europa, i serveixen d’entrada en espectacles,per redirigir a pàgines web, com a targetes de visita o perrebre informació i descarregar jocs.

Per llegir un codi en dues dimensions és necessari un escàner, que pot ser un mòbil amb càmera, i un programa que els interpreti

Les aplicacions dels codis2D eren inicialment labors de logística, transport iclassificació de mercaderia, identificació depersones i control d’accessos. Amb l’arribada dels mòbilsamb càmera s’han ampliat els seus possibles usos, orientant-secap a l’usuari i facilitant l’adquisició de serveis i informació.

Existeixen més de 30 tipusdiferents de codis 2D. Entre els més utilitzatsestan Semacode, QR i Datamatrix.

  • Semacode:És un petit quadrat amb zones blanques i negres en la sevainterior, amb aspecte de mots encreuats.

  • QR:Es diferencia dels anteriors per tres quadrats negres quemostren en les cantonades i que serveixen per establir l’orientaciócorrecta. És un dels formats més estesos a Japói un estàndard de facto en els telèfons mòbils.Va ser creat per la companyia japonesa Dens-Wave idissenyat inicialment en 1994 per als proveïdors de pecesd’automoció, com indica el seu nom QR(‘Quick Response’, respostaràpida), ja que es va pensar perquèpogués ser llegit i descodificat a gran velocitat en cadenesd’emmagatzematge i muntatge.

  • Datamatrix:Amb un aspecte similar a Semacode, aquest codi es potusar en objectes de reduït grandària i permet baixesresolucions.

Perquè serveixen?

Vodafone i Spanair han subscrit un acord per utilitzar aquest sistema de codis a l’hora d’emetre bitllets d’avió

A Espanya aquesta tecnologiaha estat empleadaper Movistar en la distribució de videojocs paratelèfons mòbils, com Tomb Raider Legend, i per lasol·licitud d’informació o contractació d’uns altresserveis. També s’ha emprat per a la venda de localitatsmitjançant unacord entre Servicaixa i Movistar.

Orangeofereix una sèrie de serveis mitjançant codis 2D a França,i estaria també provantels codis bidimensionals a Espanya. Vodafonei Spanair han subscrit un acord per utilitzar aquest sistema decodis a l’hora d’emetre bitllets d’avió. D’aquestaforma, el client podria facturar online i portar en el seu mòbilel codi en arribar a l’aeroport, de forma directa i sensenecessitat d’imprimir un bitllet i per tant, podria evitaralgunes cues i esperes.

Img bidis2

Com funcionen els codis 2D?

Els codis poden estar enqualsevol superfície: publicacions impreses, tanques publicitàries opàgines web; en monitors d’ordinador, telèfonsmòbils o PDAs, i poden contenir l’adreça d’unapàgina web, una trucada a un número de telèfon,un enviament d’un missatge amb un text a un nombre detarificació especial o gratuït, un text o una targeta devisita amb les dades de contacte d’una empresa o una persona.

Per llegir un codi en dosdimensions és necessari un escàner, que pot ser un mòbilamb càmera, i un programa que els interpreti. L’usuari nomésha d’apuntar la càmera del mòbil al codii capturar-ho perquè el programa encarregat de traduir-ho puguiexecutar l’acció programada.

Una altra forma d’usar els codis2D és la utilització com si fos un cupó que esrep en el telèfon mòbil mitjançant un missatge amb unaimatge. Als cinemes, museus, aeroports i en altres llocs en elsque es poden usar aquests codis hi ha un lector al que calapropar la pantalla del mòbil amb la imatge rebuda, ifunciona d’igual manera que un bitllet o entrada en paper, alidentificar les dades.

Mitjançant lainstal·lació d’un programa que interpreta els codisen dues dimensions, la majoria dels telèfons mòbilsactualment existents al mercat podrien convertir-se en unescàner, sempre que estiguin dotats de càmera.Per mostrar el codi, en adquirir un producte o accedir a unespectacle, serveixen també els telèfons sensecàmera, sempre que tinguin capacitat de recepció deimatges i missatges multimèdia.

Riscos

Per evitar càrrecs no desitjats enla factura del mòbil, convé comprovar la informaciósobre el codi i les accions que va a realitzar, així comels costos que pot suposar abans d’introduir-ho enel terminal. L’ús d’aquests codis no té un cost en si,però pot no ocórrer el mateix amb les accions que realitzen. Elscodis poden activar l’enviament de missatges o l’inicide trucades a nombres de tarificació especial, amb uncost per a l’usuari. Una altra acció que poden sol·licitar és lavisita d’una pàgina web, i per tant activar la connexióa Internet amb l’operador.