Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Què significa realment ser un ‘hacker’?

A la Xarxa, els 'hackers' són vists com a herois, mentre que en els mitjans de comunicació se'ls descriu com a criminals
Per Marta Peirano 23 de maig de 2006

El terme hacker procedeix de l’anglès’hack’ (retallar) i és la paraula utilitzada en determinats àmbitsde les noves tecnologies per denominar les petitesmodificacions que se li poden fer a un programa. El seu derivat,’hacker’, sembla provenir del prestigiós Intituto Tecnològicde Massachussets (MIT), on els investigadors encarregats defer ‘hacks’ (alteracions) de programes en els seus antediluvianas TX-0 esvan convertir en els ‘hackers’ de l’equip. Des de llavors, hi ha hagutdues coses que han contribuído a alterar el significat inicialde la paraula: la premsa i Kevin Mitnick.

Img

El Còndor

Kevin David Mitnik,àlies ‘El Còndor’, és l’hacker més famós del planeta.Als 17 anys va complir la seva primera condemna per entrar enles oficines de Cosmos (‘Computer System for Mainframe Operations’)de la companyia Pacific Bell i obtenir la llista declaus de seguretat, la combinació de les portes d’accésde diverses sucursals i manuals del sistema.

L’última condemna va començar a complir-la en1995, després d’una publicitada persecució d’un any perpart del FBI amb l’ajuda d’un ‘altre hacker’, Tsutomu Shimomura,especialista en seguretat informàtica de la ‘Netcom On-lineCommunications’. Pel que sembla Mitnick té la mateixa relacióproblemàtica amb els sistemes de seguretat que uns altres mostrenamb les restriccions de velocitat en l’autopista: no pot evitarsaltar-les-hi.

El FBI li va considerar en el seu momentextremadament perillós, no obstant això avui, com tots els ‘hackers’reformats, dirigeix una companyia de seguretatinformàtica. Est és un dels trets mésinteressants dels ‘hackers’: la majoria d’ells s’acabenpassant a l’enemic ‘’ que amb tant ahinco van combatre durant el seujoventut.

Phiber Optik

Img

Un altre ‘hacker’ de fama internacional, Mark Abene, mésconegut com Phiber Optik. Va liderar al grup d’hackers. ‘’newyorquino MOD, ‘Master of Deception’, que va fer col·lapsar lescomputadores de WNET, un dels principals canals de televisióde la ciutat de New York, al novembre del 89, deixant un missatge :“Feliç Dia d’Acció de Gràcies a tots vostès,galls dindis, de part de”MOD .

La seva gesta, una divertida i inofensiva anècdotacreada per demostrar la debilitat de WNET, li va valer a Abeneun any de carcel. Mitnik i Abene són les figures mésrepresentatives de la comunitat hacker, per bé i per a mal. Elsdos han estat objecte d’interminables homenatges, entre ells vàriespel·lícules i biografies noveladas.

‘Hackers’ i ‘crackers’: bons i mals nois

A la Xarxa, el concepte d’hacker ‘’ gairebé mai éspejoratiu; abans al contrari, ser un ‘hacker’ té connotacionsmeritòries i fins i tot aristocràtiques. Així, segonsla Wikipedia, ‘hacker’ és el neologisme utilitzat per referir-se a unexpert en alguna branca de la tecnologia.

Segons RichardStallman, pare del Programari Lliure: “‘Hacker’, usant laparaula anglesa, vol dir divertir-se amb l’enginy[‘cleverness’], usar la intel·ligència per fer alguna cosa difícil.No implica treballar sol ni amb uns altres necessàriament. Éspossible en qualsevol projecte. No implica tampoc fer-ho ambcomputadores. És possible ser un hacker de les bicicletes”.

Img

Eric S. Raymond inclou en famosa bíblia ‘hacker’‘Jargon File‘, lasegüent definició: “Algú que gaudeix explorantels sistemes i programes i sap com treure’ls el màximprofit, al contrari que la majoria dels usuaris queprefereixen conèixer només l’imprescindible”.

I, no obstant això, es llegeixen contínuament titulars en elsque es diu que aquest o aquell ‘hacker’ ha robat diners a travésd’una xarxa ‘de Phishing‘,danyat equips informàtics d’alguna organitzacióo deixat anar algun virus maligne a la Xarxa.

Però en realitat aquesta gent que realitza accions nocivesno són ‘hackers’, sinó que en l’argot informàtic es elsdenomina ‘crackers’, terme que sí posseeix connotacionsnegatives. ‘Cracker’ és el terme creat en 1985 per lacomunitat ‘hacker’ precisament per defensar-se de les acusacionsindiscriminades dels mitjans de comunicació. El primernom que se li va donar a aquest tipus de personatges va ser cuc (‘worm’),però no va acabar de funcionar i es va generalitzar el de‘crackers’.

Tres tipus d’hackers. ‘’

Avui dia existeixen tres tipus d’hackers ‘’: els‘White Hat Hackers’ (‘hackers’ refinats), els ‘Black HatHackers’ (‘hackers’ de guant negre o crackers) i els ‘Blue Hackers’.I el seu nom depèn sempre de la finalitat del seu treball.

L’hacker ‘’ refinat defensa la llibertat deinformació. Segons la seva ètica,tot el programari hauria de ser accessible a l’usuari. Rebutgenels programes de codi propietari, ja que limiten lallibertat de l’usuari i redueixen al mínim el seu coneixement sobriles seves pròpies eines. Si ben les seves activitats favorites inclouenesbudellar programes i trobar forats de seguretat, ho fansempre com a repte i com a contribució a la seguretat de laXarxa.

La seva filosofia estableix que no poden utilitzar els seus ‘poders’ per al mal, la qual cosa significa que no poden crear perjudici a tercers

La seva filosofia estableix que no poden utilitzar les seves‘poders’ per al mal, la qual cosa significa que no poden crear perjudicia tercers. Però ‘el mal’ és un concepte complex que depèn gairebésempre del cristall amb que es mira, i moltes empreses de programaripropietari mantenen una guerra contra aquests ‘hackers’, queagraden de trencar els precintes dels seus programes i fer-lostransparents. Segons aquest punt de vista, Dennis Ritchie i KenThompson, creadors del Sistema Operatiu UNIX, són tan hackers comKevin Mitnick i Phiber Optik.

El ‘Blue Hacker’, originalment expert en seguretat quetreballa per al FBI, és l’hacker ‘’ que ha posat les seves habilitats alservei de la Llei. El ‘Black Hat Hacker’ o ‘cracker’, per elcontrari, és un ‘hacker’ que s’ha deixat arrossegar per la forçafosca i irromp en sistemes informàtics aliens paraaprofitar-se d’uns altres, robar o, senzillament, crear problemes. Nomésque el terme ‘cracker’ també ha canviat i enocasions pot ser vist com a positiu per la comunitat.

Un ‘crack’ és una esquerda en un sistema protegit; i aquestapot ser un codi que faciliti l’accés a un programaprotegit amb contrasenya, o que permeti a l’usuari trencarcertes restriccions del programa i liberalo a la comunitat. És elque fa ‘DVD John Johansen’, uninformàtic noruec famós per trencar el sistema deencriptació que incloïen els DVD i per crear PyMusic,un programa lliure alternatiu a iTunes.

Una comunitat meritocrática

La comunitat ‘hacker’ és una meritocracia. Nomésels més hàbils, els més enginyosos i aquellsque estan al dia i no es dormen en els llorersmereixen el títol de ‘hacker’; i només uns altres (i maiun mateix) el poden atorgar. Per això només hi ha dues classes depersones que els ‘hackers’ menyspreen gairebé tant com als’crackers’, i aquests són els ‘Bogus’ (farsants) i els ‘Lamers’, quesón aquells que pretenen ser ‘hackers’ sense ser-ho ni merèixer-ho.

Malgrat la seva fama, els ‘hackers’ són de vital importànciaper al delicat ecosistema de la Xarxa, reforcen el seu sistemaimmunològic (les seves vulnerabilitats) i s’asseguren que ningú(companyies, governs, policia, altres’hackers’…) mantingui poder absolut sobre qualsevol informació.Són una comunitat fèrria, dedicada de manera obsessiva a laseguretat. Malgrat el seu elitisme, existeixen innombrables manuals iintroduccions escrits per ajudar al nouvingut aobrir-se camí al món ‘hacker’; només fa mancadadedicació i intel·ligència.