Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

RAW, imatges digitals en brut

Denominat també el "negatiu digital", aquest format pren les fotos sense cap de les correccions que apliquen les càmeres automàtiques
Per Jordi Sabaté 27 de juny de 2008
Img raw3 xl
Imagen: Steffen Boelaars

El terme “raw”significa “cru” en anglès i es refereix a alguna cosa que no s’ha transformat. És per això que se li hadonat aquest nom al format d’imatge que permet prendre lesfotografies sense correccions de cap mena. Raw és unaopció disponible en les càmeres digitals rèflexi en algunes compactes de gamma alta. No éspròpiament un arxiu d’imatge, sinó el conjunt de la informaciócaptada per la lent. El seu avantatge és que deixa que sigui l’usuari qui manipuli la imatge al seu antull sense la intervenció de processosautomàtics. És una alternativa per a professionals i per als usuaris més creatius i exigents.

Usuaris exigents de fotografia digital

Un grup creixent d’usuaris professa fidelitat cega a aquest format, donada la puresa de la informació que proporciona

Encara que cada dia menys, Raw és un format encaraminoritari en la fotografia digital, fins i tot entre elsprofessionals, per nombroses raons com l’exigènciad’immediatesa que tenen els usuaris d’aquesta tecnologia.Aquesta exigència podria denominar-se intrínseca, perquè unadels grans avantatges de la imatge digital és, sens dubte, la rapidesaamb què s’obtenen els resultats. No cal esperar a caprevelat i el que capta la cambra pot imprimir-se opublicar-se on line directament des d’aquesta.

No obstant això, hi ha un grup cada vegadamés nombrós d’usuaris que professa una fidelitat cega a aquestformat, donada la puresa de la informació queproporciona. Aquesta informació no és un arxiu d’imatgea l’ús, com el recollit pels formats JPG o TIFF, sinónomés els bits que ha captat la lent sense cap menad’estructura.

Usuaris exigents de fotografia digital

Això suposa a efectes pràcticsdiverses coses. La primera és que l’elecció del format RAW en tirar una foto implicarà que la cambra no li aplicaràcap dels filtres (o correccions) automàticsque sí que s’apliquen en la resta de formats. La imatge, per tant, estarà en estat brut i haurà de ser l’usuariqui recorri més tard als ajustos que consideri necessarisen l’ordinador.

Aquesta característica atorga unagran llibertat de manipulació als fotògrafsexigents i amb temps, però fa de RAW un format incòmodede manejar i, sobretot, gens apte per a obtenir resultatsimmediats: la imatge en RAW no es pot imprimir o publicar tal comsurt de la cambra amb un resultat “artístic”, sinó que primer ha de passar-se a un altreformat “manejable” com els abans citats (JPG, TIFF,etc.).

A més, és una imatgede baixa qualitat, ja que comporta tots els errors i sorolls captatsen el moment de prendre la fotografia. Si es pren una imatge enRAW, després la mateixa en JPG i les hi compara, en la RAW es veuranmalament els balanços de color, la lluentor apareixerà somort i l’enfocamentserà imprecís i borrós.

No és un arxiu d’imatge a l’ús, com els JPG o els TIFF, sinó els bits que capta la lent sense cap mena d’estructura

És un format quenecessita una laboriosa edició posterior, mitjançant programes específics. Això fa que la majoria delsfotògrafs de premsa rebutgin el format RAW per sermassa lent. Però el fet de ser un “brut” és el factor que fa que se’l consideri un “negatiu digital”, ja quepermet tot tipus de manipulacions posteriors, alguna cosa que en unaimatge passada pels filtres de la cambra seriaimpossible.

D’altra banda, la imatge en RAWconté una quantitat d’informació molt major de la d’altres formats. Mentre en una imatge en JPG hi ha 24 bits d’informacióper píxel (la imatge digital es divideix enquadrats uniformes anomenats píxels), el format RAW alberga48 bits en cada píxel.

Això es deu al fet que les correccionsautomàtiques que apliquen les càmeres digitals suposenuna reducció selectiva de la informació que, si bémilloren el resultat, també impedeixen en gran manera obtenir edicions de major qualitat. En RAW, en canvi,es guarda tot, errors inclosos.

Una edició més real

Les característiques especials de RAW comporten avantatges en diferents camps: el balanç de blancs de les càmeresdigitals és sovint una estandardització predeterminada que nosempre coincideix amb les condicions que es pren una fotografia.A l’ésser un valor de base, després no es pot ajustar, alguna cosa quesí que es pot fer en el format RAW. El mateix ocorre amb latemperatura del color, on es pot arribar a resultats méscreatius que els aconseguits per un filtre de cambra.

/imgs/2012/01/rawpic.jpg

Una cosa similar passa amb els paràmetresde contrast i saturació: altres formats ofereixen una extrapolació d’aquests valors segons unes taulespreestablertes, però en general no es corresponen amb els de laimatge original. Amb RAW es parteix dels valors reals en aquestsaspectes, amb el que es poden millorar amb l’ordinador en elsentit en què es desitgi (més lluentor o més contrast), sempre a partir del que es va veure, no del que estableix la cambra.

L’enfocament també és un valormig automàtic en les càmeres digitals. Per contra,si s’usa RAW, les imatges apareixen desenfocades, o almenys no ben enfocades, encara que sempre és millor l’enfocament digital posterior del processador d’un ordinador i d’unprograma d’edició potent, que una limitada correccióautomàtica cambra en mà.

Finalment, el format RAW pot conservar fins a cincpassos d’obertura o tancament de diafragma, la qual cosa es pottraduir com cinc imatges a diferent exposiciólluminosa. D’aquesta manera, l’usuari pot treballar sobre el nivell d’exposicióque consideri més adequat.