Infografia

Realitat augmentada

Realidad aumentada

És una tècnica que agrega informació virtual a la realitat en qualsevol lloc mitjançant dispositius d’ús generalitzat. L’avanç de la tecnologia impulsa el seu coneixement i, en els propers anys, es preveu un fort increment de les seves possibilitats.