Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Quatre aplicacions per gestionar les despeses des de l’ordinador

Existeixen programes per a tot tipus de dispositius i sistemes operatius que ajuden a controlar l'economia domèstica
Per Antonio Delgado 21 de febrer de 2012
Img gastos gestion portada
Imagen: Cache Mania

L’actual crisi econòmica obliga amolts ciutadans a controlar les seves despeses mensuals, així com agestionar de manera eficient els pagaments pendents dels deutescontrets. Els usuaris compten amb diferents programes en línia,així com aplicacions per a tot tipus de dispositius, per ajudaramb la comptabilitat domèstica. La seva fi no és tant trobarsolucions magistrals com facilitar la gestió de les dades perfer més accessible la racionalització de la despesa i mostrar aixísobre el paper el que és superflu i el que no es pot evitar.

Des de fa anys, moltes plataformes web permeten portar la comptabilitat domèstica, però és en els últims temps quan els usuaris han començat a utilitzar-les

En fer front a lesobligacions econòmiques, els usuaris sovint gestionen el pagament deels deutes de diferents formes, com pagar segons creen convenienta cada moment o bé mitjançant una aplicació o full de càlcul.Aquestes opcions necessiten que s’anyada de forma manual cada pagamentrealitzat i s’actualitzin de forma general les despeses i ingressos, la qual cosaimplica destinar moltes hores al mes per mantenir el document aldia. Des de fa anys, s’han desenvolupat nombroses plataformes web per portarla comptabilitat domèstica, però és en els últims tempsquan molts usuaris han començat a utilitzar-les una vegada superadesalgunes reticències, com la de pujar informació econòmicapersonal a llocs de tercers o vincular el compte corrent a aquestsllocs per gestionar de forma automatitzada i personalitzada elcontrol de despeses.

Moneytrackin i Moneybox

Moneytrackinés una eina en línia per controlar les finances personals.Aquesta solució, desenvolupada a Espanya amb vocació internacional,permet conèixer com es gasta els diners i on van cada mes elsingressos, així com tenir un millor control sobre despeses compartidesamb amics, com a viatges en grup o apartaments en multipropiedad.També està orientat a petites empreses, per ajudar agestionar la comptabilitat de forma senzilla.

Aquestes solucions impliquen pujar informació econòmica personal a llocs de tercers o vincular el compte corrent a aquests llocs

Moneyboxés una altra solució web gratuïta dissenyada per portar un control deles despeses domèstiques. Permet accés a resums dels ingressos idespeses realitzades al llarg del temps mitjançant gràfics, filtres iestadístiques. Una opció interessant és la funció per importar i integrar els registres creats, en fulls de càlcul en format excelo CSV, abans d’inscriure’s al programa. Aquesta eina estàdisponible en espanyol.

Ready For Zero i Mint

Una de les plataformes mésinteressants llançades al mercat en els últims mesos per gestionarels deutes és Ready For Zero.Aquesta aplicació gratuïta està orientada a gestionar des d’un úniclloc tots els deutes contrets pels usuaris. Per a això, ésnecessari afegir tots els deutes -hipoteques, crèdits personals opagaments pendents de targetes de crèdit-, juntament amb les quotes depagament previstes i el període de finalització de les mateixes.

El sistema ajuda a crear de formaautomatitzada un pla de pagament mensual personalitzat, així com uncalendari amb pagaments previstos per reduir progressivament elmuntant hagut de. A més, s’ofereix l’opció de vincular el comptecorrent de l’usuari per realitzar un seguiment automatitzat delestat de les seves finances, amb accés directe a la pàgina web del bancdel que sigui client. No obstant això, aquesta funció de Ready For Zero,desenvolupat a Estats Units, no compta amb suport per tots elsbancs existents i solament és compatible amb alguns bancsinternacionals o que estan radicats en aquest país. És a dir, nofunciona amb bancs espanyols.

Img gastos
Imatge: Mint

Entre les diferents opcions amb lesque explica aquesta eina, destaquen els gràfics per conèixer deun cop d’ull l’estat de comptes i l’avanç en la reducció de lesdeutes. A més, Ready For Zero envia de forma periòdica alertesper email dels propers pagaments pendents recurrents, de l’estatde comptes i dels avanços realitzats per reduir els deutes i elsinteressos associats. També compta amb idees i consells per ajudarals usuaris a vèncerels seus propis paranys psicològics en fer front als seusdeutes i evitar així augmentar-les mitjançant un ús no racional de latargeta de crèdit.

Finalment, Mintés una de les eines en línia mes utilitzades pels usuarisper portar l’economia domèstica, amb funcions molt similars ales de Ready For Zero. Aquest servei també permet afegir lescomptes corrents dels usuaris, sempre que siguin de bancsinternacionals o d’Estats Units.

Aplicacions per a telèfons mòbils

Img gastos
Imatge: Apple

Per adispositius mòbils basats en el sistema operatiu Androidhi ha diferents alternatives per a la gestió de les despeses,algunes d’aquestes aplicacions són MisCuentas,EasyMoney,MoneyWise,Tupacoo MoneySaver.

Per a dispositius basats en iOS, entreunes altres, destaquen MoneyWell,que també compta amb una versió d’escriptori per al sistemaoperatiu Mac us X, MyMoney Box, PandoraBox, YouNeed a Budget o DebtFree, orientat a ajudar a reduir els deutes mitjançant la gestiódels pagaments pendents.